Dzięki temu w minimalnym stopniu zaburzona zostaje czynność przewodu pokarmowego a niedrożność porażenna ustępuje przed upływem

Cholecystektomia laparoskopowa

... Dzięki temu w minimalnym stopniu zaburzona zostaje czynność przewodu pokarmowego, a niedrożność porażenna ustępuje przed upływem 24 h od operacji. Zmniejszyły się też znacznie dolegliwości pooperacyjne i skrócił czas pobytu w szpitalu i rekonwalescen ...