Abdominis susp

Ogólne zwroty i wyrazy łacińskie

... abdominis a V mensibus - bóle brzucha od 5 - ciu miesięcy - Pancreatitis chronica exacerbata - zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki - Metastases ad pulmones suspectae - podejrzenie przerzutów do płuc - Nephrolithiasis ad dextram - kamica nerko ...

Rozpoznanie: Colica abdominalis recidivans

... abdominalis recidivans. Melanosis colonis susp. Endometriosis. Myo - uteri. Tu lobi dex.gl.thyreoideae ad obs. Proszę o przetłumaczenie powyższego rozpoznania i jeżeli to możliwe to napisać jak to leczyć? Mama ma bardzo silne bóle brzucha, często poj ...