Diagnostyczne płukanie otrzewnej

Urazowe pęknięcie śledziony

... diagnostycznego płukania jamy otrzewnej - dodatni wynik badania ultrasonograficznego. Stopnie uszkodzenia śledziony I stopień uszkodzenia śledziony Krwiak podtorebkowy - 3cm lub uszkadzenie naczyń beleczkowych IV stopień uszkodzenia śledziony Pęknięc ...