Cysty na wątrobie

Ropień wątroby

... cysty ameby ( Entamoeba histolytica ) znajdujące się w wodzie, następnie przez układ wrotny, naczynia chłonne lub otrzewną cysty dostają się do wątroby. Objawy, które pojawiają się u chorego to przede wszystkim ból pod prawym łukiem żebrowym, czasem ...

Naczyniaki oraz torbiele w wątrobie

... cystycznych po dożylnym podaniu MultiHance stwierdza się wzmocnienie kontrastowe w obwodowych partiach największych ognisk, począwszy od fazy wrotnej. W fazie opóźnionej najsilniejszemu wzmocnieniu kontrastowemu ulega ognisko śr 2,5 cm wysoko w segm ...

Wątroba z cystyczną strukturą

... cystyczna struktura o przekroju 9mm. glukoza 88mg/ dl kreatynina 0,98 mg / dl kw.moczowy 4,51 mg /dl alat 60 U / l aspat 36 U / l bilirubina cal. 1,22 mg / dl cholesterol 185 mg / dl trojglicerydy 152 mg / dl amylaza ( w sur. ) 69 U / l HDL 66,1 mg / ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Cysta w wątrobie u noworodka

... cysty. Raczej obserwuje się taką cystę jeśli nie powoduje żadnych dolegliwości czyli bólów brzucha, gorączek, zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby. Oczywiście dziecko musi być pod stałą kontrolą pediatry i chirurga dziecięcego. To oni dopiero po obrazie ...