Chroby śledziony

Wynik badania patomorfologicznego po usuniętej śledzionie

... chronica. Poszczególne rozpoznania po polsku brzmią: 1. Rozrost miazgi czerwonej. 2. Przekrwienie. 3. Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych. Rozpoznania te świadczą o rozroście nadmiernym miąższu śledziony co może przekładać się jej nadmierną aktywno ...

Torbiel śledziony

... chronologicznie i drobne krwiaki wokół torbieli ). A czy jest możliwość wystąpienia torbieli śledziony po skoku na płask dowody w basenie. Właśnie wtedy wystąpiły bóle brzucha. Możliwe, że w czasie urazu powstał krwiak, który otorebkował się i wchłon ...