Powikłania laparotomii

Reklama

Technika zabiegu cholecystektomii laparoskopowej

.. powikłanie. Najczęstszymi powodami konwersji czyli odstąpienia od techniki laparoskopowej i przejścia do klasycznej laparotomii są: nacieki zapalne w okolicy szyjki, zrosty, anomalie anatomiczne, krwawienia oraz przedłużająca się operacja z powodu ni ...