Metaplazja płaskonabłonkowa

Reklama

Metaplasia planoepithelialis focalis mucosae cervicalis

.. metaplazja płaskonabłonkowa śluzówki szyjki macicy. Przewlekłe zapalenie szyjki macicy. Torbiele Nabotha ( retencyjne ). Przerost prosty błony śluzowej macicy. Mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy. Mięśniak gładkokomórkowy częściowo obrzęknięty prz ...

Laesiones fibrosio-cysticae mamae

.. metaplazja apokrynowa. Zwyrodnienie namnażające: hiperplazja przewodów, brodawczakowatość wewnątrzprzewodowa. Reakcja na obecność raka płaskonabłonkowego. Generalnie p 63 jest markerem nowotworowym. W tym wypadku raka sutka, również raka płaskonabłon ...

Reklama

Metaplasia planoepithelialis mucosae cervitis uteri

.. Metaplazja ( czyli przekształcenie jednego dojrzałego nabłonka w inny dojrzały ) płaskonabłonkowa śluzówki szyjki macicy z dysplazją ( zaburzeniem różnicowania się komórkowego ) stopnia średniego. ...