Carcinomatosi

Co dalej po hemikolektomii prawostronnej z powodu raka?

... carcinomatosae ad lymphonodules Wysoko dojrzaly gruczolakorak ( G1 )nacieka blone sluzowa, podsluzowa i warstwe miesniowa. Do blony surowiczej nie dochodzi. Wyrostek robaczkowy, siec i linie ciec chirurgicznych bez istotnych zmian patologicznych. W w ...

Naciek raka płaskonabłonkowego warg sromowych

... carcinomatosa planoepithelialis - głównie na wargach sromowych. Jaka jest szansa na wyleczenie, jak przebiega leczenie i jaka jest umieralność, dotyczy to kobiety 36 letniej, początkowe stadium. Nie znam dokładnie zasięgu zmiany, stopnia naciekania, ...

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... carcinomatosi mucosi. Proszę o napisać jakie są rokowania, bardzo martwię się o ojca. Tłumaczenie polskie brzmi: Ogniska gruczolakoraka śluzówki. Niestety brak danych co do miejsca pobrania wycinków, stanu chorego, wyników dodatkowych badań utrudnia ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to nowotwór o stopniu zaawansowania III? Fragment jelita grubego dł 24 cm. W odległości 4 cm od jednej z linii cięcia stwierdzono lity, powierzchownie owrzodziały guz, naciekający okrężnie ...

Adenocarcinoma mediocri differentiatum G2

... carcinomatosae lymphonoduli 1/3. pT3N1 Stage III wg Astler i Collera C1 Bloki 9, mucykarmin, desmina ( 2 ) Czy moglabym dowiedziec sie co to oznacza? Jakie sa rokowania?? Gruczolakorak wrzodziejący stopnia średniego jelita grubego. Przerzuty rakowe d ...

Rak esicy z naciekami

... carcinomatosis 0/12. Limites chirurgici laterales *30mm ( mierzone w preparatach histologicznych ). Polypus hyperplasticus intestini crassi. Fragmentum liberum probabiliter parietis intestini cum infiltratione carcinomatosa praecipue necrotica. 2. Fr ...

Adenocarcinoma G-III coli transversi ulcerans

... carcinomatosa telae adiposae subserosae coli transversi Lymphadenitis chronica reactiva regionalis ( 5/5 ) Structura omenti normalis Granica odcięcia wolna od nacieku raka Badanie w trakcie diagnostyki immunohistochemicznej ( podejrzenie guza neuroen ...

In lineae sectio chirurgica I et II infiltrationes absent

... carcinomatosae parietis totius pT3 Lymphadenitis chronica III lymphonodorum. Tłumaczenie na język polski brzmi: W cięciu chirurgicznym I i II naciek nieobecny. Gruczolakorak cewkowy ( stopnia II w zaawansowaniu histopatologicznym ) kątnicy. Naciekani ...

Infiltratio carcinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma

... CARCINOMATOSA TELAE ADIPOSAE - ADENOCARCINOMA Z góry bardzo dziękuje Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej - gruczolakorak dziękuję Proszę o odpowiedź jak długo można przeżyć po zdiagnozowaniu Adenocarcinoma G2 zgięcia esiczo - odbytniczego? Bo może ...

Torbiel tarczycy i możliwy rozrost guzkowy

... carcinomatosae Komórki rakowe Mam wyniki usg proszę o czy to jest coś złego czy nie Tarczyca dwupłatowa położona prawidłowo,płat prawy 18x16x49mm, lewy 23x14x48mm,miąż nieco niejednolity , w płacie lewym normoechogeniczne guzki 8mm, 5mm i hypoechogen ...

Adenocarcinoma neuroendocrinale partim muscinum

... carcinomatosae in lymphonodis ( No IV/XIII ). Infiltratio carcimatosa capsulae lymphonodorum et telae adiposae perinodalis. ( G3,Duckes C; Astler - Coller C2; pT 3; pN2 ). Jestem na chemioterapii - 5FU 425mg/m2+calcium folinatum 2o mg/m2. Wiem, co to ...

Nowotwór woreczka żółciowego - operacja?

... carcinomatosae adenocarcinoma. Immunofenotyp: CK7+, CK19+, CK20 - , CA19.9 - , TFF1 - ( rozumiem, że to są markery, ale ich znaczenia nie znam i proszę o rozszyfrowanie ). Barwienie na śluz +. „W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę ...

Kod ICD-10:C34.1 Foci carcinomatosi

... carcinomatosi - carcinoma non microcellulare probabiliter planoepitheliale. kod: Y.99.90 - 1x Ponadto w rozpoznaniu widnieje kod ICD - 10:C34.1 Co to oznacza? Z gory dziekuje za odpowiedz. C34.1 oznacza w kodzie ICD - 10 Nowotwór złośliwy - płat górn ...

Ca recti C 20. St. post resectionem recti anterior.

... carcinomatosa Ca to nowotwór Rak odbytnicy. Stan po resekcji przedniej osbytnicy z usunięciem pętli jelita krętego. Wynik badania: gruczolakorak o średnim zaawansowaniu. Nacieki z komórek rakowatych na krezce. Mój tata otrzymał wynik z badania his - ...

Carcinoma ductale invasivum. Diameter tumoris.

... carcinomatosi.* Za każdą odpowiedź z góry dziękuję. 1.2 Rak przewodowy inwazyjny ( z cechami raka typu rdzeniastego ) Wielkość guza 2,5 cm, Bloom III - najwyższy stopień zaawansowania histopatologicznego 3.4.5 ogniska rakowe Jakie są rokowania? Jak P ...

Carcinoma planoepitheliale partim keratoblasticum G3

... carcinomatosi Fragmenta endocervii - poj II. 3. Foci carcinomatosi multiplici. 4. fragmenta endometrii proliferativi - poj III. Bardzo proszę o wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz przedstawienie jakie są rokowania? Tłumaczenie na język polski brzmi: ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... carcinomatosa talae conjunctivae prostatae ( adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o odpowiedz co t ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... carcinomatosae lymphonodorum et mesenteri NR VII Lymphonodulitis reactiva Gastritis activa et phlegmonosa chronica Lymphonodulitis reactiva Gruczolakorak kątnicy naciekający ( G2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej, T3 wiel ...

Ulceratio et infiltratio carcinomatosa cutis

... carcinomatosa cutis - carcinoma basocellulare cum differentiatione focali planoepitheliali. Examinatio materiae totae, fragmentatae. Excisio probatoria - non - radicalis. Rozpoznanie kliniczne: Owrzodzenie uda prawego Wynik badania histopatologiczneg ...

Itus carcinomatosus. Adenocarcinomatis minuti.

... carcinomatosus { M - 8010 / 3} adenocarcinomatis minuti. G 3 {M - 8140 / 3} Proszę sprawdzić czy na pewno wszystko jest prawidłowo przepisane. Generalnie chodzi o gruczolakoraka w stadium zaawansowania. ...

Adenocarcinoma tele adiposae omenti metastaticum

... carcinomatosae vasorum. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku badania histopatologicznego. Gruczolakorak tkanki tłuszczowej sieci przerzutowy. Zatorowość nowotworowa naczyń. Bardzo zaawansowanie stadium raka. Nic więcej po tych badaniach histopatologcznyc ...

Carcinoma planoepitheliale keratodes conchae auriculae sinistrae

... carcinomatosae ( M - 8010/3 ) carcinoma planoepitheliale keratodes conchae auriculae sinistrae , rozpoznanie kliniczne na podstawie biopsji guzek ok.przewodu słuchowego ( T - XY200 ) po biopsji gorsze samopoczucie, oraz napadowe bóle 3 do 4 razy w ci ...

Adenocarcinoma tubulare partim muciparum et gelatinosum

... carcinomatosae absunt marginis chirurgici. Lymphadenitis reactiva et lipomatis lymphonoduli NO/1 - węzły chłonne szcytowe ( ozn. 2 nici ). Lymphadenitis reactiva lymphonoduli NO/3 - węzły chłonne pośrednie. Lymphadenitis reactiva et sinus histiocytos ...

Adenocarcinoma G2 recti. Metastases carcinomatosae ad lymphonodos.

... carcinomatosa muscularis propriae et telea adioposae peritumoralis. Metastases carcinomatosae ad lymphonodos 8+10. Granice ciecia nadesłanego preparatu jelita i pierscienie zespolenia bez nacieku nowotworowego ale z obecnymi *dziwacznymi*jądrami komó ...

Adenocarcinoma coli

... carcinomatosa telae serosae [M8010/3] nodi lymphatici sine laesionibus [M - 00100] boczne linie cięcia chrurgicznego wolne od zmian nowotworowych pT4N0 Astler - Coller B2 nadesłano fragment j.grubego 10 cm z ścianą z guzem 6 cm w odl. 2 cm od linii c ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

... carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis vermicularis [M - 58000] . Linie cięcia chirurgicznego bez na ...

Guz esicy

... carcinomatosae absunt margini chirurgici. Adenocarcinoma tabulare coli focale muciparum et galatinosum ( mucinosum ) ( GII ) exulcerans parietem coli totalem et telae adiposae infiltrans. Matastases carcinomatosae multiplices VI lymphonodulorum. Lymp ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... carcinomatosa cutis mamillae. Bardzo proszę o odpowiedź czy rodzaj raka jaki rozpoznano należy do złośliwych? Rak płacikowy naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( ś ...

Adenocarcinoma tubulare G2

... carcinomatosae in uno lynphonadio 1/1. Duces C Castler - Coller T2pT3pN1. Bardzo proszę o przetłumaczenie tego wyniku. Wiem , że jet to rak złośliwy, ale jakie są przy takim wyniku rokowania, dodam, że Tata chłopaka nie poddaje się i chce walczyć. Z ...

Rak esicy Infilitratio carcinomatosa. Adenocarcinoma G 2.

... carcinomatosa. Adenocarcinoma G 2. Punktem wyjścia nowotworu moze być jelito grube. 2/ Tkanka tłuszczowa z wybroczynamikrwawymi. Badanie to było zrobione na podstawie wycinka pobranego podczas operacji,podczas kturej stwierdzono też perforację jelita ...

Cellulae valde suspectae quad carcinomatosae non multae

... carcinomatosae non multae ( rozmazy ubogokomórkowe ). Bardzo dziękuję Wydaje mi się, że opis oznacza: Podejrzane komórki ponieważ nieliczne rakowe? Najlepiej zapytać lekarza opisującego co miał namyśli, ponieważ nie jest ten opis dobrze sformułowany. ...

Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2

... carcinomatosae 1/6 Adenocarcinoma G2 coli, wg Astler - Coller C2, pT3N1Mx Guz jelita grubego - adenocarcinoma G2 ( gruczolakorak o drugim stopniu zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Węzły chłonne okołojelitowe - metastases carcin ...

Obfity ropny, ogniskowo przewlekły naciek zapalny jelita grubego

... carcinomatosa. Adenocarcinoma colonis G2. Ze względu na pofragmentowanie materiału nie można określić zasięgu nacieku raka. W tkance tłuszczowej obfity ropny naciek zapalny. 3. Fragment jelita grubego z naciekiem w tkance tłuszczowej. Hist.: Adenocar ...

Adenocarcinoma papillare G2

... carcinomatosa transmuralis. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Gruczolakorak brodawkowaty G2 ( drugi stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Średnica guza 3 cm Naciek nowotworowy przezścienny Czy to oznacza nowotwór złośliw ...

Zrakowacenie otrzewnej

... carcinomatosa czyli wysiew nowotworu do błony pokrywającej ścianę jamy otrzewnej lub pokrywającej narządy umiejscowione w jamie otrzewnej. Często z obecnym wysiękiem płynu w jamie otrzewnej ( wodobrzusze nowotworowe - Ascites neoplasmatica ). Komórki ...

Cellulae carcinomatosae metastaticum lynphonodorum axillae dextrae

... carcinomatosae metastaticum lynphonodorum axillae dextrae m - 8010/3 komórki nowotworowe przerzutowe węzłów chłonnych pachowych po stronie prawej Prosze o przetłumaczenie wyniku biopsji rozpoznanie kliniczne Tu m sin wynik badania to cellulae carcino ...

Po mastektomii Carcinoma ductale infiltrativum

... carcinomatosa. Brak cech uszkodzenia komórek nowotworowych po chemioterapii. Brodawka sutkowa: Lymphangiosis carcinomatosa Próbka 03 I kwadrant 05 - III kwadrant, 06 - IV kwadrant:Lymphangiosis carcinomatosa wezły chłonne pachowe: Carcinoma ductale m ...

Radioterapia nowotwóru odbytu

... Carcinomatosus Mucykarmin ogniskowo dodatni prosze o przetlumaczenie nie wiem czy dobrze odpisalam.01.02.ojciec ma pierwsza konsultacje u onkologa - radiologa.Mam jeszcze jedno pytanie prosze mi powiedziec dlaczego tak chudnie w ciagu nie calego mies ...

Cellulae carcinomatosae mammogenes metastaticae

... carcinomatosae mammogenes metastaticae. Co to oznacza? Czekamy na wizytę u onkologa Cellulae carcinomatosae mammogenes metastaticae - to oznacza komórki nowotworowe sutkowe przerzutowe Prawdopodobnie w czasie wykonywanie biopsji nie trafiono w komórk ...

Carcinoma lobulare invasivum

... carcinomatosae Receptory - estrogen40%,progesteron 40%,Her2 - *0* 440360 - 5 ( to kolejny numer statystyczny badania histopatologicznego ) guzek - Carcinoma lobulare invasivum ( rak płacikowy inwazyjny ) 440366 - 8 włókniste ognisko o obwodowej częśc ...

Metastases carcinomatosae telae adiposae omenti

... carcinomatosae telae adiposae omenti* oraz *metastases carcinomatosae multifocales peritonei*. Byłabym wdzięczna za pomoc. Oznacza to: przerzuty nowotworowe w ciele tłuszczowym sieci większej i przerzuty nowotworowe wieloogniskowe otrzewnej. ...

Adenocarcinoma tubulare ventriculi exulcerans parietem eiusdem

... carcinomatosa. Candidiasis concomitans. 4,5,6 )Infiltrationes carcinomatosae absunt margines 7,8,9 ) Metastases carcinomatosae multiplices XV lymphonodulorum. 10 ) Metastases carcinomatosae multiplices I lymphonodulorum. Angiosis carcinomatosa. Z gór ...