Antrum i trzon żołądka

Badanie histopatologiczne: okolica antrum, trzon żołądka

... antralis et corporis ( + ) et lymphonoduloplasia. Helicobacter pylori ( + ). Rozpoznanie brzmi: przewlekłe, aktywne, zapalenie błony śluzowej jamy odźwiernikowej i trzonu żołądka i przerost grudek limfatycznych. Pozytywny test na zakażenie Helicobact ...

Gastritis antralis gr. minoris

... antrum ( 2X ) ; 2/ trzon żołądka ( 2X ) wyniki z badania histopatoloigicznego to :Rozpoznanie kliniczne ) Gastritis antralis gr. minoris pod spodem jest napisane na samym koncu I.II. Gastritis chgronica superficialis activa /++/ Od tamtego czasu juz ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Czy metaplazja trzeciego stopnia prowadzi do raka?

... antrum. - badanie patomorfologiczne: Fragmenty błony śluzowej trzonu i części odzwiernikowej żołądka z rozrostem dołeczkowym w stanie przewlekłego zapalenia ( + ) z licznymi ogniskami metaplazji jelitowej kompletnej( +++ ). Czytałam w internecie, że ...

Gastritis corporallis et antralis chronica levi gradu

... antralis chronica levi gradu. intestinalisatio et dysplasia focalis gradu mediiocri mucosae corporis. czy to cos poważnego, jakie leczenie stosuje się w tym przypadku? Przewlekłe zapalenie trzonu i okolicy przedodźwiernikowej żołądka niskiego stopnia ...

Błona śluzowa żołądka w stanie przewlekłego zapalenia

... antrum. *Pełne rozpoznanie petomorfologiczne: Fragmenty błony śluzowej żołądka trzonu i częsci odzwiernikowej żołądka z rozrostem dołeczkowym w stanie przewlekłego zapalenia ( + ) z licznymi ogniskami metaplazji jelitowej kompletnej ( +++ ). Bardzo p ...