Chemioterapia w leczeniu raka sutka

Leczenie oszczędzające raka sutka

... chemioterapia. Jednak o dalszym leczeniu powinien zadecydować onkolog. Nie mogę w tej sprawie wypowiadać się kompetentnie, gdyż nie znam szczegółów klinicznych pacjentki. Włóknienie i szkliwienie to tylko objaw zwyrodnienia tkanki gruczołowej, bez is ...

Stosowanie herceptyny w przypadku raka sutka

... chemioterapią przedoperacyjnie. Jakie leczenie uzupełniające, by Pan zalecił? Czy leczenie herceptyną jest wskazane, czy chemioterapia i jaka byłaby wskazana przed ew. podaniem herceptyny? Jakie są rokowania co do ewe. przerzutów? Czy jest to wczesna ...