Gradus mediocris

Gastritis? zapalenie przewlekłe błony śluzowej żołądka

... gradus. metaplasia intestinalis mediocris gradus. Co oznacza to rozpoznanie? Tłumaczenie brzmi: zapalenie przewlekłe błony śluzowej żołądka o średnim nasileniu. Metaplazja jelitowa średniego stopnia. Jest to rozpoznanie histopatologiczne z błony śluz ...

Rak jelita grubego Adenocarcinoma tubulare infiltrans

... gradus mediocris ( low grade ) 1. Rak gruczołowy cewkowy naciekający. 2. Gruczolak cewkowy okrężnicy. Dysplazja nabłonka. ( zagrożenie ryzykiem przemiany nowotworowej ) Leczenie zależy od stopnia zmian. 2 stopien czy to prawda że raka jelita grubego ...

In excisionibus examinatis

... gradus mediocris cum hyperplasia foveolaris focali. W badanym wycinku: przewlekłe zapalenie żołądka stopnia średniego z ogniskową hiperplazją dołeczków. Tłumaczenie dosłowne brzmi: w badanym wycinkach - przewlekłe zapalenie błony sluzowej żołądka sto ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gastritis chronica activa mediocris gradus

... gradus. Dysplasia glandularum reactiva diffusa. Mucykarmin ( - ) HP ( - ) Z góry dziękuję za odpowiedź!!! Pozdrawiam. Rozpoznanie histopatologiczne po polsku brzmi: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, aktywne, średniego stopnia. Dysplazja ( ...

Gastritis chronica mediocris gradus, praecipue superficialis

... gradus, praecipue superficialis, activ ( ++ ), erosiva, hyperplasia foveolaris( +/++ ), metaplasia intestinalis( ++ ) et signa infectionis HP ( + ). Examinatio materiae totae - Il fragm., in serie. Proszę o przetłumaczenie wyniku oraz o ewentualne le ...

Czy to nowotwór macicy? Erosio glandularis semiepidermisata

... gradus mediocris ( CIN II ) - ** wycinki**. Inflamatio purulenta ( massae purulentae ) et fragmenta epithelii plani cum dysplasia et atrophia gradus levioris et fragmenta mucosae cooli - **jama macicy**. Zapytano również czy godzi się na wycięcie trz ...

Gastritis chronica activa mediocris gradus Atrophia mucosae absenta

... gradus Atrophia mucosae absenta. Metaplasia intestinalis absenta HP /+/. Tłumaczenie na język polski: Przewlekłe, aktywne zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia średniego. Zanik błony śluzowej nieobecny. Metaplazja ( przemiana tkankowa ) jelitowa n ...

Rozpoznanie anatomopatologiczne - jaki powód śmierci?

... gradu mediocri. Haemorrhagia e tractu digestivo olim factam. Contentum sanginolentum et cogulorum cruentorum in lumine ventriculi ( volumen circa 1500ml ), intestine tenuis et crasso. Cirrhosis hepatis. Splenomegali. Dilatatio ventriculi sinistri cor ...

Gastritis chronica mediocris gradus atrophica inactiva

... gradus atrophica( atrophia levioris gradus ) inactiva.Hyperlasia foveolaris mucosae ? Pozdrawiam i bardzo prosze o odpowiedz - Romana Przewlekłe zapalenie żołądka z atrofią niewielkiego stopnia, nieaktywne. Rozrost tkanki dołeczków żołądka błony śluz ...

Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva

... grade dysplasia epithelii. Colitis chronica non specifica mediocris gradus partim erosiva. Fragmenty gruczolaka cewkowego z małego stopnia dysplazją ( zaburzeniem rozwoju ) nabłonka. Przewlekłe zapalenie okrężnicy ( jelita grubego ) niespecyficzne, ś ...

Inflammatio chronica non specifica gradus mediocris

... gradus mediocris et haemorrhagiae recentes superficiales confluentes mucosae intensini crassi. Przewlekłe zapalnie niespecyficzne średniego stopnia i krwawienia świeże zlewające się powierzchniowe śluzówki jelita grubego ...

Gastritis chrronica activa mediocris gradus

... gradus [M - 40000].metaplasia intestinalis.Atrophia mucosae( + ) [M - 73320].Helicobacter pyroli( - ) [M - 40000M] a na dole cyfry 3do0,2cm dziekuje za odpowiedz. Przewlekłe zapalenie żołądka aktywne średniego stopnia. Metaplazja jelitowa. Zanik błon ...

Colitis chronica levi gradu. Proctitis chronica gradu mediocri.

... gradu. II. Proctitis chronica gradu mediocri Rozpoznanie histopatologiczne pobranego materiału na język polski brzmi: but.1 – Przewlekłe zapalenie śluzówki jelita grubego stopnia lekkiego but.2 – Przewlekłe zapalenie odbytnicy stopnia śre ...

Gastritis chronica corporise gradus mediocris cum lymphadenoplasia

... gradus mediocris cum lymphadenoplasia Hp/++/ . czy z tego mogo powstawać wrzody? Czekam pare dni na wizyte u lekarza i jednak chciałabym wiedzieć więcej na ten temat przed nią. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka stopnia średniego z ro ...

Gastritis chronica atropica gradus mediocris partim activa

... gradus mediocris partim activa ,hyperplasia fovealis focalis. signa infectionis helicobacter pylori prosze o wytłumaczenie tego wyniku iwona rozpoznanie na język polski brzmi: przewlekłe, zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia średniego cz ...

Gastritis chronica partim erosiva mediocris gradus

... gradus H.p. / - / W - S/ Bł - 1, W - S ( co do litery *ł* nie jestem pewna bo jest tak napisana jakby ktoś ją poprawiał z 5 razy ) Oprócz tego mam jeszce wyniki USG i tylko pęcherzyk żółciowy jest obkurczony o nieco pogrubionej ścianie, przy reszcie ...

Fragmenta adenomatis tubularis cum dysplasia focali gradu magno

... gradu magno ( high grade ). Proctocolitis chronica mediocri gradu. Czy są to zmiany o charakterze łagodnym, czy stan przedrakowy, czy rak? Gastroenterolog przepisał leki i zlecił powtórną kolonoskopię za trzy miesiące. Rozpoznanie na język polski brz ...

Dysplasia epithelli paraepidermoidales gradus mediocris

... gradus mediocris( cin II.hg sil ),III i IV ectopia glandularis colli in ststu epidermisationis.dysplasia epithelli paraepidermoidales gradus levioris ( cin II, L G sil ).fragmenty sluzowki bez istotnych zmian mikroskopowych.co to oznacza, jakie jest ...

Gastritis chronica antralis et corporis partim activa

... gradu mediocri et metaplasia intestinalis completa et incopleta II gr. Helicobacter pylori ( - ) Badanie histopotologiczne okolice:antrum,trzon żołądka Przewlekłe zapalenie żołądka w części odźwiernikowej częściowo aktywne, zanik błony śluzowej stopn ...

Gastritis chronica antralis gradus mediocri

... gradus mediocri . zapalenie 2, aktywność 1 , zanik 0, metaplazja 0 , h.pylori 2. proszę o przetłumaczenie i jak to leczyć . z góry dziekuję Oznacza to przewlekły stan zapalny okolicy odźwiernikowej żołądka stopnia średniego aktywne z obecnością bakte ...

Adenomata tubularia cum dysplasia glandularum mediocri gradu

... gradu ( low grade ). Wycięto mi 8 wycinków o śr. 0,2 cm ok. esicy, zastepnica i poprzecznica oraz 3 wycinki o śr 0,1 cm ok. wstępnicy. Niestety nikt nie chciał mi przetłumaczyć co ten wynik oznacza, dlatego bardzo proszę o pomoc. Przeszukałem już pod ...

Grastritis chronica profunda gradu mediocri

... gradu mediocri. mam przy tym Helicobacter pyroli ( ++ ) Oznacza przewlekłe zapalnenie żołądka głębokie stopnia średniego i zakażenie bakterią Helibacter pylori ...

Cervicits chronica cum erosione vera statu epidermisations

... gradu levi( CIN1 ) in epithelio plano. / - Endocervix cum inflammatione chronica in statu epidermisations.Displasia gradu levi( CIN1 )et focali gradu mediocri( CIN2 )in epithelio plano. // - Endometrium secretans cum necrosi et fragmenta myometrii. P ...

Polipy w woreczku żółciowym

... gradus antri activa sine atrophia. Gastritis chronica mediocris graudus activa corporis sine atrophia. Helicobacter pylori. Bardz proszę o tłumaczene. Z góry dziękuję Witam, moja mama była 2 dni temu na usg, cytuje wyni:pęcherzyk żółciowy cienkościen ...

Gastritis chronica gradus minoris partim gradus mediocris

... gradus mediocris. W barwieniu Warthin - Starry nie stwierdza się bakteri iodpowiadających Helicobakter pylori * - to jest opis mojej żony. Oraz co oznacza taki opis * Gastritis chronica gradus minoris cum signis hyperplasiae foveolaris. W barwieniu W ...

Gastritis chronica acuta mediocri gradu cum lymphoplasia focalis

... gradu cum lymphoplasia focalis , i prosze napisac czy po podani lekow to mi przejdzie . Dziekuje Przewlekłe, zapalenie błony śluzowej żołądka ostre stopnia średniego z rozrostem tkanki limfatycznej miejscowym. Najczęściej takie zapalenie przechodzi p ...

Dysplasia epithelii plani gradus mediocris microfocalis

... gradus mediocris microfocalis ( CIN II ). Cervicitis chronica gradu magno. Polypus fibroso - glandularis cervicalis. Materiał przebadano seryjnie. Czy ktoś może mi powiedzieć co mi jest? dysplasia epithelii plani gradus mediocris microfocalis ( CIN I ...

Cervitis chronica cum hyperplasia ananthoica reactiva epithelii

... gradu levi ( CIN1 )et focali gradu mediocri( CIN2 )in epithelio plano. Dysplazja ( zaburzenie różnicowania komórek ) koilocytarna ( nie ma polskiego tłumaczenia ) po zakażeniu wirusem brodawczaka HPV stopnia małego i ogniskowo stopnia średniego w nab ...

Oesophagitis refluxa mediocris gradus

... gradus. Metaplasia gastralis*. Dodam, że chora ma 41 lat. Z góry dziękuje za dopowiedz. Oesophagitis refluxa mediocris gradus. Metaplasia gastralis - to zapalenie refluksowe przełyku stopnia średniego oraz metaplazja ( zamiana jednego dojrzałego nabł ...