Dystalna

Wagotomia (przecięcie nerwów błędnych)

... dystalną połowę krzywizny większej. Rozpoczynając w odległości 6 cm od odźwiernika, preparuje się ku górze struktury nerwowo - naczyniowe, położone między krzywizną mniejszą i nerwem Latarjeta, rozdzielając je i podwiązując. Kontynuuje się preparowan ...

Pomost omijający żołądek (metoda Roux-en-Y)

... dystalną częścią jelita krętego. Rysunek 1. Stan po wytworzeniu pomostu omijającego żołądek. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005 Fotografia 1. Wypreparowana tylna ściana żołądka i przygotowana do odcięcia i zszycia za pomocą staplera. ACS Surg ...

Leczenie nadciśnienia wrotnego

... dystalne zespolenie żyły śledzionowej z żyłą nerkową ( wybiórcze zespolenie wrotne, zespolenie Warrena ). W technice tej chirurg dokonuje obustronnego podżebrowego przecięcia powłok brzusznych. Po uruchomieniu narządów jamy brzusznej i wypreparowaniu ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Tętniaki

... dystalnie od odejścia tej tętnicy - o tętniaku rozwarstwiającym typu B. Istnieją różne hipotezy, co do powstawania tętniaka rozwarstwiającego aorty. Jedna z nich zakłada uszkodzenie mechaniczne kontaktującego się z przepływającym strumieniem krwi śró ...

Zakrzepowe zapalenie żył

... dystalnych naczyń o mniejszej średnicy [2]. Wówczas ryzyko oderwania zakrzepu, jego przemieszczenia z prądem krwi i w konsekwencji wystąpienia zatoru np. zatoru płucnego nie jest duże [3]. Zatorowość płuc może wystąpić wyjątkowo, gdy zapalenie dotycz ...

Angiografia CT (angioCT)

... dystalnych naczyń są zamazane i niewyraźne w porównaniu z standardową angiografią, dlatego angiografia dla części ciała takich jak dłonie i stopy jest niezastąpiona. Zastosowanie angiografii CT ( CTA ) AngioCT jest używane w diagnostyce w ocenie: - z ...

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej

... dystalnego ) 4. Średnice, rozmiary i zagięcia kątowe przewidywanych dróg dostępu 5. Całkowity pomiar odcinka naczyń przewidzianego do pokrycia przez stentgraft 6. Odległość od niżej położonej tętnicy nerkowej do podziału aorty 7. Odległość od niżej p ...

Choroba Hirschsprunga a nawroty objawów

... dystalnym odcinku jelita grubego, rzadziej odcinek bezzwojowy jest dłuższy. Objawy choroby są zmienne, a w obrazie klinicznym dominują zaparcia. Choroba Hirschsprunga jest najczęstszą przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego u noworodków. W późnie ...

Badania ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego - rak płuca T3N2M1

... dystalnego odcinka oskrzela głównego prawego, nie naciekający tętnicy płucnej, ściśle przylegający do tętnicy pośredniej. Wnioski: T3N2M1 To wyniki badania, bardzo proszę o przybliżenie ich i określenie stopnia zaawansowanie raka płuc. Zaawansowanie ...

2 stopień zaawansowania raka jelita grubego a rokowanie

... dystalnego. Guz ten mikroskopowo zidentyfikowano jako: Adenocarcinoma tubulare G2. Liczne komórki nowotworu wydzielają śluz. W obrębie kikutów utkania guza nie stwierdzono. Nowotwór nacieka całą grubość warstwy mięśniowej narządu wchodząc do tkanki t ...

Rekomendacje w leczeniu polipa wstępnicy

... dystalnego odcinka jelita krętego niezmieniona. Histopatologia 1 )adenoma tubulo - villosum intestini crassi ( low grade ) 2 )adenoma tubulare intestini crassi [low grade] 3 )adenoma tubulare intestini crassi [low grade] Zmiany niezłośliwe, usunięte ...

Kolonoskopia - jak dalej postępować?

... dystalnej poprzecznicy przed zagięciem śledzionowym egzofityczny, sangwinujący samoistnie naciek obejmujący ok 4/5 obwodu na długości ok 3 cm - pobrano 3 wycinki." Wynik badania histopatologicznego - 18367,8 ) Adenocarcinoma tubulare ( GII ). Na ...

Zmiana rozrostowa trzustki i objawy lokalnej limfadenopatii

... dystalny odcinek PŻW przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zmiany ,ale poza jej obszarem .Pęcherzyk żółciowy niepowiększony ,bez obecności uwapnionych złogów .Śledziona niepowiększona ,bez zmian ogniskowych .Nerki o typowej lokalizacji ,bez cech zasto ...

Części przełyku

... dystalna i proksymanla czesc przełyku?Dziekuje. Część proksymalan przełyku to część bliższa ( bliżej gardła ), a część dystalna to część dalsza ( bliżej żołądka ). Nie ma w tym podziale ewidentnych granic anatomicznych. Dziękuje. ...

Śluzowe zapalenie odbytnicy

... dystalnej części esicy polip około 4 cm na grubej szypule ( wycinki 1 ) w stępnicy przy zagięci ślrdzionowymdrobny polip 2 mm ussunięty kleszczami ( wycinki 2 ). Dalej do katnicy włacznie z odchylen uchyłki. Wniosek: Śluzowe zapalenie odbytnicy. Guz ...

Polip w dystalnej odbytnicy

... dystalnej odbytnicy polip o średnicy 2mm, który usunięto kleszczykami biopsyjnymi.Poza tym obraz jelita bez zmian. Wszystko jest wporządku. Polip został usunięty. Trzeba umówić się lekarzem co do badania kontrolnego ( prawdopodobnie za rok lub 3 lata ...

W lewym płacie wątroby hypodensyjne ognisko wieloznaczne

... dystalnym odcinku poszerzona na długości 57mm.W najszerszym miejscu średnica tętniaka wynosi 38mm. Nie widać powiększonych węzłów chłonnych zaotrzewnowo. Wszystkie opisywane zmiany w TK są niejednoznaczne, raczej nie podejrzane o złośliwy proces nowo ...

Gastritis refluksiva musosae corpor. Observatic morphologica.

... dystalna część - w nadesłanym do badania wycinku - gastritis refluksiva musosae corpor. Observatic morphologica . dno żołądka - w badanych wycinkach - gastritis chronica superficialis mucosae corporis. Observatio morfologica respectwive Helicobacter ...

Adenomata tubularia cum dysplasia gradus minoris

... dystalnej esicy przysadzisty polip o śr. ok 6 - 7 mm. Obydwa usunięto odpowiednio pętlą but.1 i but.2. Innej patologii w jelicie nie stwierdzono. Wynik badania: Adenomata tubularia cum dysplasia gradus minoris. Excisio completa. Proszę o przetłumacze ...

Jelito kręte i powiększone węzły krezkowe

... dystalnego odc. jelita krętego wydaje się grubsza do 5 mm, hipoechogenna - zm. zapalne?.* Ponowne badania w krwi i moczu wyszły w normie. Dostałem Duomox i skierowanie na kolonoskopie. Po tygodniu brania Duomoxu jest lekka poprawa, temp. 36.8 - 36.9 ...

Zwężenie dwunastnicy i dystalnie zmiana guzowata

... dystalnie zmiana guzowata. Co to oznacza i jak sie to leczy? Co pan doktor podejrzewa, co bylo przyczyna takiego zachowania organizmu i skad sie to wzielo? Rzeczywiście objawy jakie Pan opisuje u taty mogą świadczyć o zwężeniu przewodu pokarmowego. J ...

Poszerzony wyrostek robaczkowy

... dystalny poszerzony do 10mm,bez wyraznej bolesności uciskowej. Czy w tym wypadku należy skonsultować to z chirurgiem?Co dalej robić? Jeśli córka nie ma ostrych objawów bólowych raczej ten opis USG nie mówi o zapaleniu wyrostka robaczkowego. Ale oczyw ...

Embolizacja lub radioterapia śródoperacyjna guza trzustki

... Dystalnie do guza przewód Wirsunga poszerzony do 6 mm. Guz otacza pień trzewny i jego odgałęzienia, tętnica śledzionowa odcinkowo węższa o średn, 3 mm - nie można wykluczyć jej nacieczenia. Naciek przechodzi na lewą odnogę przepony. Cechy krążenia ob ...

Adenoma tubulare cum dysplasia maloris gradus

... dystalnej części esicy drugi przesadzisty polip10 mm prostnia bez zmian, żylaki odbytu. i teraz diagnoza z badania patomorfologiczno - histopatologicznego po łacinie. Adenoma tubulare cum dysplasia maloris gradus prosze mi napisać co to znaczy. Dzięk ...

Krew na papierze, po kolonoskopii?

... dystalnego odcinka jelita grubego. Krew może być wymieszana ze stolcem lub tylko go powlekać. Ma to duże znaczenie przy ustalaniu miejsca ewentualnego krwawienia. Najlepiej powtórzyć badanie na krew utajoną. Nie powinno to być nic niepokojącego skoro ...

Usuwane polipy w jelicie grubym

... dystalnej części esicy stwierdzono płaskowypukły polip śr. 4 mm ( but. nr.1 ), usunięty pętlą diatermiczną oraz kilka drobnych polipów śr. 1 - 2 mm z których cztery usunięto kleszczykami biopsyjnymi ( but. nr 2 ). W proksymalnej części odbytnicy stwi ...

Zmiana sklerotyczna w kości piszczelowej

... dystalnym odcinku kości piszczelowej lewej zmiana sklerotyczna o wymiarach ok 35 X 15 mm z niewielkim odcinkowym rozdęciem kości oraz nierównością i ścieńczeniem warstwy korowej.Dodam, że raczej nie odczuwam bólu w tym miejscu, czasem po długim chodz ...

Diagnoza kolana po urazie i ACL

... dystalnej] , pogrubienie przyczepu blizszego wiezadla pobocznego piszczelowego,zmiany pourazowe. Nie ma zmian w obrebie obu lakotek.slad plynu w kaletce brzuchato - bloniastej. Natomiast z badania klinicznego lekarz rehabilitant twierdzi,ze wiezadlo ...

Torbiel okołookrężnicza u prawej części brzucha

... dystalnego odcinka jelita krętego . Ogladany odcinek lejita cienkiego jest prawidłowy .dostapna ogladaniem błona śluzowa jelita grubego jest prawidłowa . W swietle jest widoczne sa larwy owsika . TOMOGRAFIA :podobnie jak w usg ,wzdłuz wstepnicy uwido ...

Adenocarcinoma partin mucocellulare ventriculi

... dystalną część trzonu. Powierzchnia zmiany pokryta jest włóknikiem, masami martwicznymi, w dwoch miejscach widoczny są skrzepy. Odżwiernik drożny. Opuszka i część dalsza dwunastnicy bez zmian. Wynik badania histopatologicznego. Rodzaj materiału: olig ...

Carcinoma planoepitheliale G2 bronchi

... dystalny odcinek oskrzela górnopłatowego oraz ściśle przylega i wyraźnie modeluje lewa t. płucną oraz zwęża jej górną gałąź wieloplatową. Wokół zmiany liczne zagęszczenia miąższu w płacie górnym oraz odczynowe pogrubienie szczeliny międzypłatowej. Po ...