Badanie mammograficzne piersi

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... badaniami poprzednimi, ewentualnie zalecić kontrolę za pół do jednego roku. Jeżeli zagęszczenie powiększa się ( lub brak możliwości porównania ) należy rozważyć ewentualną etiologię zapalną lub wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz wykonać uzupeł ...

System BI-RADS - opis zdjęć mammograficznych

... badania ultrasonograficznego. BI - RADS 1 - wynik negatywny, piersi symetryczne, bez obecności zagęszczeń, dystorsji utkania i podejrzanych zwapnień. BI - RADS 2 - prawidłowy wynik, podobnie jak BI - RADS 1, ale na zdjęciu widoczne są zmiany łagodne ...

Piersi - utkanie gruczołowo-włókniste

Badanie mammograficzne wykazało, iż moje piersi są o nieregularnym utkaniu gruczołowo - włóknistym. Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne pachowe dolne bez zmian. Piersi mnie nie bolą. Poród 1, miesiączki dość regularne. Czy zmiana w moich piersiac ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... badanie mammograficzne piersi. Oto wynik: *Oba gruczoły piersiowe o mieszanym utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, w obu piersiach zagęszczenia o typie miernego st. mastopatii, na jej tle drobnych torbieli wykluczyć nie można. W ogonie Spence*a piersi l ...

Zagęszczenie w lewej piersi

... badanie mammograficzne. Z ankiety badań wynika, że na lewej piersi pojawiło się zagęszczenie, 15 mm. Prawdopodobny histologiczny charakter zmiany - układ cieni. Mam 58 lat. Czy powinnam powtórzyć badanie? Czy USG jest konieczne w tym wypadku? Co to j ...

Zmiana ogniskowa w piersi

... badania mammograficznego pisze *w piersi lewej, głęboko przy ścianie klatki piersiowej zmiana ogniskowa, dobrze odgraniczona śr. 1cm.* Czy to coś groźnego? To są wyniki mojej mamy teraz jej nie ma, bo wyjechała, a ja nie za bardzo rozumiem tego zdani ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... badanie mammograficzne. Opis tego badania jest następujacy: pierś o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu - ogon Spencea*a jest zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Cz ...

Mikrozwapnienia piersi

... badaniu mammograficznym sugerują proces nowotworowy. Ale, żeby takie podejrzenie wysnuć muszą być z reguły w skupiskach i w odpowiednim układzie często połączonych z zagęszczeniami gruczołu sutkowego. Takie pojedyncze mikrozwapnienia i na dodatek w o ...

Cień w dole pachowym w badaniu mammograficznym

... badania mammograficznego: *W lewym dole pachowym dobrze odgraniczony cień w wymiarze podłużnym dł. ok. 11 mm.*? Podaję pozostałą część opisu: *Obie piersi o gęstym utkaniu gruczołowym. Radiologicznych zmian o cechach procesu rozrostowego oraz skupisk ...

Policykliczny guz piersi z towarzyszącymi mikrozwapnieniami

... badania mammograficznego mojej mamy. *Sutki o symetrycznej budowie gruczołowo tłuszczowej z cechami łagodnej dysplazji. W piersi lewej pomiędzy 11 a 12 guzek o policyklicznych, dość gładkich obrysach i wymiarze 24x10 mm z towarzyszącymi mikrozwapnien ...

Piersi ze zrębem o typie łagodnej dysplazji

... badania mammograficznego. Podejrzanych zmian ogniskowych nie stwierdzono Mikrozwapnień patologicznych nie stwierdzono Skóra nad gruczołami piersiowymi nie zmieniona. W widocznych częściach dołów pachowych nie stwierdzono powiekszonych węzłó chłonnych ...

Piersi ocena wg Birads 4

... badania mammograficznego ): utkanie:gruczołowo - tłuszczowe ocena wg Birads 4 w ogonie spenca lewej piersi zagęszczenie silnie wysycone o wielkości 17 mm. Było wykonane badanie Usg podczas którego lekarz próbował ściągnąć torbiel ale mu się nie udało ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... badania mammograficznego: Piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu na godzinie 2 zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z ...

Dużo małych torbieli i jeden duży w piersi

... badania bezpośredniego oraz dokładnego opisu mammografii. W opisie mammograficznym powinna być przedstawiona ocena mammograficzna stanu sutka według skali BIRADS. Taka skala wskazuje na odpowiednią patologię sutka. Najczęściej rozproszone, większe zw ...

Zaburzenie architektury w piersi

... badania mammograficzne. Dziś przyszły wyniki które brzmią : W piersi lewej w miejscu - centralnie jest zaburzenie architektury o średnicy 22 mm, skala BIRADS 0. Dostałam skierowanie do ośrodka badania raka piersi. Zanim tam pojadę chciałabym dowiedzi ...