Budowa piersi gruczołowo tłuszczowa

Gruczolak w piersi - USG czy mamografia?

... budowę gruczołową, która nadaje się najlepiej do badania ultrasonograficznego, a nie radiologicznego. Mammografia jest lepszym badanie kiedy kobieta jest starsza ( po 40 roku życia, gdy pojawia się więcej tkanki tłuszczowej w sutkach ). Aby Pani uspo ...

Wewnątrzustkowy węzeł chłonny w piersi

... budowie gruczołowo - tłuszczowej. Zmian ogniskowych, w szczególnośći podejrzanych o malignizację nie stwierdzam.W lewej piersi na godz.2 prawidłowy wewnątrzustkowy węzeł chłonny wielkości 6X3 mm.Doły pachowe bez zmienionych lub powiększonych węzłów c ...

Mammografia wykaże czy torbiel czy guzek w piersi?

... budowie tłuszczowo - gruczołowej.w piersi lewej w miejscu centralnie jest zagęszczenie o średnicy 10mm,i również zaburzenie architektury birads4 Czy to zmiana złośliwa???? mam51 lat BADANIE USG PIERSI PROSZE O PORADE . Piers o utkaniu gruczołowo - tł ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Hypoechogeniczny guzek piersi o nieregularnych obrysach

... budowie gruczołowo - tłuszczowej . W lewej piersi na godz.11 zaotoczkowo widoczny hypoechogeniczny guzek o nieregularnych obrysach, wielkości 10*5*8 mm. z przestrzenią płynową ok.3 mm na obwodzie - zmiana wymaga weryfikacji w biopsji.W piersi prawej ...

Zmiana ogniskowa w piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. Mikrozwapnień nie wykazano. Zarys skóry prawidłowy. Doły pachowe bez patologicznych węzłów chłonnych. Trudno powiedzieć bez badania co to może być. Na pewno należałoby wykonać dodatkowo USG sutka połączone z biopsją ...

Czy opis USG piersi jest dobry?

... budowy gruczołowej, starsze tłuszczowej ). Zmiany dysplastyczne ( zwyrodnieniowe ) często związane są ze starzeniem się gruczołu piersiowego i wymagają obserwacji ( rozważyć dodatkowo mammografię ). W dołach pachowych nie ma powiększonych węzłów chło ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu - ogon Spencea*a jest zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Czy taki guz można całkowicie wyleczyć??? BI - RADS 3 - oznacza zmiany ...

Badanie USG piersi i zabieg wycięcia guzków

... budowie gruczołowo - tłuszczowej. W piersi prawej na godz 10 obwodowo hypoehogeniczny guzek 9x6mm do chirurgicznego wycięcia, na godz 1 przy otoczce hypoheniczny obszar 12x8mm najpewniej zrazik tłuszczowy. W piersi lewej na godz 12 nad otoczką hypohe ...

Mikrozwapnienia piersi

... budowie gruczołowo - tłuszczowej, mastopatycznej. gruczoły piersiowe w mmr bez podejrzanych zagęszczeń i mikrozwapnień. obustronnie zagęszczenia typu łagodnego do ok.10 mm i obustronne poj. mikrozwapnienia. doły pachowe bez patologicznych węzłów chło ...

Skupisko mikrozwapnień dysplatycznych w piersi

... budowie gruczołowo - tłuszczowej. W kgz piersi prawej skupisko mikrozwapnień dysplatycznych. Od czego powstają mikrozwapnienia? jakie są następstwa tego schorzenia?i jak można zapobiegać temu? Z tym wynikiem należy udać się do lekarza. Mikrozwapnieni ...

Policykliczny guz piersi z towarzyszącymi mikrozwapnieniami

... budowie gruczołowo tłuszczowej z cechami łagodnej dysplazji. W piersi lewej pomiędzy 11 a 12 guzek o policyklicznych, dość gładkich obrysach i wymiarze 24x10 mm z towarzyszącymi mikrozwapnieniami*. Zmiana podejrzana o nowotworzenie. Raczej wymaga wer ...

Torbiele piersi i powiększone węzły chłonne pachowe

... budowie gruczołowo - tłuszczowej SP - na godz. 17 - ej torbiej 5x3mm SL - na godz. 13 - ej widoczna hypoechogeniczna, dobrze ograniczona zmiana z linijnymi echami o wym. 7x4mm - wskazane badanie kontrolne za 3 m - ce, oraz kilka drobnych rozsianych t ...

W piersi tkanka gruczołowa mastopatyczna z cechami włóknienia

... budowie gruczołowo - tłuszczowej, tkanka gruczołowa mastopatycznaz cechamiwłóknienia o nieco asymetrycznym rozmieszczeniu - więcej tkanki gruczolowej w piersi pawej. Ewidentnych radiologicznych cech procesu naciekowego ani mikrozwapnień podejrzanych ...

Zgrubienie w piersi i inne objawy

... budowa gruczołowo - tłuszczowa bez zmian litych i torbieli, przewody mlekowe nieposzerzone. Ostatnio, wskazane zgrubienie zostało zdiagnozowane jako prawidłowa tkanka gruczołowa układająca się na żebrze. Wszystko wygląda prawidłowo, ale martwią mnie ...

W piersi zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne

... budowie gruczołowo - tłuszczowej( gęste utkanie gruczołowe zwłaszcza zabrodawkowo i w kwadratach gornych piersi ). Zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne. W uwidocznioncyh fragmentach dołów pachowych powiększonych węzłów chłonnych nie ...

Piersi o budowie gruczołowo-tłuszczowej z dysplazją

... budowie gruczołowo - tłuszczowej z dysplazją. w piersi prawej na godz.8 zmiana ogniskowa o mieszanej echogenności wielkości ok.7mm a w piersi lewej na godz.12ok.8mm. jamy pachowe wolne proszę o diagnozę Diagnozę trudno ustalić na podstawie samego USG ...

W piersi zaburzenie architektury skala BIRADS 5

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Następnym b ...

Zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Następnym b ...

Dobre wyniki badań a rak piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi prawej w miejscu - wg tarczy zegarowej - godzina 11 jest zaburzenie architektury o średnicy 15 mm, skala BIRADS 5. W/w zbieżne zaburzenie architektury z mikrozwapnieniami BIRADS 5 w jego obrębie. Mama czeka ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W piersi lewej w miejscu na godzinie 2 zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknistej. W sut ...

Torbielka prawej piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. W prawej piersi, na godzinie 7, w odległości 20mm od brodawki sutka, na głębokości 11mm - torbielka o wymiarach 8,4x5,7mm. Zmian ogniskowych litych nie stwierdza się. Doły pachwowe, nad i podobojczykowe, okolice międ ...

BAC piersi - płaty wysoko dojrzałego nabłonka przewodowego

... budowie gruczołowo - tłuszczowej z wewnątrzgruczołową tkanką tłuszczową, bez podejrzanych zmian ogniskowych.... co to znaczy? wizytę konsultacyjną mam dopiero 21 grudnia a bardzo się tym przejmuje.. czy jest czym? Bardzo proszę o odpowiedź. Po mamogr ...

Zdjęcie celowane w zmianę w piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej. w piersi lewej w miejscu - wg tarczy zegarowej:godz.1 jest zaburzenie architektury o średnicy 12 mm, skala Birads 3. Wskazane miejsce celowane.* strasznie się denerwuję,bo nie wiem co to może oznaczać,czy to coś powa ...

Zwapnienia w piersi

... budowie tłuszczowo - gruczołowej .W piersi prawej w miejscu - zabrodawkowo są zwapnienia o średnicy 1mm,skala BIRADS 0.Czy zwapnienia o takich rozmiarach nalżą do zmian dużych czy raczej małych. czeslawa to jest minimalna zmiana, a zwapnienia sa nie ...