Adenoma tubulare cum dysplasia mediocri

Mnogie polipy jelita grubego

... Adenoma tubulare cum dysplasia mediocris gradus. Po usunięciu polipów trawienie wróciło do normy, a powiększenie węzłów chłonnych niemal ustąpiło, nastąpiła bardzo duża poprawa komfortu życia. Lekarz gastrolog powiedział, że być może tym badaniem ura ...

Chemioterapia przed operacją nowotworu - dlaczego?

... Adenoma tubulovillosum cum dysplasia focali mediocris gradus low grade. 2. Polypi hyperplastici et adenocarcinoma in polypo. 3 - 4 Adenomata tubularia low grade. 5. Adenoma tubulovillosum low grade /0 - I cm/. 6.Bardzo drobne polipowate skrawki śluzó ...

Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva

... adenomatis tubularis cum low grade dysplasia epithelii. Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva. Fragmenty gruczolaka cewkowego z małego stopnia dysplazją ( zaburzeniem rozwoju ) nabłonka. Przewlekłe zapalenie okrężnicy ( jelit ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Fragmenta adenomatis tubularis cum dysplasia focali gradu magno

... adenomatis tubularis cum dysplasia focali gradu magno ( high grade ). Proctocolitis chronica mediocri gradu. Czy są to zmiany o charakterze łagodnym, czy stan przedrakowy, czy rak? Gastroenterolog przepisał leki i zlecił powtórną kolonoskopię za trzy ...

Adenomata tubularia cum dysplasia glandularum mediocri gradu

... Adenomata tubularia cum dysplasia glandularum mediocri gradu ( low grade ). Wycięto mi 8 wycinków o śr. 0,2 cm ok. esicy, zastepnica i poprzecznica oraz 3 wycinki o śr 0,1 cm ok. wstępnicy. Niestety nikt nie chciał mi przetłumaczyć co ten wynik oznac ...