Dysplazja dużego stopnia

Przełyk Barretta

... dysplazji, czyli cech nieprawidłowego wyglądu komórek nabłonka, to kolejne badanie należy wykonać za 3 lata. Za rok, gdy występuje dysplazja małego stopnia ( LGD, low grade dysplasia ). Natomiast przy dysplazji dużego stopnia ( HGD, high grade dyspla ...

Gruczolak z cechami dysplazji dużego stopnia w esicy

... dysplazja dużego stopnia w połączeniu z tym opisem z badania ( ponadto jelito w okolicy tego gruczolaka było w stanie zapalnym ) to duże ryzyko zmiany tej części jelita w nowotwór złośliwy? Niestety matka, dziadkowie już nie żyją, z ojcem nie mam kon ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gruczolak jelita grubego

... dysplazja dużego stopnia w połączeniu z tym opisem z badania daje duże ryzyko zmiany tej części jelita w nowotwór złośliwy? I co jest tu kluczowe - ta dysplazja dużego stopnia ( wg 3 stopniowej skali? ), czy to, że okolice wokół gruczolaka były mocno ...

Fragmenty gruczolaka cewkowo-kosmkowego i polip w odbytnicy

... dysplazji dużego stopnia i ogniskowym utkaniu typu wysoko dojrzałego gruczolakoraka cewkowego. charakter badanego materiału nie pozwala na określenie głębokości i naciekania ani doszczętności zabiegu. Polip - Adenoma tubulo - villosum cum dysplasia g ...

Adenoma serratum

... dysplazją ( nieprawidłowości w wyglądzie komórek ) średniego stopnia. Gruczolak cewkowaty z dysplazją dużego stopnia. Wycięcie całkowite. Gruczolakorak i polipy zapalne. Ryzyko istnieje. Trzeba kontrolnie wykonywać kolonoskopię. Jeśli lekarz nie zale ...

Adenoma intamucosum intestini crassi dysplasia

... dysplazja, czyli nieprawidłowy wygląd komórek stopnia dużego, ogniska nabłonka gruczołowego. Trzeba będzie za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. Zależy to od rozmiaru zmiany. ...

Adenomata, tubulo-villosa dua

... dysplazją nie dużego stopnia. Nie wiem jaki jest wynik badania kolonoskopowego ( obraz makroskopowy ). Myślę, że zmiana wymaga tylko obserwacji ( kontrola kolonoskopowa za około rok ). ...

Przerzuty guza kątnicy do wątroby - jakie rokowania?

... dysplazji dużego stopnia. Z uwagi na liczne przerzutu w obu płatach wątroby i duży guz ( wynik histopatologiczny sugeruje nowotwór, ale nie jest jednoznaczny ) rokowanie jest złe. Po analizie przedstawionych informacji radziłbym skonsultować się z ws ...

Adenoma tubulare dysplasia gradus maioris

... dysplazji. Poza tym fragment tkankowy mogący pochodzić ze zmiany - adenocarcinoma. ( F )Fragmenty powierzchownych warstw śluzówki z oznakami dysplasji. Bardzo mi zależy aby jak najszybciej się dowiedzieć Gruczolak cewkowy z dysplazją dużego stopnia. ...

Adeocarcinoma invasivum exulcerans G2 recti

... dysplazją dużego stopnia. ( możliwością przemiany złośliwej ) 2. Gruczolakorak inwazyjny wrzodziejący w stanium średniozaawansowanym. Na pewno z wynikiem badania trzeba udać się do lekarza, który je zlecił. Kolonoskopię będzie trzeba powtórzyć za 3 m ...

Adenoma tubulovillosum cum dysplasia gradus maioris

... dysplazją ( zaburzeniem rozwoju nabłonka ) stopnia dużego. Jest to nowotwór łagodny, ale o dużym stopniu zaburzenia rozwojowego. Najlepszym sposobem postępowania ( jeśli jest to możliwe ) powinno być doszczętnego usunięcie polipa i poddanie go badani ...

Erosio glandularis epidermisata

... Dysplazja ( zaburzenie rozwojowe nabłonka ) nabłonka w strukturę naskórkową stopnia dużego i koilecytosis ( nie ma takiego słowa łacińskiego ). Fragmenty nabłonka naskórkującego z dysplazja stopnia dużego. Fragmenty śluzówki szyjki macicy. Śluzówka m ...

Fragmenta adenomatis tubularis cum dysplasia focali gradu magno

... dysplazją ( zaburzeniami różnicowania komórkowego ) ogniskową stopnia dużego. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej odbytnicy i okrężnicy stopnia średniego. Są to zmiany łagodne, ale wymagające kontroli z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo zezłośli ...

Adenocarcinoma in adenomate

... dysplazji dużego stopnia i z ogniskami utkania raka gruczołowego wewnątrzśluzuwkowego*. Pani doktor która robiła kolonoskopię nie była zbyt rozmowna, śpieszyła się i poradziła zrobić za 2 tygodnie sigmokolonoskopię. Co mam robić dalej z takim wynikie ...

W górnym rectum okrężnicy policykliczny naciek dna

... dysplazji dużego stopnia zarówno w nabłonku pokrywnym jak i wyściełającym gruczoły. Brak blaszki mięsniowej błony śluzowej w nadesłanych wycinkach uniemożliwia ocenę stopnia naciekania. Bardzo proszę o interpretację. W badaniu kolonoskopowym wysnuto ...

Adenoma tubulare cum dysplasia maloris gradus

... dysplazją dużego stopnia, czyli grożący przemianą nowotworową. Nie napisano nic czy owe polipy usunięto podczas badania. Zwykle się usuwa, więc proszę się dowiedzieć jak to było w Pana przypadku, bo być może badanie będzie trzeba powtórzyć. ...

Adenoma tubulo-villosum cum dysplasia gradus maioris

... dysplazją czyli zaburzeniem różnicowania komórkowego dużego stopnia ) ognisko struktury ca in situ czyli raka lokalnego w błonie śluzowej ( patrz http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_%28choroba%29 ) rozpoznanie kliniczne tu rectum - guz odbytnicy Z rozpo ...

Epithelium paraepidermoidale cum dysplasia maioris gradus

... dysplazją ( zaburzeniem różnicowania komórkowego ) dużego stopnia ( w skali 3 stopniowej stopień najwyższy ) patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_szyjki_macicy Powinna wystarczyć zwykła konizacja. Jednak o tym musi zadecydować ginekolog prowadzący ...

Guz jelita grubego w esicy z przerzutami do wątroby i węzłów

... dysplazją dużego stopnia i resztki pokarmowe w postaci fragmentów tkanek roślinnych, w wycinku 2 material skąpy, drobny fragment nabłnka wielowarstwowego płaskiego przełyku z 3 gruczołami z metaplazją jelitową ( tata nie był dobrze oczyszczony ) Nied ...

Adenoma tubulo-villosum cum dysplasia gradu magno

... dysplazją ( zaburzenie różnicowania komórkowego ) stopnia dużego jelita grubego, wycięto doszczętnie czy ten wynik jest zły Gruczolak został wycięty doszczętnie, zakończono leczenie, jest to zmiana łagodna, jednak należałoby okresowo chodzić na kontr ...

Adenoma tubulare coli ac dysplasia partim gradu magno

... dysplazją ( zaburzeniami różnicowanie komórkowego ) dużego stopnia 3.adenoma tubulare coli ac dysplasia levis gruczolak cewkowy okrężnicy z dysplazją ( zaburzeniami różnicowanie komórkowego ) niewielkiego stopnia Dalsze postępowanie będzie uzależnion ...

Dysplasia epithelii plani gradus mediocris microfocalis

... dysplazja ( zaburzenie różnicowania eis komórek ) nabłonka płaskiego stopnia średniego małoogniskowa ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Cervicitis chronica gradu magno zapalenie przewlekłe szyjki macicy stopnia dużeg ...