Zagęszczenie w płucach

Reklama

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

.. zagęszczenia śródmiąższowe w tylno - przypodstawnych partiach obu płuc, poza tym płuca bez zmian. Badanie hist.pat. płuca - wykonano BAC - wykazało ono obecność komórek adenocarcinoma. Wiem, że przerzuty to już poważna sprawa ( delikatnie mówiąc ). C ...

W płucach pasmowato plamiste zagęszczenia o charakterze zapalnym

.. zagęszczenia o charakterze zapalnym okołooskrzelowym, o cechach przewleklych.Poza tym pola płucne powietrzne, rozedmowe.Wnęki naczyniowe.Serce rtg typu leżącego. Wynik RTG mówi o tym, że ojciec może mieć ( o tym decyduje też badanie kliniczne ) przew ...

Zagęszczenia w płucach na zdjęciu RTG

.. Zagęszczenie rysunku oskrzelowego w okolicach przysercowych. Linijne zagęszczenie w języczku płuca lewego. Uwypuklony cień wnęki prawej - naczyniowo? Serce niepowiększone. Dodam, że towarzyszy temu uporczywy kaszel wieczorami i w nocy. Będę bardzo wd ...

Reklama

Zmiany nowotworowe trzustki z przerzutami

.. zagęszczenia - najw.w polu dolnym płuca lewego o dłg.ok.3mm w pł.sk. - wsk okresowa kontrola. W śródpiersiu przednim górnym zmiana guzowata o wym.ze zwapnieniami słabo wzmacniająca się po kontraście - węzeł chłonny?tu?? W śródpiersiu widoczny poj guz ...