Cholecystektomia pol roku po

Historia laparoskopii

... cholecystektomii laparoskopowej uważa się Mouret a, ginekologa z Lyonu, który wykonał ten zabieg w 1987 roku ( w Polsce zabieg ten wykonano po raz pierwszy cztery lata później ). Pierwsze doniesienie na ten temat przedstawił w roku 1989 i po kilku la ...