Brodawczak sutka objawy

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... brodawczak łagodny ( objawia się wyciekiem z brodawki, również krwistym ) - torbiel limfatyczna - torbiel mleczna - krwiak W różnicowaniu należy też uwzględnić zmiany skórne, rzutujące się na strukturę sutka ( normalna brodawka sutkowa, znamiona, włó ...