Carcinomatosae

Postępowanie po resekcji tarczycy z powodu raka brodawkowatego

... carcinomatosus parvus. Mogłabym się jeszcze dowiedzieć co mnie czeka oprócz jodowania. Mam 19 lat. Dosłowne tłumaczenie po polsku brzmi: wole koloidowe guzkowe i włókniejące z resorpcją oraz wole koloidowe guzkowe i małe ognisko nowotworu. Jest to st ...

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... carcinomatosae. 3. Tela adiposa non infiltrata. 4. colitis chronica activa cum ulceratione et adenodysplasia LG. 5. lymphonoduli ( 6 ) cum metastasibus ( 2 ). Infiltrato carcinomatosa extranodularis. 6. lymphonodulus sine metastasibus. Z góry bardzo ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to nowotwór o stopniu zaawansowania III? Fragment jelita grubego dł 24 cm. W odległości 4 cm od jednej z linii cięcia stwierdzono lity, powierzchownie owrzodziały guz, naciekający okrężnie ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Metastases carcinomatosae in lymphonodis

... carcinomatosae in lymphonodis No II/X Infiltratio carcinomatosa capsulae lymphonodorum et telae adiposae perinodales. pN1a Myślę, że materiał to zawartość dołu pachowego po amputacji sutka w leczeniu operacyjnym doszczętnym lub wycięciu guza w leczen ...

Adenocarcinoma mediocri differentiatum G2

... carcinomatosae lymphonoduli 1/3. pT3N1 Stage III wg Astler i Collera C1 Bloki 9, mucykarmin, desmina ( 2 ) Czy moglabym dowiedziec sie co to oznacza? Jakie sa rokowania?? Gruczolakorak wrzodziejący stopnia średniego jelita grubego. Przerzuty rakowe d ...

Rak esicy z naciekami

... carcinomatosa transmuralis intestini crassi cum infiltratione focali texti adiposi periintestinalis. Peritnitis fibrinosopurulenta. Proliferatio mesothelii reactiva. Lymphonodi regionales cum lymphadenitide chronica non specifica reactiva sine metast ...

In lineae sectio chirurgica I et II infiltrationes absent

... carcinomatosae parietis totius pT3 Lymphadenitis chronica III lymphonodorum. Tłumaczenie na język polski brzmi: W cięciu chirurgicznym I i II naciek nieobecny. Gruczolakorak cewkowy ( stopnia II w zaawansowaniu histopatologicznym ) kątnicy. Naciekani ...

Infiltratio carcinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma

... CARCINOMATOSA TELAE ADIPOSAE - ADENOCARCINOMA Z góry bardzo dziękuje Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej - gruczolakorak dziękuję Proszę o odpowiedź jak długo można przeżyć po zdiagnozowaniu Adenocarcinoma G2 zgięcia esiczo - odbytniczego? Bo może ...

Adenocarcinoma neuroendocrinale partim muscinum

... carcinomatosae in lymphonodis ( No IV/XIII ). Infiltratio carcimatosa capsulae lymphonodorum et telae adiposae perinodalis. ( G3,Duckes C; Astler - Coller C2; pT 3; pN2 ). Jestem na chemioterapii - 5FU 425mg/m2+calcium folinatum 2o mg/m2. Wiem, co to ...

Nowotwór woreczka żółciowego - operacja?

... carcinomatosae adenocarcinoma. Immunofenotyp: CK7+, CK19+, CK20 - , CA19.9 - , TFF1 - ( rozumiem, że to są markery, ale ich znaczenia nie znam i proszę o rozszyfrowanie ). Barwienie na śluz +. „W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę ...

Mastopathia fibrosa et cystica, hyperplasia ductalis simple

... carcinomatosae in lymphonodo ( no i/xxi ). infiltratio capsulae lymphonodi. wynik badania: carcinoma ductale invasivum mammae sinistrae. micrometastases carcinomatosae in lymphonodo axillae ( no i/xxi ) ( nhg3,pt2,pn1a ( mic ) ). jestem po zabiegu ma ...

Ca recti C 20. St. post resectionem recti anterior.

... carcinomatosa Ca to nowotwór Rak odbytnicy. Stan po resekcji przedniej osbytnicy z usunięciem pętli jelita krętego. Wynik badania: gruczolakorak o średnim zaawansowaniu. Nacieki z komórek rakowatych na krezce. Mój tata otrzymał wynik z badania his - ...

Carcinoma planoepitheliale partim keratoblasticum G3

... carcinomatosi Fragmenta endocervii - poj II. 3. Foci carcinomatosi multiplici. 4. fragmenta endometrii proliferativi - poj III. Bardzo proszę o wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz przedstawienie jakie są rokowania? Tłumaczenie na język polski brzmi: ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... carcinomatosa talae conjunctivae prostatae ( adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o odpowiedz co t ...

Ulceratio et infiltratio carcinomatosa cutis

... carcinomatosa cutis - carcinoma basocellulare cum differentiatione focali planoepitheliali. Examinatio materiae totae, fragmentatae. Excisio probatoria - non - radicalis. Rozpoznanie kliniczne: Owrzodzenie uda prawego Wynik badania histopatologiczneg ...

Metastastis carcinomatosa in uno lymphonodo

... carcinomatosae in lymphonodis No V/XV Metastates carcinomatosae in omento Obliteratio appendicis vermicularis Marginesy chirurgiczne bez nacieku raka. Marginesu radialnego brak. pT4N2 Astler - Coller C ( mat.II ) Przerzuty nowotworowe jednym węźle ch ...

Adenocarcinoma tele adiposae omenti metastaticum

... carcinomatosae vasorum. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku badania histopatologicznego. Gruczolakorak tkanki tłuszczowej sieci przerzutowy. Zatorowość nowotworowa naczyń. Bardzo zaawansowanie stadium raka. Nic więcej po tych badaniach histopatologcznyc ...

Carcinoma planoepitheliale keratodes conchae auriculae sinistrae

... carcinomatosae ( M - 8010/3 ) carcinoma planoepitheliale keratodes conchae auriculae sinistrae , rozpoznanie kliniczne na podstawie biopsji guzek ok.przewodu słuchowego ( T - XY200 ) po biopsji gorsze samopoczucie, oraz napadowe bóle 3 do 4 razy w ci ...

Adenocarcinoma tubulare partim muciparum et gelatinosum

... carcinomatosae absunt marginis chirurgici. Lymphadenitis reactiva et lipomatis lymphonoduli NO/1 - węzły chłonne szcytowe ( ozn. 2 nici ). Lymphadenitis reactiva lymphonoduli NO/3 - węzły chłonne pośrednie. Lymphadenitis reactiva et sinus histiocytos ...

Adenocarcinoma papilare serosu corporis uteri

... carcinomatosa myometrii superficialis [M - 8010/3] Leiomyomata corporis uteri [M - 8810/0] Cervicitis chronica [M - 43000] Ovaria sine laesionibus [M - 00100] Salpinges sine laesinoibus [M - 00100] Parametra sine leasinoibus ad dextram et sinistra. o ...

Metastases carcinomatosae multiplices III lymphonodulorum

... carcinomatosae absunt marginis chirurgici. 4 - 6. Adenocarcinoma tubulare muciparum partim gelkatinosum ( mucinosum ) coli ( GII ) parietem eiusdem totalem et telae adiposae infiltrans. 7. Metastases carcinomatosae multiplices III lymphonodulorum. Ly ...

Guz zagięcia esiczo odbytniczego

... carcinomatosae in lymphonodis( xi/xii ).( G2,Dukesc,Astler - Collerc2,pT3,pN2 ) Gruczolakorak cewkowy okrężnicy. Przerzuty raka w węzłach chłonnych ( 11 węzłów zajętych na 12 zbadanych ). ( G2 - średnie zaawansowanie histopatologiczne, w skali A - C ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

... carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis vermicularis [M - 58000] . Linie cięcia chirurgicznego bez na ...

Guz esicy

... carcinomatosae absunt margini chirurgici. Adenocarcinoma tabulare coli focale muciparum et galatinosum ( mucinosum ) ( GII ) exulcerans parietem coli totalem et telae adiposae infiltrans. Matastases carcinomatosae multiplices VI lymphonodulorum. Lymp ...

Żoładek z guzem Adenocarcinoma mucinosum

... carcinomatosae 12/22.Infilltrate telae adiposae. 429264 - 7 sieć wolna od zmian. Prosze o okreslenie stopnia zaawansowania choroby. Osoba w wieku 70 lat czy chemioterapia i naswietlania maja sens w tym przypadku czy tylko dodadzą cierpienia a nie wie ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... carcinomatosa cutis mamillae. Bardzo proszę o odpowiedź czy rodzaj raka jaki rozpoznano należy do złośliwych? Rak płacikowy naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( ś ...

Rak esicy Infilitratio carcinomatosa. Adenocarcinoma G 2.

... carcinomatosa. Adenocarcinoma G 2. Punktem wyjścia nowotworu moze być jelito grube. 2/ Tkanka tłuszczowa z wybroczynamikrwawymi. Badanie to było zrobione na podstawie wycinka pobranego podczas operacji,podczas kturej stwierdzono też perforację jelita ...

Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2

... carcinomatosae 1/6 Adenocarcinoma G2 coli, wg Astler - Coller C2, pT3N1Mx Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2 ( gruczolakorak o drugim stopniu zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Węzły chłonne okołojelitowe - metastases carcin ...

Obfity ropny, ogniskowo przewlekły naciek zapalny jelita grubego

... carcinomatosa. Adenocarcinoma colonis G2. Ze względu na pofragmentowanie materiału nie można określić zasięgu nacieku raka. W tkance tłuszczowej obfity ropny naciek zapalny. 3. Fragment jelita grubego z naciekiem w tkance tłuszczowej. Hist.: Adenocar ...

Adenocarcinoma papillare G2

... carcinomatosa transmuralis. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Gruczolakorak brodawkowaty G2 ( drugi stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Średnica guza 3 cm Naciek nowotworowy przezścienny Czy to oznacza nowotwór złośliw ...

Inefiltratio carcinomatosa-carcinoma planoepitheliale keratodes g2

... carcinomatosa - carcinoma planoepitheliale keratodes g2* dziekuje naciek nowotworowy - rak płaskonabłonkowy rogowaciejący G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) dziekuje serdecznie i jeszcze jak ktos cos wie wiecej o ...

Zrakowacenie otrzewnej

... carcinomatosa czyli wysiew nowotworu do błony pokrywającej ścianę jamy otrzewnej lub pokrywającej narządy umiejscowione w jamie otrzewnej. Często z obecnym wysiękiem płynu w jamie otrzewnej ( wodobrzusze nowotworowe - Ascites neoplasmatica ). Komórki ...

Guz kąta żuchwy

... carcinomatosae perineurales et neurales.Excisio completa. PAS+, MIB1+, w około 10% komórek raka, CD 117 - . Dwa miesiące po zabiegu, skierowano mnie na radioterapię. Rozpoznanie kliniczne - Ca adenoides cysticum glandulae submandibulare sinistri.Stat ...

Cellulae carcinomatosae metastaticum lynphonodorum axillae dextrae

... carcinomatosae metastaticum lynphonodorum axillae dextrae m - 8010/3 komórki nowotworowe przerzutowe węzłów chłonnych pachowych po stronie prawej Prosze o przetłumaczenie wyniku biopsji rozpoznanie kliniczne Tu m sin wynik badania to cellulae carcino ...

Po mastektomii Carcinoma ductale infiltrativum

... carcinomatosa. Brak cech uszkodzenia komórek nowotworowych po chemioterapii. Brodawka sutkowa: Lymphangiosis carcinomatosa Próbka 03 I kwadrant 05 - III kwadrant, 06 - IV kwadrant:Lymphangiosis carcinomatosa wezły chłonne pachowe: Carcinoma ductale m ...

Radioterapia nowotwóru odbytu

... Carcinomatosus Mucykarmin ogniskowo dodatni prosze o przetlumaczenie nie wiem czy dobrze odpisalam.01.02.ojciec ma pierwsza konsultacje u onkologa - radiologa.Mam jeszcze jedno pytanie prosze mi powiedziec dlaczego tak chudnie w ciagu nie calego mies ...

Carcinoma lobulare invasivum

... carcinomatosae Receptory - estrogen40%,progesteron 40%,Her2 - *0* 440360 - 5 ( to kolejny numer statystyczny badania histopatologicznego ) guzek - Carcinoma lobulare invasivum ( rak płacikowy inwazyjny ) 440366 - 8 włókniste ognisko o obwodowej częśc ...

Metastases carcinomatosae telae adiposae omenti

... carcinomatosae telae adiposae omenti* oraz *metastases carcinomatosae multifocales peritonei*. Byłabym wdzięczna za pomoc. Oznacza to: przerzuty nowotworowe w ciele tłuszczowym sieci większej i przerzuty nowotworowe wieloogniskowe otrzewnej. ...