Dysplasia epithelii gradus

Przysadzisty polip typu adenoma - leczenie

... dysplasia epithelii gradus minoris - taki wynik badania otrzymała moja mam. W dalszej części czytam - brak szypuły do oceny mikroskopowej. Jak to rozumieć? - czy powinna się martwić, jakie badania ewentualnie dalej powinna wykonać i w jaki sposób się ...

Polip (adenoma) jelita grubego, średnica 0,5 cm

... dysplasia epithelii low - grade Widziałem tu podobne pytania jednak identycznego nie ma, więc stad pytanie o wytłumaczenie. Czy to coś groźnego, a może nie? Jak się z tym obchodzić? Rozpoznanie po polsku brzmi: Gruczolak cewkowy z dysplazją nabłonkow ...

Rak jelita grubego Adenocarcinoma tubulare infiltrans

... Dysplasia epithelii gradus mediocris ( low grade ) 1. Rak gruczołowy cewkowy naciekający. 2. Gruczolak cewkowy okrężnicy. Dysplazja nabłonka. ( zagrożenie ryzykiem przemiany nowotworowej ) Leczenie zależy od stopnia zmian. 2 stopien czy to prawda że ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Adenoma tubulovillosum cum dysplasia epithelii medii gradus

... dysplasia epithelii medii gradus ad. 1, 2. Adenoma tubulovillosum cum dysplasia epithelii levis. Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam. Pierwsze rozpoznanie brzmi: Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( nieprawidłowy rozrost ) nabłonka stopni ...

Adenoma tubulare cum dysplasia epithelii gradus minoris

... dysplasia epithelii gradus minoris* Wynik po polsku brzmi: gruczolak cewkowy z dysplazją ( nieprawidłowy rozrost ) nabłonka stopnia małego. Jest to zmiana nowotworowa, ale o bardzo łagodnym charakterze. Dalsze postępowanie zależy od tego czy zmiana z ...

Colitis chronika et adenoma tubulo-villosum

... Dysplasia levi gradu epithelii glandularum. Excisio completa. Rozpoznanie po polsku brzmi: 1. Przewlekłe zapalenie okrężnicy ( jelita grubego ) lekkiego stopnia. 2. Gruczolak cewkowo - kosmkowy jelita grubego. Dysplazja ( nieprawidłowy rozwój ) lekki ...

Czy to nowotwór macicy? Erosio glandularis semiepidermisata

... Dysplasia epithelii plani gradus mediocris ( CIN II ) - ** wycinki**. Inflamatio purulenta ( massae purulentae ) et fragmenta epithelii plani cum dysplasia et atrophia gradus levioris et fragmenta mucosae cooli - **jama macicy**. Zapytano również czy ...

Adenoma intamucosum intestini crassi dysplasia

... dysplasia gradu magno focalis epithelii glandularum. Proszę powiedzieć czy to coś groźnego To oznacza gruczolaka jelita grubego i dysplazja, czyli nieprawidłowy wygląd komórek stopnia dużego, ogniska nabłonka gruczołowego. Trzeba będzie za 3 - 6 mies ...

Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva

... dysplasia epithelii. Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva. Fragmenty gruczolaka cewkowego z małego stopnia dysplazją ( zaburzeniem rozwoju ) nabłonka. Przewlekłe zapalenie okrężnicy ( jelita grubego ) niespecyficzne, średnie ...

Dysplasia epithelii plani minoris gradus focalis

... dysplasia epithelii plani minoris gradus focalis ( CIN1 ) 2. fragmenta mucosae endocervicis 3. polypi endometriales 1. dysplazja ( zamiana jednej formy tkanki w drugą ) nabłonka płaskiego stopnia małego ogniskowa 2. fragmenty śluzówki wnętrza szyjki ...

Dysplasia gradus minoris epithelii plani focalis

... dysplasia gradus minoris epithelii plani focalis. Jest to opis po badaniu gastrofiberoskopii pobrano trzy wycinki. Wycinek: I - z linii *Z*, II - z 1/2 długości, III - z okolic 15 cm od linii *Z*. Rozpoznano: Ad I 2 fragmenty błony śluzowej żołądka z ...

Erosio glandularis epidermisata

... Dysplasia epithelii paraepidermoidalis maioris gradus et koilecytosis. Fragmenta epithelii paraepidermoidalis cum dysplasia maioris gradus. Fragmenta mucosae cervicis uteri.Endometrium atrophicans et myometrium. Rozpoznanie na język polski brzmi: Nad ...

Dysplasia epithelli paraepidermoidales gradus mediocris

... dysplasia epithelli paraepidermoidales gradus mediocris( cin II.hg sil ),III i IV ectopia glandularis colli in ststu epidermisationis.dysplasia epithelli paraepidermoidales gradus levioris ( cin II, L G sil ).fragmenty sluzowki bez istotnych zmian mi ...

Dysplasia epithelii focalis minoris gradus

... dysplasia epithelii focalis minoris gradus.signa infections hpv. Dysplazja nabłonka ( czyli zabirzenie struktury nabłonka ) ogniskowa małego stopnia. Oznaki zakażenia wirusem HPV. jak to jest leczone ...

Adenoma tabulare cum dysplasia epithelli minoris gradus

... dysplasia epithelli minoris gradus. Proszę o przetłumaczenie, chodzi zwłaszcza o SB NK, bo takiego czegoś nie znalazłem w wyjasnieniach udzielanych przez Was innym pacjentom. 1. Polip przerostowy ( hiperplastyczny ) 2. Gruczolak cewkowy z dysplazją ( ...

Adenoma tubulare intramucosun intestini crassi

... Dysplasia levi gradu epithelii glandularum. Excisio completa. Z gory dziekuje gruczolak cewkowy międzyśluzówkowy jelita grubego. Dysplazja ( zaburzenia różnicowania komórkowego ) stopnia małego nabłonka gruczołowego. Wycięto w całości. Proszę o przet ...

Adenomata tubularia intestini crassi cum dysplasia

... dysplasia epithelii grandularis minoris gradus. Panie doktorze w trakcie kolonoskopii usunieto mi dwa drobne ( 1 - 2mm ) polipy:w polowie zstepnicy i w polowie esicy poza tym nie stwierdzono obecnosci innych mikroskopowych zmian patologicznych. Czy t ...

Adenoma intramucosum intestini crassi

... dysplasia levi gradu epithelii glandularum excisio completa. Gruczolak śródnabłonowy jelita grubego. Dysplazja ( zaburzenie architektury nabłonka ) niskiego stopnia gruczołów nabłonka. Usunięcie całkowite. Teraz z wynikiem należy udać się do lekarza, ...

Epithelium paraepidermoidale cum dysplasia maioris gradus

... dysplasia maioris gradus ( CIN III* HSIL ) badanie przeprowadzone zostało na dwóch materiałach operacyjnych: polip szyjki macicy oraz wyskrobiny z kanału szyjki macicy i jamy macicy. Czy wystarczająca będzie tylko konizacja cęści szyjki macicy czy te ...

Cervicitis chronica cum dysplasia epithelii minoris gradus

... dysplasia epithelii minoris gradus CIN I - A {M - 43000} Endocervicitis chronica - B {M - 43000} A - 8 do 0,3 cm B - skąpe, szare. Cervicitis chronica cum dysplasia epithelii minoris gradus CIN I przewlekłe zapalenie szyjki macicy z dysplazją ( zabur ...

Cervitis chronica cum hyperplasia ananthoica reactiva

... Dysplasia koilocytica ( post infectionem HPV )gradu levi ( CIN1 )et focali gradu mediocri( CIN2 )in epithelio plano.Excisio completa.Endocervix cum inflammatione chronica in statu epidermisationis. Cervitis chronica cum hyperplasia ananthoica reactiv ...

Dysplasia epithelii plani gradus mediocris microfocalis

... dysplasia epithelii plani gradus mediocris microfocalis ( CIN II ). Cervicitis chronica gradu magno. Polypus fibroso - glandularis cervicalis. Materiał przebadano seryjnie. Czy ktoś może mi powiedzieć co mi jest? dysplasia epithelii plani gradus medi ...

Cervitis chronica cum hyperplasia ananthoica reactiva epithelii

... Dysplasia koilocytica ( post infectionem HPV )gradu levi ( CIN1 )et focali gradu mediocri( CIN2 )in epithelio plano. Dysplazja ( zaburzenie różnicowania komórek ) koilocytarna ( nie ma polskiego tłumaczenia ) po zakażeniu wirusem brodawczaka HPV stop ...

Fragmenta adenomatis tabularis cum dysplasia epithelli

... dysplasia epithelli glamdularum gradus minoris et fragmenta mocosae intestini crasii. Excisio completa. Znalezione pytania i odpowiedzi są podobne, ale nie identyczne. Fragmenta adenomatis tabularis cum dysplasia epithelli glamdularum gradus minoris ...

Adenoma serratum cum dysplasia epithelii glandularum gradus minoris

... dysplasia epithelii glandularum gradus minoris. Excisio probabiliter completa. Podobne rozpoznania już były na forum ale nie znalazłam słowa serratum . Pozdrawiam i dziękuję Gruczolak zębaty z dysplazją ( zaburzeniem różnicowania się i dojrzewania ko ...