Adeno

Gruczolak wątrobowokomórkowy

... adenoma hepatocellulare ) należy do łagodnych zmian ogniskowych wątroby pochodzenia nabłonkowego. Gruczolak może ulec przemianie złośliwej, którą obserwuje się dość sporadycznie. Występuje częściej u kobiet niż mężczyzn, szczególnie w przedziale wiek ...

Po kolonoskopii: Adenocarcinoma tubulare intestini crassi

... Adenocarcinoma tubulare intestini crassi G II. Proszę o przetłumaczenie wyniku badania histopatologicznego. Niestety wynik badania świadczy o złośliwym nowotworze. Tłumaczenie brzmi: Gruczolakorak cewkowy jelita grubego G II. Zaawansowanie histopatol ...

Rak jelita grubego - rokowania, sposób leczenia

... Adenocarinoma tubulare infiltrans G2. Proszę podąć, jakie leczenie i jakie rokowania przeżycia. Jeśli są to wycinki z guza lub polipa należy się liczyć z resekcją częściową jelita grubego wraz ze zmianą. Rozpoznanie to: gruczolakorak cewkowy naciekaj ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Polip (adenoma) jelita grubego, średnica 0,5 cm

... Adenoma tubulare cum dysplasia epithelii low - grade Widziałem tu podobne pytania jednak identycznego nie ma, więc stad pytanie o wytłumaczenie. Czy to coś groźnego, a może nie? Jak się z tym obchodzić? Rozpoznanie po polsku brzmi: Gruczolak cewkowy ...

Micropolypus adenomatosus villosum cum dysplasia gradus monoris

... adenomatosus villosum cum dysplasia gradus monoris. Excisio totalis. Bardzo proszę o przetłumaczenie. Polskie tłumaczenie rozpoznania brzmi: Mikropolip gruczolakowaty, kosmkowy z dysplazją ( nieprawidłowym rozrostem ) małego stopnia. Wycięty całkowic ...

Raport histopatologiczny z guza trzustki

... adenocarcinoma ) Brak węzła chłonnego Z uwagi na dodatni wynik barwienia mucykarminem obraz jest niejednoznaczny . Nie można wykluczyć sprawy pierwotnej w żołądku lub dwunastnicy* czy mogę prosić o objaśnienie .wizyta u lekarza dopiero w środę ,a ja ...

Polypus mucosae, adenomata tubularia cum dysplasia minoris gradus

... adenomata tubularia cum dysplasia minoris gradus. Czy to coś poważnego? Jakie leczenie czeka ją dalej? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Dokładne polskie tłumaczenie rozpoznania brzmi: Polip śluzówki, gruczolak cewkowy z dysplazją ( nieprawi ...

Adenoma serratum w odbytnicy

... Adenoma serratum. Co to znaczy? Po polsku rozpoznanie brzmi: Gruczolak zębaty. To łagodna zmiana typu nowotworowego. Jeśli została usunięta w całości proces jej leczenia zakończył się. Za około rok należałoby wykonać kontrolną kolonoskopię. Pozdrawia ...

Ekpertyza histopatologiczna jelita grubego

... adenoma tubulare cum neoplasia intraepitheliasis gradus minoris. Objawów choroby nie mam żadnych, morfologia krwi wynik dobry. Natomiast mąż mój w wyniku z histopat. ma rozp. fragmenty błony śluzowej jelita grubego ogniskowe z naciekiem zapalnym z ko ...

Probabiliter adenoma tubulare

... adenoma tubulare. Dziekuje To oznacza: prawdopodobnie gruczolak cewkowy. probabiliter adenoma tubulare.materiał poszarpany - ja tez chce sie wkoncu dowiedziec co to jest za choroba i jak ja bedziemy w tym przypadku leczyc prosze o szybki kontakt Praw ...

Guz lewego płata tarczycy

... adenoma ). Prawy płat tarczycy nie powiekszony normoechogenny i bez zmian ogniskowych . Echostruktura slinianek prawidłowa. Lewe naczynia szyjne przemieszczone ku lewej stronie na poziomie guza. Nie stwierdzam rozrostowych węzłów chłonnych w szyi, ty ...

Adenocarcinoma tubulo-papillare G2 exulcerans in polypo

... Adenocarcinoma tubulo - papillare G2 exulcerans in polypo - in adenomate tubulari coli. Examinatio materiae totae - II fragm., in serie.* Bardzo proszę Pana Doktora o przetłumacznie tego wyniku na język polski. Czy będzie potrzebny zabieg operacyjny? ...

Adenomata, tubulo-villosa dua

... adenomata, tubulo - villosa dua, cum dysplasia non magni gradus. Co to oznacza dla mnie?? Gruczołowatość cewkowo - kosmkowa z dysplazją nie dużego stopnia. Nie wiem jaki jest wynik badania kolonoskopowego ( obraz makroskopowy ). Myślę, że zmiana wyma ...

Adenocarcinoma mediocri differentiatum G2

Adenocarcinoma mediocri differentiatum G2 intestini crassi, exulcurans. Mucykarmin + w utkaniu raka oraz Metastases carcinomatosae lymphonoduli 1/3. pT3N1 Stage III wg Astler i Collera C1 Bloki 9, mucykarmin, desmina ( 2 ) Czy moglabym dowiedziec sie ...

Struma nondosa normo, macrofollicularis neutralis

... Adenoma; macrofollicullare neutrale ad2 Adenomata: Thyreoiditis lymphocellualaris ad 2b i czy czeka mnie dalsze leczenie? Wole guzkowe normalno - i wielkopęcherzykowe obojętne. Zapalenie tarczycy limfocytarne. Gruczolak wielkopęcherzykowy obojętny. G ...

Adenoma tubulo-villosum coli cum dysplasia gradus minoris

Adenoma tubulo - villosum coli cum dysplasia gradus minoris co to oznacza? Gruczolak cewkowo - kosmkowy okrężnicy z dysplazją ( zaburzenie w strukturze nabłonka wskazujące na wczesny krok w kierunku transformacji nowotworowej ) stopnia małego. Jesli ...

Adenocarcinoma male differentiatum

... adenocarcinoma male differentiatum G - 3 pT2 N1 [M - 81403] Gruczolakorak mało zróżnicowany ( 3 stopień w skali 4 stopniowej ), nacieka mięśniówkę i podsurowicówkę oraz zajmuje od 1 do 6 regionalnych węzłów chłonnych. Witaj. Jestem w podobnej sytuacj ...

Carcinoma galatinosum exulcerans G3 pT4 NO

... adenocarcinomatosa diffusa intestini ilei. Fragment jelita cienkiego długość 7cm. Guz 3x3cm nacieka całą ścianę jelita, częściowo zwężając światło. Marginesy chirurgiczne bez utkania nowotworowego. Nie znaleziono przerzutów w okolicznych węzłach chło ...

Adenoma tubulare HG, polypus hyperplasticus

... Adenoma tubulare HG - wstępnica. 2 ) Polypus hyperplasticus - Zagięcie esiczo - odbytnicze. Niestety czas oczekiwania na konsultację jest wydłużony. Czy to coś powaznego? Rozpoznanie na język polski brzmi: 1 ) Gruczolak cewkowy dużego stopnia 2 ) Pol ...

Naciek okołowyrostkowy

... adenopatii o splenomegalii. Po wykonaniu tego badania wysłano nas do kliniki chirurgi dziecięcej o dalszą konsultację.Na oddział chirurgi po konsultacji lekarskiej przyjęto syna z diagnozą nacieku okołowyrostkowego.Leczenie zachowawcze Augmentin,Metr ...

Metastastis carcinomatosa in uno lymphonodo

... Adenocarcinoma coli. G3 Infiltratio carcinomatosa microfocalis et dispersa parietis coli totius( etiam peritonei ) Emboli carcinomatosi multi vasorum. Metastates carcinomatosae in lymphonodis No V/XV Metastates carcinomatosae in omento Obliteratio ap ...

Adenocarcinoma tele adiposae omenti metastaticum

Adenocarcinoma tele adiposae omenti metastaticum.Emboliae carcinomatosae vasorum. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku badania histopatologicznego. Gruczolakorak tkanki tłuszczowej sieci przerzutowy. Zatorowość nowotworowa naczyń. Bardzo zaawansowanie st ...

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

... adenocarcinoma. Wiem, że przerzuty to już poważna sprawa ( delikatnie mówiąc ). Czy można to operować, podjąć chemioterapię i radioterapię by przedłużyć życie? Choroba jest poważna. Zmiana nowotworowa w jelicie grubym jest bardzo duża, o cechach bard ...

Adenocarcinoma G-1 typus intestinalis sec. Lauren

... Adenocarcinoma G - 1. [M - 8140/3] Typ: typus intestinalis sec.Lauren Chciałabym wiedzieć, co to oznacza, w jakiej mniej więcej fazie może być ten nowotwór i jakie są teoretyczne szanse na przeżycie? Jesteśmy w trakcie szukania szpitala dla taty. Czy ...

Foci adenocarcinomatosi et necrotis z mucykarminem ujemnym

Bardzo proszę o informacje na temat tego wyniku hispatu, ponieważ po resekcji guza pacjent wypróżnia się w sposób naturalny i wszystkie dalsze opinie zależą od osoby, z którą w danym momencie się rozmawia, a cechuje je duża sprzeczność. Wyniki badań ...

Adenoma tubulovillosum cum dysplasia gradus maioris

... Adenoma tubulovillosum cum dysplasia gradus maioris. Chciałabym wiedzieć co oznacza powyższe zdanie i czy przede wszystkim jest to nowotwór. A jeżeli jest to nowotwór łagodny czy jest takie prawdopodobieństwo iż po usunięciu i przebadaniu polipów moż ...

Fragmenta adenomatis tubulo-villosi intestimi crssi

... adenomatis tubulo - villosi intestimi crssi. hist - pat II st. W przebadanych wycinkach: fragmenty gruczołowatości cewkowo - kosmkowej jelita grubego Bardzi dziękuję. mam jeszcze pytanie o alszą część - wynik: hist - pat II stopnia teraz juz się tak ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

Adenocarcinoma coli transversi. G1 [M - 8140/3] . Infiltratio carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis ...

Endometrium sine laesionibus. Myometrium - adenomyosis.

... adenomyosis. Leiomyomata. Ciałko żółte krwotoczne. Guzkowe zapalenie jajowodu. Przydatki bez uszkodzeń. Nadżerka w stadium epidermalizacji. Błona śluzowa macicy bez uszkodzeń. Mięśniówka - gruczolistość. Mięśniaki macicy. ...

Cholecystitis chronica nonspecyfica cum adenomyosis

... adenomyosis*. Bardzo prosze o wyjasnienie co znaczy powyższe i czy z powyższego wynika, słuszność/zasadność usuniecia pęcherzyka. Przewlekłe zapalenie pęcherzyk żółciowego niespecyficzne ze zmianami gruczołowomięśniowymi. Zabieg został słusznie wykon ...

Adenoma tubulare cum dysplasia maloris gradus

... Adenoma tubulare cum dysplasia maloris gradus prosze mi napisać co to znaczy. Dziękuje Gruczolak cewkowy z dysplazją dużego stopnia, czyli grożący przemianą nowotworową. Nie napisano nic czy owe polipy usunięto podczas badania. Zwykle się usuwa, więc ...

Wzrost markerów Ca 19-9 i CEA

... Adenocartinoma tubulare G2. Naciek nowotworowy obejmuje całą grubość jelita i przechodzi na tkanke tłuszczową okołojelitową, jest również obecny w radialnej linii cięcia. Boczne linie cięcia wolne od nacieku raka. Dukes C Astler - Coller C2 pT3 pN1.P ...

Adenoma pleomorphicum paruut glandulae salivariae

... adenoma pleomorphicum paruut glandulae salivariae do jakiej grupy nowotworu należy go zaliczyc? czy może się powtórzy? Gruczolak wielopostociowy gruczołu ślinowego. Jest to zmiana łagodna, nie jest to rak. ...

Adenoma intramucosum intestini crassi

... adenoma intramucosum intestini crassi dysplasia levi gradu epithelii glandularum excisio completa. Gruczolak śródnabłonowy jelita grubego. Dysplazja ( zaburzenie architektury nabłonka ) niskiego stopnia gruczołów nabłonka. Usunięcie całkowite. Teraz ...

Obliteratio ostii externi colli uteri

... adenomyosis fokalis parietis corporis uteri.lineae excisiones chirurgicae adnexorum normalis. Zarośniecie ujścia zewnętrznego szyjki macicy. Przewlekłe zapalenie szyjki macicy stopnia średniego i nadżerka prawdziwa części pochwowej szyjki macicy. Pęc ...

Adenoma tubulare cum dysplasia minoris gradus

... Adenoma tubulare cum dysplasia minoris gradus. Lekarz pdejrzewa na podstawie rektoskopii ze to rak. Kazal jednoczesnie powtorzyc badanie histopatologiczne. Moje pytanie: Prosze mi przetlumaczyc ten wynik badania histopatologicznego z laciny, bo nie z ...

Guzki tarczycy

... adenomatoid nodule. Odczynu zapalnego nie znaleziono. TSH 1,70. Ja jestem zaniepokojona tymi guzkami. Doktor powiedziala że wszystko jest w porządku, żadnego leczenia ,żadnych dodatkowych badań - - do następnej kontroli. Ja jednak zrobilam prywatne b ...

Guz ślinianki przyusznej

... adenomate polymorpho G2 pT2 Proszę o przetłumaczenie wyniku badania histopatologicznego. Rak złożony w gruczolaku wielopostaciowym ( G2 to 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) T2 to drugi stopień wielkości guza w skali 4 ...

Cystis mammae cum inflammatione et resorbtione

... adenosis sclerosans. Calcificastiones multiplices. Cystis mammae cum inflammatione et resorbtione. - torbiel sutka z zapaleniem i wchłanianiem Fibrosclerosis microcystes adenosis sclerosans. - zwłóknienie szkliste małotorbielowate gruczołowe Calcific ...

Adenocarcinoma mediocriter differentiatum exulceratum

... Adenocarcinoma mediocriter differentiatum exulceratum. Jeżeli lekarz chirurg zaznaczył CITO! a ja muszę czekac w kolejce do operacji 6 tygodni czy ma to jakiś wpływ na rozwój choroby. Bardzo proszę o pomoc Gruczolakorak średnio zaawansowany histopato ...

Ca recti. Meta ad hepar.

... adenocarcinoma M - 8140/3 necroticans. Rozpoznanie kliniczne: Ca recti.Meta ad hepar. rak odbytnicy, przerzuty do wątroby Rozpoznanie histopatologiczne: adenocarcinoma M - 8140/3 necroticans. gruczolakorak z martwicą, M - 8140/3 - to numer kolejnego ...

Adenoma serratum cum dysplasia epithelii glandularum gradus minoris

... Adenoma serratum cum dysplasia epithelii glandularum gradus minoris. Excisio probabiliter completa. Podobne rozpoznania już były na forum ale nie znalazłam słowa serratum . Pozdrawiam i dziękuję Gruczolak zębaty z dysplazją ( zaburzeniem różnicowania ...

Adenomata Tubulare Cum Dysplasia Gradu Minoris

... Adenomata Tubulare Cum Dysplasia Gradu Minoris ( średnica 0,3 - 0,5 cm ). Exicisio Completa. 3 ) Lipoma Submucosum. 4 ) Adenoma Serratum Cum Dysplasia Gradu Minoris ( średnica 0,5cm ). Excisio completa. Jestem miesiąc po zabiegu usunięcia polipów, op ...