łagodna dysplazja sutka

Reklama

Guzek sutka u mężczyzny

.. łagodnej dysplazji sutka. Dysplazja to nieprawidłowy rozwój tkanki, niemający charakteru nowotworu. Być może został spowodowany przez leki ( np. niektóre leki na nadciśnienie, na przerost prostaty lub antybiotyki ) lub w wyniku zaburzeń hormonalnych ...