Carcinomatis

Ca recti, adenocarcinoma recti - czy to jest nowotwór złośliwy?

... carcinomatosae lymphonodorum regionalium [M - 8010/6]. Structura marginarum excisionis sine laesionibus [M - 00100]. Jest to nowotwór złośliwy. Tłumaczę: Ca recti - resectio recti ante ( rak odbytnicy - przednia resekcja odbytnicy ) Adenocarcinoma re ...

Co dalej po hemikolektomii prawostronnej z powodu raka?

... carcinomatosae ad lymphonodules Wysoko dojrzaly gruczolakorak ( G1 )nacieka blone sluzowa, podsluzowa i warstwe miesniowa. Do blony surowiczej nie dochodzi. Wyrostek robaczkowy, siec i linie ciec chirurgicznych bez istotnych zmian patologicznych. W w ...

Carcinoma papillare rozsiane po częściowej resekcji tarczycy

... carcinomatis papillaris glandulae thyreoideae ( diameter 0,1 cm ) tzw. * incidentaloma*. W badaniu KT jamy brzusznej i miednicy małej, rozpoznanie: W miednicy małej do przodu od odbytnicy widoczne cienie ( po rtg terapii? ). Proszę odpowiedzieć, co t ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Postępowanie po resekcji tarczycy z powodu raka brodawkowatego

... carcinomatosus parvus. Mogłabym się jeszcze dowiedzieć co mnie czeka oprócz jodowania. Mam 19 lat. Dosłowne tłumaczenie po polsku brzmi: wole koloidowe guzkowe i włókniejące z resorpcją oraz wole koloidowe guzkowe i małe ognisko nowotworu. Jest to st ...

Naciek raka płaskonabłonkowego warg sromowych

... carcinomatosa planoepithelialis - głównie na wargach sromowych. Jaka jest szansa na wyleczenie, jak przebiega leczenie i jaka jest umieralność, dotyczy to kobiety 36 letniej, początkowe stadium. Nie znam dokładnie zasięgu zmiany, stopnia naciekania, ...

Częściowa resekcja żołądka w raku pT1N1Mx

... carcinomatosae 1/6.Przerzut raka stwierdzono w 1 węźle chłonnym. Jest to przerzut srednicy 5 mm, nie przekracza torebki węzła chłonnego. Xanthelasma mucosae ventriculi. Cech złośliwości nie stwierdzono. adenocarcinoma G2. Nowotwór nacieka błonę śluzo ...

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... carcinomatosi mucosi. Proszę o napisać jakie są rokowania, bardzo martwię się o ojca. Tłumaczenie polskie brzmi: Ogniska gruczolakoraka śluzówki. Niestety brak danych co do miejsca pobrania wycinków, stanu chorego, wyników dodatkowych badań utrudnia ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... carcinomate jelito niezmienione - structura histologica intestini crassi extra tumoren fere normalis guz - adenocarcinoma tubulare exculcerans et necroticans G - 2 totalis parietis intestini crassi, telae adiposae periintestinalis et membranae serosa ...

Adenocarcinoma mediocri differentiatum G2

... carcinomatosae lymphonoduli 1/3. pT3N1 Stage III wg Astler i Collera C1 Bloki 9, mucykarmin, desmina ( 2 ) Czy moglabym dowiedziec sie co to oznacza? Jakie sa rokowania?? Gruczolakorak wrzodziejący stopnia średniego jelita grubego. Przerzuty rakowe d ...

Adenocarcinoma G-III coli transversi ulcerans

... carcinomatosa telae adiposae subserosae coli transversi Lymphadenitis chronica reactiva regionalis ( 5/5 ) Structura omenti normalis Granica odcięcia wolna od nacieku raka Badanie w trakcie diagnostyki immunohistochemicznej ( podejrzenie guza neuroen ...

Infiltratio carcinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma

... CARCINOMATOSA TELAE ADIPOSAE - ADENOCARCINOMA Z góry bardzo dziękuje Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej - gruczolakorak dziękuję Proszę o odpowiedź jak długo można przeżyć po zdiagnozowaniu Adenocarcinoma G2 zgięcia esiczo - odbytniczego? Bo może ...

Foci carcinomatosi neuroendocrinales metastasi dla wątroby

... carcinomatosi neuroendocrinales metastasi W 2003 r przeprowadzono operację wycięcia guza z płuc - wynik karcinoid Czy typ zmian na wątrobie jest bardzo złośliwy? Jakie są rokowania? Dziękuję Ogniska przerzutów raka neuroendokrynnego. Obecność przerzu ...

Kod ICD-10:C34.1 Foci carcinomatosi

... carcinomatosi - carcinoma non microcellulare probabiliter planoepitheliale. kod: Y.99.90 - 1x Ponadto w rozpoznaniu widnieje kod ICD - 10:C34.1 Co to oznacza? Z gory dziekuje za odpowiedz. C34.1 oznacza w kodzie ICD - 10 Nowotwór złośliwy - płat górn ...

Mastopathia fibrosa et cystica, hyperplasia ductalis simple

... carcinomatosae in lymphonodo ( no i/xxi ). infiltratio capsulae lymphonodi. wynik badania: carcinoma ductale invasivum mammae sinistrae. micrometastases carcinomatosae in lymphonodo axillae ( no i/xxi ) ( nhg3,pt2,pn1a ( mic ) ). jestem po zabiegu ma ...

Ca recti C 20. St. post resectionem recti anterior.

... carcinomatosa Ca to nowotwór Rak odbytnicy. Stan po resekcji przedniej osbytnicy z usunięciem pętli jelita krętego. Wynik badania: gruczolakorak o średnim zaawansowaniu. Nacieki z komórek rakowatych na krezce. Mój tata otrzymał wynik z badania his - ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... carcinomatosa talae conjunctivae prostatae ( adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o odpowiedz co t ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... carcinomatosae lymphonodorum et mesenteri NR VII Lymphonodulitis reactiva Gastritis activa et phlegmonosa chronica Lymphonodulitis reactiva Gruczolakorak kątnicy naciekający ( G2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej, T3 wiel ...

Ulceratio et infiltratio carcinomatosa cutis

... carcinomatosa cutis - carcinoma basocellulare cum differentiatione focali planoepitheliali. Examinatio materiae totae, fragmentatae. Excisio probatoria - non - radicalis. Rozpoznanie kliniczne: Owrzodzenie uda prawego Wynik badania histopatologiczneg ...

Adenocarcinoma tele adiposae omenti metastaticum

... carcinomatosae vasorum. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku badania histopatologicznego. Gruczolakorak tkanki tłuszczowej sieci przerzutowy. Zatorowość nowotworowa naczyń. Bardzo zaawansowanie stadium raka. Nic więcej po tych badaniach histopatologcznyc ...

Nieresekcyjny guz głowy trzustki

... carcinomatosae 2. Wycinek z trzustki - Adenocarcinoma 3. Węzeł chłonny więzadła wątrobowo - dwunastniczego Adenocarcinoma metastaticum 4. Węzeł chłonny ok. tętnicy wątrobowej Adenocarcinoma metastaticum 5. Pęcherzyk żółciowy Cholecystitis chronica Pa ...

Adenocarcinoma tubulare partim muciparum et gelatinosum

... carcinomatosae absunt marginis chirurgici. Lymphadenitis reactiva et lipomatis lymphonoduli NO/1 - węzły chłonne szcytowe ( ozn. 2 nici ). Lymphadenitis reactiva lymphonoduli NO/3 - węzły chłonne pośrednie. Lymphadenitis reactiva et sinus histiocytos ...

Adenocarcinoma papilare serosu corporis uteri

... carcinomatosa myometrii superficialis [M - 8010/3] Leiomyomata corporis uteri [M - 8810/0] Cervicitis chronica [M - 43000] Ovaria sine laesionibus [M - 00100] Salpinges sine laesinoibus [M - 00100] Parametra sine leasinoibus ad dextram et sinistra. o ...

Adenocarcinoma G2 recti. Metastases carcinomatosae ad lymphonodos.

... carcinomatosa muscularis propriae et telea adioposae peritumoralis. Metastases carcinomatosae ad lymphonodos 8+10. Granice ciecia nadesłanego preparatu jelita i pierscienie zespolenia bez nacieku nowotworowego ale z obecnymi *dziwacznymi*jądrami komó ...

Adenocarcinoma coli

... carcinomatosa telae serosae [M8010/3] nodi lymphatici sine laesionibus [M - 00100] boczne linie cięcia chrurgicznego wolne od zmian nowotworowych pT4N0 Astler - Coller B2 nadesłano fragment j.grubego 10 cm z ścianą z guzem 6 cm w odl. 2 cm od linii c ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

... carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis vermicularis [M - 58000] . Linie cięcia chirurgicznego bez na ...

Guz esicy

... carcinomatosae absunt margini chirurgici. Adenocarcinoma tabulare coli focale muciparum et galatinosum ( mucinosum ) ( GII ) exulcerans parietem coli totalem et telae adiposae infiltrans. Matastases carcinomatosae multiplices VI lymphonodulorum. Lymp ...

Żoładek z guzem Adenocarcinoma mucinosum

... carcinomatosae 12/22.Infilltrate telae adiposae. 429264 - 7 sieć wolna od zmian. Prosze o okreslenie stopnia zaawansowania choroby. Osoba w wieku 70 lat czy chemioterapia i naswietlania maja sens w tym przypadku czy tylko dodadzą cierpienia a nie wie ...

Adenocarcinoma tubulare G2

... carcinomatosae in uno lynphonadio 1/1. Duces C Castler - Coller T2pT3pN1. Bardzo proszę o przetłumaczenie tego wyniku. Wiem , że jet to rak złośliwy, ale jakie są przy takim wyniku rokowania, dodam, że Tata chłopaka nie poddaje się i chce walczyć. Z ...

Cellulae valde suspectae quad carcinomatosae non multae

... carcinomatosae non multae ( rozmazy ubogokomórkowe ). Bardzo dziękuję Wydaje mi się, że opis oznacza: Podejrzane komórki ponieważ nieliczne rakowe? Najlepiej zapytać lekarza opisującego co miał namyśli, ponieważ nie jest ten opis dobrze sformułowany. ...

Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2

... carcinomatosae 1/6 Adenocarcinoma G2 coli, wg Astler - Coller C2, pT3N1Mx Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2 ( gruczolakorak o drugim stopniu zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Węzły chłonne okołojelitowe - metastases carcin ...

Adenocarcinoma papillare G2

... carcinomatosa transmuralis. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Gruczolakorak brodawkowaty G2 ( drugi stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Średnica guza 3 cm Naciek nowotworowy przezścienny Czy to oznacza nowotwór złośliw ...

Inefiltratio carcinomatosa-carcinoma planoepitheliale keratodes g2

... carcinomatosa - carcinoma planoepitheliale keratodes g2* dziekuje naciek nowotworowy - rak płaskonabłonkowy rogowaciejący G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) dziekuje serdecznie i jeszcze jak ktos cos wie wiecej o ...

Zrakowacenie otrzewnej

... carcinomatosa czyli wysiew nowotworu do błony pokrywającej ścianę jamy otrzewnej lub pokrywającej narządy umiejscowione w jamie otrzewnej. Często z obecnym wysiękiem płynu w jamie otrzewnej ( wodobrzusze nowotworowe - Ascites neoplasmatica ). Komórki ...

Sine focis carcinomatis

... carcinomatis* dziekuje bez ognisk raka dziekuje za odpowiedz, mam jeszcze pytanie o tłumaczenie zdania * pancreatis chronica cum fibrosi aqute cum proliferatione duotorum. Granulatio resoprptiva. przewlekłe zapalenie trzustki z włóknieniem ostre z ro ...

Guz kąta żuchwy

... carcinomatosae perineurales et neurales.Excisio completa. PAS+, MIB1+, w około 10% komórek raka, CD 117 - . Dwa miesiące po zabiegu, skierowano mnie na radioterapię. Rozpoznanie kliniczne - Ca adenoides cysticum glandulae submandibulare sinistri.Stat ...

Adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3

... carcinomatos tunicae muscularis proprie.linia ciecia wolna od nacieku nowotworowego.nastepnie wynik badania brzmi tak.adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3, pt2, pno dukesa astler coller b1.pozdrawiam!!!! adenocarcinoma tubulare partim muc ...

Cellulae carcinomatosae mammogenes metastaticae

... carcinomatosae mammogenes metastaticae. Co to oznacza? Czekamy na wizytę u onkologa Cellulae carcinomatosae mammogenes metastaticae - to oznacza komórki nowotworowe sutkowe przerzutowe Prawdopodobnie w czasie wykonywanie biopsji nie trafiono w komórk ...

Adenocarcinoma tubulare ventriculi exulcerans parietem eiusdem

... carcinomatosa. Candidiasis concomitans. 4,5,6 )Infiltrationes carcinomatosae absunt margines 7,8,9 ) Metastases carcinomatosae multiplices XV lymphonodulorum. 10 ) Metastases carcinomatosae multiplices I lymphonodulorum. Angiosis carcinomatosa. Z gór ...