Złamanie wyrostka rylcowatego kości łokciowej

Reklama

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej

.. złamania zmiażdżeniowego wielofragmentowego śródstawowego nasady dalszej kości promieniowej i szczytu wyrostka rylcowatego kości łokciowej przedramienia lewego. Po nastawieniu w szpitalu założono mi gips na 6 tygodni! W chwili obecnej jestem 3 dni po ...