Gojenie pooperacyjne powikłania

Opieka pooperacyjna ropnia okołoodbytniczego

... gojenia i sposobu postępowania to wszystko zależy czy to jest rzeczywiście ropień ( pośladka - najszybsze gojenie, brak powikłań ) czy ropień okołoodbytniczy ( wolniejsze gojenie często powikłane przetoką okołoodbytniczą ) czy zropiała torbiel włosow ...