Echogeniczność węzły chłonne

Śledziona w śledzionie i powiększone węzły chłonne krezki

... echogeniczności. We wnęce śledziony widoczna jest śledziona dodatkowa o wym. ok. 11x8 mm. Wzdłuż przyczepu całej krezki widoczne są bardzo liczne powiększone węzły chłonne krezkowe, hypoechogenne wielkości do ok. 15 mm. Syn był hospitalizowany wskute ...

Podwyższony poziom anty-TPO a obniżony fT4

... echogeniczności bez ewidentnych zmian ogniskowych. Przepływ krwi w obrębie miąższu tarczycy miernie wzmożony. W okolicy dużych naczyń szyjnych węzły chłonne niepowiększone. Proszę o pomoc w intepretacji moich wyników z USG tarczycy. TSH w normie 1,60 ...

Wynik badania tarczycy ze wskazaniem na BAC

... echogeniczności, w dolnym biegunie płata prawego hypoechogeniczna zmiana o śr 5mm, podobna w dolnym biegunie płata lewego 6mm, natomiast na granicy z cieśnią trzy leżące obok siebie zmiany lite 9.9 i 12mm. Okoliczne węzły chłonne - nie uwidoczniono. ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guzy w lewym płacie tarczycy

... echogeniczności, węzły chłonne niepowiększone. Guzki w lewym płacie znacznie go poszerzają. Po rozmowie z lekarzem endokrynolgiem mam zalecenie zoperowania tarczycy. Domyślam się,że jest to jedyna skuteczna metoda - jak duże jest zagrożenie utraty gł ...

Po usunięciu płata prawego tarczycy

... Echogeniczność miąższu prawidłowa. Zmiany ogniskowe: w płacie lewym lita, niejednorodna zm. ogniskowa śr. 6,6x5,5x7,7 mm, hipoechoogeniczna, nieunaczyniona. Przepływ naczyniowy przez miąższ gruczołu niewzmożony. Okoliczne węzły chłonne niezmienione. ...

Ogniska bezechowe w okolicy ślinianki przyusznej

... echogeniczności bez zmian ogniskowych. W okolicy dolnego bieguna ślinianki przyusznej prawej dwa ogniska bezechowe ok 7.mm każde, najpewniej węzły chłonne. Bardzo proszę o interpretację ostatniego zdania, zwłaszcza, gdyż wyczułam na szyi po prawej st ...

Hypoechogenny guzek w tarczycy

... echogenicznośći jednorodny. łat lewy tarczycy o wymiarach 16x15x39 mm,miąższ prawidłowej echo struktury w części przyśrodkowej hypoechogenny o średnicy 6 mm.Cieśn bez zmian.Okoliczne węzły chłonne bez zmian.Czy ten guzek to coś poważnego. To może być ...

Słabo izolowany guzek w tarczycy

... echogeniczności Lewy płat 22x18x34 zawiera w dolnym biegunie słabo izolowany guzek śdł 19mm Cieśń 4,3mm Struktura miąższu poza guzkami jednorodna Echogeniczność gruczołu nieobniżona Przepływ miąższowy skąpy w guzkach obwodowy Okoliczne węzły chłonne ...

Konglomerat węzłowy

... echogenicznosci 18.23mm w otoczeniu pojedynyczych wezlow chlonnych, w morfologii obwodowej leukocyty 11,2 a rozmazie manualnym limfocyty52% to zly wynik? Wyniki badań krwi prawidłowe. Nie znam szczegółów klinicznych. Węzły chłonne mogą być zmienione ...

Drobne zmiany ogniskowe i zwapnienia w tarczycy

... Echogeniczność miąższu niejednorodna. W obu płatach drobne zmiany ogniskowe i zwapnienia, największa w dolnym biegunie PP hyperechogeniczna 6,7x4,7mm. Obustronnie widoczne pojedyncze węzły chłonne wzdłuż naczyń szyjnych o prawidłowej budowie. Chciała ...

Węzeł chłonny odczynowy a hypoechogenny

... echogeniczność i najczęściej są hipoechogeniczne. Węzły o niejednolitej echogeniczności, często hiperechogeniczne, o dużym przepływie naczyniowym są podejrzane o proces nowotworowy. na badaniu usg u mojej 10 letniej córki na szyi wzduż mieśni mos hip ...

Czy poddać się operacji tarczycy?

... Echogeniczność tarczycy nie jest obniżona.przepływ miąższowy nieznamienny. Okoliczne węzły chłonne niepodejrzane . Wskazana bac guzka lito - torbielowego płata lewego. Wyniki badania cytologicznego BACC: Rozpoznanie i dane kliniczne Guz lewego płata ...