Foci adenocarcinomatosi G1

Zaawansowany nowotwór pęcherzyka żółciowego

... Foci adenocarcinomatosi. Co to oznacza i jakie są rokowania? Niestety wynik jest bardzo zły. Proces nowotworowy jest w najwyższym stadium zaawansowania. Nowotwory pęcherzyka żółciowego można leczyć tylko operacyjnie. W przypadku raka nieoperacyjnego ...

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... Foci adenocarcinomatosi mucosi. Proszę o napisać jakie są rokowania, bardzo martwię się o ojca. Tłumaczenie polskie brzmi: Ogniska gruczolakoraka śluzówki. Niestety brak danych co do miejsca pobrania wycinków, stanu chorego, wyników dodatkowych badań ...

Zmiany w jelicie grubym, rak?

... Foci adenocarcinomatosi tylko taki opis badania histopatologicznego otrzymał ojciec co to oznacza? To oznacza: Ognisko gruczolakoraka ( raka gruczołowego ). Skąd pobrany był materiał na badanie histopatologiczne? z odległości ok 5 cm w głąb od zwiera ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Foci adenocarcinomatosi po kolonoskopii

... Foci adenocarcinomatosi - co to oznacza? Czy wynik jest bardzo zły? Rozpoznanie po polsku brzmi: Ogniska gruczolakoraka. Gruczolakorak to nowotwór o dużej złośliwości dlatego wynik jest bardzo niekorzystny. Dalsze postępowanie zależy od stanu klinicz ...

Guz wnęki wątrobowej

... foci adenocarcinomatosi g1 otrzewna - foci adenocarcinomatosi g1 wątroba - rozpoznanie brzmi ogniska gruczolakoraka o zaawansowaniu G1 ( słabo namnażający się, 1 w skali 3 stopniowej ) otrzewna - rozpoznanie brzmi ogniska gruczolakoraka o zaawansowan ...

Foci adenocarcinomatosi endometrioidales

... foci adenocarcinomatosi endometrioidales Pobrany materiał: wyskrobiny. Badanie wykonano dnia 26.08.2008r Wiek 57 lat. Normotypowy fragment nabłonka płaskiego. Ognisko gruczolakoraka błony śluzowej macicy ( endometrium ). Nowotwory, które rozwijające ...

Foci adenocarcinomatos, mucykarmin (ujemny)

... foci adenocarcinomatosi oraz mucykarmin ( ujemny ) .Bardzo proszę o pomoc w przetłumaczeniu. Ogniska gruczolakorakowe oraz barwienie na obecność śluzu ujemne. ...

Foci adenocarcinomatosi minuti - stercz - lewy płat

Foci adenocarcinomatosi minuti. Gleason 3+3 Jakie jest leczenie? Jeżeli to jest rak, to gdzie się przerzuca i jaka szybka jest faza rozwoju? Rozpoznanie po polsku brzmi: niewielkie ogniska gruczolakoraka ( według stopni Gleasona 3 ). Jest to początko ...

NPL ventriculi. Foci adenocarcinomatosi necrotikantes

... Foci adenocarcinomatosi necrotikantes. Mucykarmin dodatni. Z Tom.Komp. - NPL ventriculi.Ascites.Artheriosclerosis. Ojca nic nie boli ,ale jest słaby i ma tylko 25 ug/dl żelaza w surowicy. Jest zniechęcony chodzeniem do lekarzy , bo od 1,5 miesiąca ża ...

Foci adenocarcinomatosi metastatici

... Foci adenocarcinomatosi metastatici* To rozpoznanie podane jest przy pobranym materiale z wątroby i otrzenwny ściennej Ogniska gruczolakoraka przerzutowe Jaki to jest stan chorobowy i do jakiego lekarz się z tym zgłosić? Prosze o przetlumaczenie rozp ...

Foci adenocarcinomatosi

... foci adenocarcinomatosi??mojej mamie postawili taka diagnoze Ogniska gruczolakoraka u męża stwierdzono po badaniu kolonoskopii * na głębokości 20 cm od brzegu odbytu, w okolicy zgięcia odbytniczo esicznego, tu oguzowatej powierzchni, naciekająca 2/3 ...

Foci adenocarcinomatosi et necrotis z mucykarminem ujemnym

Bardzo proszę o informacje na temat tego wyniku hispatu, ponieważ po resekcji guza pacjent wypróżnia się w sposób naturalny i wszystkie dalsze opinie zależą od osoby, z którą w danym momencie się rozmawia, a cechuje je duża sprzeczność. Wyniki badań ...

Foci adenocarcinomatosi mediocre differentiati

... foci adenocarcinomatosi mediocre differentiati sposoby leczenia i rokowanie cea 0,6 narządy jamy brzusznej bez zmian Za mało jest tu danych klinicznych, aby można było mówić o leczeniu i rokowaniu. ...

Guz kątnicy z rozsianym procesem nowotworowym

... FOCI ADENOCARCINOMATOSI.Chciałabym zaznaczyć iż mój tata ma wszczepiony kardiowerter - defibrylator serca.Jakie są rokowania i jakie możliwe leczenie?Dziękuje. Brak tu dokładniejszych danych klicznicznych umożliwiających dokładne określenie stopnia z ...

Foci adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1

... Foci adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1. W opisie kolonkoskopii dodatkowo to - Kątnica wstępnica poprzecznica prawidłowe. W zstepnicy i esicy dosc liczne uchylki. W odbytnicy na gł 6 - 78cm( tu chyba zabrakło przecinka ) powyżej kanału odbytu sie ...

Adenocarcinoma G3 partim mucocellulare cum ulceratione

... Foci adenocarcinomatosi parvi in submucosae. Emboliae adenocarcinomatosae in lumine vasorum. Jak mam to rozumieć, jakie rokowania??? 705 - 708 Gruczolakorak o zaawansowanym stopniu histologicznym częściowo śluzowokomórkowy z owrzodzeniem. Naciek nowo ...