Dysplazja włóknista piersi

Torbiele piersi

... dysplazja ) i torbiele w miąższu sutka są wynikiem przewlekłych zaburzeń hormonalnych. Określa się je jako zwyrodnienie włóknisto - torbielkowate sutka. W Polsce u ponad 50% zdrowych kobiet w wieku 20 - 60 lat stwierdza się tego typu odchylenia od no ...

Mikrozwapnienia piersi

... dysplazja włóknisto - torbielowata - łagodna. do wyniku jest dopisek - kontrola za 6 - mcy. Ja się niepokoje czy na pewno mam tak długo czekać. moim zdaniem powinnaś udać się do onkologa, a nie czekać m - cy. proszę o kontakt kobiet które w swoich ba ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... dysplazji włóknistej. W sutku lewym na godzinie 2 widoczny obszar o zaburzonej architektonice, gdzie wyodrębnia się ubogoechowy nieostro ograniczony obszar o wymiarach ok. 8x7 mm o niejednoznacznym charakterze. W sutku prawym na godzinie 10 wewnątrzg ...

$openx_rectangle_2 rectangle5