Gastritis chronica superficialis

Przełyk Barretta i jego leczenie

... Gastritis chronica ( + ), atrophica ( ++ ), exacerbata haemorrhagica superficialis. 2. Metaplasia mucosae oesophagi modo Barrett. Uprzejmie proszę o przetłumaczenie wyniku badania na język polski oraz poinformowanie mnie, czy schorzenie to jest groźn ...

Oesophagitis et carditis chronica. Oesophagitis et carditis chronica.

... Gastritis chronica superficialis minima. Dziękuję za odpowiedź. Tłumaczenie na polski brzmi: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej przełyku i wpustu żołądka. Przewlekłe, powierzchowne, niewielkiego stopnia zapalenie błony śluzowej żołądka. Wynika z teg ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gastritis chronica mediocris gradus, praecipue superficialis

... Gastritis chronica mediocris gradus, praecipue superficialis, activ ( ++ ), erosiva, hyperplasia foveolaris( +/++ ), metaplasia intestinalis( ++ ) et signa infectionis HP ( + ). Examinatio materiae totae - Il fragm., in serie. Proszę o przetłumaczeni ...

Colitis chronica non speciphica gradus minoris

... Gastritis chronica praecipue superficialis gradus minoris. pozdrawiam 1. Przewlekłe zapalenie jelita grubego ( okrężnicy ) niespecyficzne stopnia małego i zmiany wybroczynowe w błonie śluzowej okrężnicy. 2. Polip hiperplastyczny okrężnicy. 3. Przewle ...

Gastritis chronica atrophicans activia

... gastritis chronica superficialis Przewlekłe zapalenie żołądka z aktywnym zanikiem tkanki. Metaplazja intensywna ( przemiana nabłonka w inny nabłonek, nieprawidłowy ). Zapalenie żołądka przewlekłe powierzchowne. Taki stan wymaga leczenia u gastrologa. ...

Gastritis chronica maioris gradus, praecipue superficialis

... Gastritis superficialis. Meta ad hepatitidem. Wynik badania histopatologicznego: Gastritis chronica maioris gradus, praecipue superficialis, activa ( ++ ) cum ecchymosibus non nullis recentibus. Microfocus mucosae cum atypia structurali et cytologica ...

Gastritis chronica activa partium follicularis superficialis

... gastritis chronica activa partium follicularis superficialis cum metaplasia intestinali focali przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka aktywne częściowo pęcherzykowe powierzchowne z metaplazją ( zamiana jednego nabłonka w drugi ) jelitową ognisko ...

Silne bóle żołądka

... Gastritis chronica superficialis cum lymphoplasia focalis. czy ktoś jest w satkie mi wyjaśnić co to :/ ?? Oznacza to przewlekłe powierzchniowe zapalenie żołądka z ogniskowym rozrostem układu chłonnego. wspolczuje,znam ten bol. ludzie pomozcie jak zna ...

Gastritis refluksiva musosae corpor. Observatic morphologica.

... gastritis chronica superficialis mucosae corporis. Observatio morfologica respectwive Helicobacter pylori negative. Dziękuję. Zapalenie żołądka refluksowe błony śluzowej trzonu żołądka, Obserwacja morfologiczna. Przewlekłe zapalenie żołądka powierzni ...

Erythematosus endoscopis gastritis

... gastritis. wynik badania. 1.mucosa duodeni sine laesionibus. 2.gastritis chronica antralis partim activa et lymphonoduloplasia 3.gastritis chronica corporis praecipue superficialis et lymphonodulopasia helicobacter pylori. czy to cos powaznego? miala ...

Gastritis (+) chronica superficialis

... gastritis ( + ) chronica superficialis. Co to oznacza? Oznacza to powierzchowne, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka o bardzo małym nasileniu ( w skali 3 stopniowej 1 stopień ). Dieta jak w chorobie wrzodowej żołądka i leki zmniejszające wydz ...

Ulcus et erosio venticuli. Erythematosus endoscopic gastritis.

... gastritis. WYNIKI BADANIA: 1 - 2 gastriris chronica antralis et corpolis ( + ) praecipue superficialis - gastritis biliaris. helicobacter pylori ( - ). ROZPOZNANIE KLINICZNE: ulcus et erosio venticuli. erythematosus endoscopic gastritis ( wrzód i nad ...

Gastritis chronica superficialis

... Gastritis chronica superficialis [M - 43000] Helicobacter pylon( - ) [M - 40000M] 3 do 0.3cm Powierzchowne przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka Brak zakażenia Helicobacter pylori ...

Gastritis chronica superficialis activa

... Gastritis chronica superficialis activa ( M43000 ) Lymphonoduloplasica ( M - 72200 ). i co to wszystko oznacza proszę o wyjaśnienie Przewlekłe powierzchowne i aktywne zapalenie żołądka. Przerost grudek chłonnych. Z wynikiem trzeba udać się do lekarza ...

Gastritis chronica superficialis activa maioris gradus corporis

... Gastritis chronica superficialis activa maioris gradus corporis. Hyperplasia fovealis. Ecchymoses mucosae [...] 2. Oesophagitis chronica minoris gradus. Leukoplakia focalis. Gastritis chronica minoris gradus cardiae. Przewlekłe zapalenie trzonu żołąd ...

Gastritis chronica superficialis mediocris gradus cum ecchymosibus

... gastritis chronica superficialis mediocris gradus cum ecchymosibus 2. wycinki z okolicy podwpustowej - gastritis chronica superficialis minoris gradus cum ecchymosibus 3. wycinki z linii *z* - oespohagitis chronica typus gerd dziękuję z góry i pozdra ...