Rak przewodowy naciekający

Reklama

Klasyfikacje raka sutka (piersi)

.. rak przewodowy naciekający - rak zrazikowy naciekający - rak galaretowaty ( opis poniżej ) - rak rdzeniasty ( opis poniżej ) - rak brodawkowaty ( zobacz choroby sutka ) - rak cewkowaty - rak gruczołowo - torbielowaty - rak apokrynalny - rak z metapla ...

Carcinoma ductale invasium grade III

.. rak przewodowy naciekający stopień III w skali IV stopniowej - zaawansowany bardzo histopatologicznie ). Brodawka sutkowa: ductactasiae cum inflammmatione chronica periductali ( poszerzenie przewodów z przewlekłym zapaleniem okołoprzewodowym ), sutek ...

In oligobioptate - carcinoma ductale infiltrativum

.. Rak przewodowy naciekający. Jest to nowotwór złośliwy, o dużej złośliwości histopatologicznej. W chwili obecnej trzeba ściśle przestrzegać zaleceń onkologicznych ( duże możliwości terapeutyczne w skutek wrażliwości nowotworu na hormony ). Trudno w ch ...

Reklama

Ca ductale infiltrativum

.. rak przewodowy naciekający - bardzo złośliwa postać raka sutka. Najwięcej informacji o dalszym postępowaniu uzyska Pani od prowadzącego onkologa. Zapewne po chemioterapii będzie miała Pani przeprowadzoną operację. Czyli tak jak pan pisze nie jest dob ...