Zmiany ogniskowe płuc

Reklama

Powiększony węzeł chłonny w płucach

... zmian ogniskowych. Pojedynczy węzeł chłonny przedtchawiczo dł. 9 mm. Serce w granicach normy. Jama brzuszna objęta badaniem fragmentarycznym: śledziona dodatkowa śr. 12 mm we wnęce śledziony. W biegunie górnym nerki prawej torbiel korowa śr. 9 mm* Dl ...

Zmiana ogniskowa w płucu po usunięciu piersi

... Zmiana ogniskowa w górnym płacie płuca prawego - 20mm. Pozapalne zrosty w srodkowych polach obu pluc. Pola rozedmy. Zrosty na lewej kopule przepony. Wnęki szerokie naczyniowe. Sylwetka serca powiększona lewokomorowa. Dodam, że mama leczy się na serce ...

Reklama

Płuca po leczeniu raka piersi

... zmian ogniskowych z niewielkimi zrostami u podstawy. W płucu prawym w segm. 4/5 przywnękowo odcinkowe, niewielkie poszerzenia światła oskrzeli, które mogą sugerować tworzące się niewielkie rozstrzenia. Jamy opłucnowe wolne od płynu.Śródpiersie i obie ...

W płucu guzowaty palczasty nieostro ograniczony obszar

... zmianie ogniskowej o charakterze rozrostowym, najprawdopodobniej pierwotnym.Nadnercze prawe guzowato powiększone do 18 mm - mts ?. Bardzo proszę o odpowiedź. Z tego opisu wynika najprawdopodobniej, że jeden z guzów ( płuca ) jest guzem pierwotnym, a ...

Aktywny proces rozrostowy w wątrobie i zmiany meta w narządach

... zmian ogniskowych w płucach obraz pet przemawia za *meta*, nie można wykluczyć meta w węźle chłonnym. Miałam raka złośliwego jelita grubego, jestem po operacji ( w kwietniu 2009 ). Po usg okazało się że trzeba wykonać badanie pet. Co to dla mnie ozna ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... Zmiany ogniskowe w powiększonej tarczycy. Węzły chłonne śródpiersiowe nie powiększone. Pojedynczy guzek śr. 4mm w segm. 3 płuca prawego - pozapalny? ( do kontroli ) + zrosty przeponowo - opłucnowe w obu płucach. Rtg klp: przepona wolna, pojedyncze pl ...

Zgrubienia opłucnej w szczycie płuca

... zmian ogniskowych Taki opis może świadczyć o przebytych w przeszłości stanach zapalnych górnych partii płuca prawego. Deformacja kostna żeber świadczy o zwyrodnieniu żeber. zgrubienie szczeliny miedzypłatowej w prawym plucu Taki opis może świadczyć o ...