Adenocarcinoma G 2

Rak pęcherzyka żółciowego

... adenocarcinoma ) o zróżnicowaniu od postaci dobrze do nisko zróżnicowanej. Objawy chorobowe raka pęcherzyka żółciowego Wywiad: Brak jest specyficznych objawów. Zazwyczaj pierwszym objawem jest zapalenie pęcherzyka żółciowego lub żółtaczka, czasem nie ...

Co dalej po hemikolektomii prawostronnej z powodu raka?

... Adenocarcinoma partim mucinosum C1 wg Astler - Collera. Metastases carcinomatosae ad lymphonodules Wysoko dojrzaly gruczolakorak ( G1 )nacieka blone sluzowa, podsluzowa i warstwe miesniowa. Do blony surowiczej nie dochodzi. Wyrostek robaczkowy, siec ...

Skala Gleasona a rak prostaty

... adenocarcinoma microglandulare prostatae G2 ( 3+3=6 wg Gleasona ) mat.II - płat lewy Bioptat gruczołu krokowego bez zmian nowotworowych mat.I - płat prawy Proszę o przetłumaczenie his - pat, jakie jest, leczenie i rokowanie, gdy chorobą współistnieją ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zmiany w jelicie grubym, rak?

... Adenocarcinoma G - 2 partim mucinosum. Nacieka błonę podśluzową , prawdopodobnie nie nacieka błony mięśniowej. 2 ) Tkanka okołoodbytnicza - bez zmian nowotworowych 3 )Guzek skóry okolicy odbytu - Verruca seborrhoica Bardzo proszę pretłumaczsie mi ten ...

Foci adenocarcinomatosi po kolonoskopii

... adenocarcinomatosi - co to oznacza? Czy wynik jest bardzo zły? Rozpoznanie po polsku brzmi: Ogniska gruczolakoraka. Gruczolakorak to nowotwór o dużej złośliwości dlatego wynik jest bardzo niekorzystny. Dalsze postępowanie zależy od stanu klinicznego ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... adenocarcinoma tubulare exculcerans et necroticans G - 2 totalis parietis intestini crassi, telae adiposae periintestinalis et membranae serosae infiltrans węzły chłonne - metastases carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to now ...

Foci adenocarcinomatosi endometrioidales

... Adenocarcinoma G2 sigmaerecti st.zaaw. pT4 N2 M1 wg Astler - Coller D2 Z góry dziękuję komórki nabłonka płaskiego bez cech atypii adenomyosis focalis ??? co to oznacza p.Ewa.gruczolakorak okreznicy sredniozroznicowany /G2/ ,wg klasyfikacji TNM/p - pa ...

Foci adenocarcinomatosi minuti - stercz - lewy płat

... adenocarcinomatosi minuti. Gleason 3+3 Jakie jest leczenie? Jeżeli to jest rak, to gdzie się przerzuca i jaka szybka jest faza rozwoju? Rozpoznanie po polsku brzmi: niewielkie ogniska gruczolakoraka ( według stopni Gleasona 3 ). Jest to początkowe st ...

Guz esicy: adenocarcinoma tubulare G2 exulcerans

... adenocarcinoma tubulare G2 exulcerans totalis parietis colonis infiltrans? Cały guz nie został usunięty ze względu na jego zaawansowanie - 1/3 tego guza została. Czy jest szansa, że po leczeniu onkologicznym uda się go zwalczyć? Pacjent ma 56 lat, mę ...

Chemioterapia po operacji jelita czy jest jakaś alternatywa?

... Adenocarcinoma G3 cum ulceratione, guz średnicy 2 cm. Infiltratio adenocarcinomatosa parietis muscularis intestini pT2N1Mx. Wiem, iż najgorsze mam już za sobą bardzo chcę, aby wszystko się udało, nie ukrywam, że bardzo obawiam się chemioterapii, a wł ...

Adenocarcinoma infiltrans G2

Adenocarcinoma infiltrans G2 partim exulcerans - fragmenta ICD - 08140/3 - co to oznacza i jakie są rokowania na przyszłośc Rozpoznanie: guz odbytnicy, z góry dziękuje za udzielenie odpowiedzi. Gruczolakorak naciekający ( G2 w skali 3 stopniowej ) cz ...

Leczenie raka gruczołu krokowego

... Adenocarcinoma ( 3+3 )* b ) Frangmenta parva prostatae sine neoplasmate. Zaproponowano lenienie operacyjne, jest to osoba w wieku 60 lat, PSA - 12. Okropnie obawia się zabiegu, czy jest inna możliwość eliminacji, i jaka jest skuteczność. Gdzie można ...

Ca recti i adenocarcinoma partim exulceratum g2

... adenocarcinoma partim exulceratum g2. ad 1.marginesy chirurgiczne - bez zmian nowotworowych. zmiana nacieka warstwe mięsniową - nie stwierdzono przechodzenia na podsurowcówkę. węzły chłonne - lymphonodulitis - reactiva[5/0]. ad 2. fragmenty śćiany je ...

Adenocarcinoma male differentiatum

... adenocarcinoma male differentiatum G - 3 pT2 N1 [M - 81403] Gruczolakorak mało zróżnicowany ( 3 stopień w skali 4 stopniowej ), nacieka mięśniówkę i podsurowicówkę oraz zajmuje od 1 do 6 regionalnych węzłów chłonnych. Witaj. Jestem w podobnej sytuacj ...

Adenocarcinoma G2 lobi dextri prostatae i lobi sinistri prostatae

... Adenocarcinoma G2 lobi dextri prostatae wg Gleasona 4+3( 7 ) Utkanie raka zajmuje 90% długości walca tkankowego ICD - O - Adenocarcinoma lobi sinistri prostatae wg Gleasona 3+4( 7 ) Utkanie raka zajmuje 10% długości walca tkankowego Tłumaczenie rozpo ...

Adenocarcinoma G-2 fragmenta adenomatis tubularis

... Adenocarcinoma G - 2 fragmenta adenomatis tubularis cum dysplasia gradus maioris. Z góry dziękuję. Gruczolakorak w średnim stopniu zaawansowania, fragmenty gruczolakowatości cewkowej z dysplazją ( zaburzenie struktury nabłonka, stadium przedrakowe ) ...

Carcinoma galatinosum exulcerans G3 pT4 NO

... adenocarcinomatosa diffusa intestini ilei. Fragment jelita cienkiego długość 7cm. Guz 3x3cm nacieka całą ścianę jelita, częściowo zwężając światło. Marginesy chirurgiczne bez utkania nowotworowego. Nie znaleziono przerzutów w okolicznych węzłach chło ...

Adenocarcinoma acinoma G1 pulmonis

... Adenocarcinoma acinoma G1 pulmonis. pT1N2Mx Pacjent jest wycięciu górnego płata ( wraz z okolicznymi węzłami ) w prawym płucu, Czy zalecal by Pan chemio - lub radioterapie przy takim wyniku? Z góry dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam Tłumaczenie brzmi ...

Adenocarcinoma papillare necroticans

... adenocarcinoma papillare necroticans Czy mogłabym wiedzieć co oznacza mój wynik??? Czy jest on złośliwy?? W jakim stopniu zagraża mojemu życiu?? Gruczolakorak brodawkowaty martwiczy. Jest to nowotwór złośliwy. Najlepiej zgłosić się z tym wynikiem do ...

Czy istnieje bezwzględna konieczność zastosowania chemioterapii?

... Adenocarcinoma tubulare. Wykonano badanie TK narządów jamy brzusznej i miednicy w obrazie: wątroba bez zmian, węzły chłonne niepowiększone, pogrubienie ściany jelita na długości ok. 10 cm w okolicach guza. Zakwalifikowany do operacji usunięcia guza. ...

Adencorcinoma G2 i inne i rokowania

... adenocarcinoma G2 Ściana nad guzem: infiltratio adenocarcinomatosa transumalis Ściana nad uchyłkiem: diverticulitischronica Koniec I,II kreska z naczyniami: sine infiltratione Magnes : infiltratio adenocarcinomatosa dispersa Węzły chłonne: lymphonodi ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o odpowiedz co to oznacza w praktyce czy wymaga operacji? W t ...

Metastastis carcinomatosa in uno lymphonodo

... Adenocarcinoma coli. G3 Infiltratio carcinomatosa microfocalis et dispersa parietis coli totius( etiam peritonei ) Emboli carcinomatosi multi vasorum. Metastates carcinomatosae in lymphonodis No V/XV Metastates carcinomatosae in omento Obliteratio ap ...

Fragmenta adenocalciomatis G-2, intestini crassi

... adenocarcinomatis??? Proszę o dokładny opis wyniku badania histopatologicznego, bo jest błędny Sprawdzilam i jest dokladnie tak jak napisalam, takze nie ma mowy o bledym przepisaniu diagnozy... A jak jest roznica i co to oznacza *adenocarcinomatis*? ...

Caricinomatosus adenocarcinomatis minuti G3

... adenocarcinomatis minuti G3 Czy to jeszcze nadaje się do leczenia chemioterapią? Rozpoznania na język polski brzmią: rakowacenie gruczolakorakowiak rozdrobniony ( w skali 3 stopniowego zróżnicowania bardzo niskozróżnicowany, najbardziej zaawansowany ...

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

... adenocarcinoma. Wiem, że przerzuty to już poważna sprawa ( delikatnie mówiąc ). Czy można to operować, podjąć chemioterapię i radioterapię by przedłużyć życie? Choroba jest poważna. Zmiana nowotworowa w jelicie grubym jest bardzo duża, o cechach bard ...

Adenocarcinoma G-1 typus intestinalis sec. Lauren

... Adenocarcinoma G - 1. [M - 8140/3] Typ: typus intestinalis sec.Lauren Chciałabym wiedzieć, co to oznacza, w jakiej mniej więcej fazie może być ten nowotwór i jakie są teoretyczne szanse na przeżycie? Jesteśmy w trakcie szukania szpitala dla taty. Czy ...

Adenocarcinoma infilitrans G2

... Adenocarcinoma infilitrans G2 intestini crassi cum ulceratione Mucosa intestini crassi sine signis pathologicis Z góry dziękuję za pomoc Gruczolakorak naciekający jelita grubego z owrzodzeniem. Śluzówka jelita grubego bez znamion patologii. ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

Adenocarcinoma coli transversi. G1 [M - 8140/3] . Infiltratio carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis ...

Adenocarcinoma villosum g2 invasivum coli

adenocarcinoma villosum g2 invasivum coli proszę napisać co to za typ nowotworu i co z tym robić dalej po operacji? Oznacza to: gruczolakorak kosmkowy inwazyjny jelita grubego drugiego stopnia zróżnicowania w skali trzy stopniowej. Po operacji należy ...

Rak ogniskowy nacieka calą ściankę pęcherzyka żółciowego

... Adenocarcinoma tubulare GV2 vesicea fellae z dopiskiem rak ogniskowy nacieka calą ściankę pęcherzyka żółciowego. Proszę o wyjaśnienie terminu i podanie jakie są metody leczenia i rokowania ( zapytana pielęgniarka mówi o chemioterapii ) Jest to gruczo ...

Adenocarcinoma tubulare G2

... adenocarcinoma tubulare G2, Emboliae carcinomatosae in uno lynphonadio 1/1. Duces C Castler - Coller T2pT3pN1. Bardzo proszę o przetłumaczenie tego wyniku. Wiem , że jet to rak złośliwy, ale jakie są przy takim wyniku rokowania, dodam, że Tata chłopa ...

Adenocarcinoma scirrhosum

... adenocarcinoma scirrhosum Z góry dziękuję Gruczolakorak włóknisty. Co to może oznaczać? I jakie są rokowania dla starszej osoby z tego typu rakiem? Jest to nowotwór złośliwy. Odnośnie rokowania trzeba konsultować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz pr ...

Zmiana na pograniczu wysoko dojrzałego gruczolakoraka

... adenocarcinoma to gruczoalkorak. U Pana stwierdzono gruczolaka, co grozi przemianą nowotworową w gruczolakoraka. Ze względu na to, że nie wiadomo czy został w całości usunięty ma Pan wyznaczoną kontrolę po 3 miesiącach. ...

Foci adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1

... adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1. W opisie kolonkoskopii dodatkowo to - Kątnica wstępnica poprzecznica prawidłowe. W zstepnicy i esicy dosc liczne uchylki. W odbytnicy na gł 6 - 78cm( tu chyba zabrakło przecinka ) powyżej kanału odbytu siedzący ...

Adenocarcinoma G2 (typus intestinalis)

... Adenocarcinoma G2 ( typus intestinalis ) Barwienie w kierunku HP ujemne Gruczolakorak o stopniu zaawansowania histopatologicznego 2 w skali 3 stopniowej ( typ jelitowy ). Brak zakażenia Helicobacter pylori. ...

Rozległy naciek nowotworowy obejmujący cały żołądek

... Adenocarcinoma tubulare G2 ( typ jelitowy wg Laurena ). Następnie został poddany oparacji w trakcie której Rozpoznano: rozsiew nowotworowy w przebiegu adenoca żołądka. Rodzaj zabiegu: Laparotomia. Pobrano wycinek z sieci, mikroprzetoka odżywcza na je ...

Adenocarcinoma G2 intestini crassi według Astlera Collera B2

... Adenocarcinoma G2 intestini crassi według Astlera Collera B2 [M - 8140/3]. - ymphonodulitis reactiva ( Nr5 ).Opis makroskopowy:Jelito grube dł.15 cm,w połowie długości guz z perforacją ( naciek tkanki tłuszczowej na dł.4 cm ).Naciekanie tkanki tłuszc ...

Guzek w jelicie grubym Adenocarcinoma exulceratum coli

... Adenocarcinoma exulceratum coli, zmiana guzowatości - 30cm. Niestety więcej informacji nie ma, czy na tej podstawie może Pan powiedzieć co to jest, jak wygląda leczenie i jakie są rokowania. Z góry dziękuję i z niecierpliwością czekam na odpowiedź. G ...

Brak perystaltyki po operacji jelita grubego

... adenocarcinoma G2 exulcerans. zachodzi jedynie na 1/3 ścianki jelita. lekarze powiedzieli że jest brak przerzutów. Wszystko było dobrze, tata wrócił do domu. 2 tygodnie po operacji ojciec wrócił do szpitala z powodu bóla brzucha i wymiotów. Wykonano ...

Rak trzonu żołądka

... Adenocarcinoma G - 1 [M - 8140/3] 8 do 0,2cm Czy leczenie chirurgiczne jest niezbędne w tym przypadku i jakie są rokowania? Czy może zamiast leczenia chirurgicznego zastosować leczenie ziołowo - farmakologiczne? Co sądzi Pan o stosowaniu preparatów t ...

Guz kątnicy

... Adenocarcinoma tubulare coli partim muciparum partim gelatinosum ( mucinosum ) G - 2 exulcerans coli parietem eisiudem totalem et telae adiposae infiltrans. Gruczolakorak cewkowy okrężnicy częściowo śluzotwórczy częściowo galaretowaty ( śluzówkowy ) ...

Adenocarcinoma papillare G2

... Adenocarcinoma papillare GII. Diameter tumoris 3 cm. Infiltratio carcinomatosa transmuralis. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Gruczolakorak brodawkowaty G2 ( drugi stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Średnica guza 3 c ...

Rak prostaty Adenocarcinoma Gleason

... Adenocarcinoma Gleason 7/4+3/. Co to oznacza? 2.11.2009 miałem robione PSA wynik 39,09 a 21.12.2009 57,77. Do tej pory nie było ŻADNYCH obiawów. 01.11.2009 w moczu pojawiło się kilka kropel krwi i następnego dnia zgłosiłem się do lekarza. Od tej pory ...

Rokowania i leczenie przy adenocarcinoma papillare G2 kości udowej

... adenocarcinoma papillare G2 metastaticum kości udowej. Operacja: wycięcie części kości udowej, gdzie znajduje się nowotwór oraz malej części biodra i włożenie implantu Strykera. Rozpoznanie brzmi: gruczolakorak brodawkowaty ( 2 stopień zaawansowania ...

Adenocarcinoma partin mucocellulare ventriculi

... Adenocarcinoma partin mucocellulare ventriculi co to oznacza ,jakie mogą być rokowania i co zastosowac? Jakie zastosowac srodki ostroznosci? Adenocarcinoma partin mucocellulare ventriculi - gruczolakorak częściowo śluzowokomórkowy żołądka Trudno mi o ...