Drobne guzki płuc

Adenocarcinoma tubulare G2

... drobne guzki śr 8 i 5 mm. Drobne podopłucnowe pęcherze rozedmowe w płucu prawym o śr. do 18 mm. Węzły chłonne przedoskrzelowe o śr do 16 mm, podostrogowe o śr. 11 mm z drobnymi zwapnieniami, przednaczyniowe o wym 14/7mm. Tetnica płucna i aorta niepos ...