Gruczolak cewkowo kosmkowy z dysplazją

Polip hyperplastyczny i gruczolak cewkowo-kosmkowy z dysplazją

... gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją małego stopnia usunięty w całości ( polip 9 mm ). Czy były to zmiany nowotworowe łagodne i czy zlecone badanie za 3 lata nie będzie zrobione zbyt późno. Obawiam się odrostów polipów. Polip hyperplastyczny to z ...

Polipy w poprzecznicy i esice

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją małego stopnia. Wycięto prawdopodobnie całkowicie. 2. Mały polip rozrostowy. Uszkodzenie termiczne. Pierwszy polip to łagodna zmiana nowotworowa o niskim stopniu zaburzeń rozwojowych. Po całkowitym wycięciu wy ...

Polipy w odbytnicy wycięte w całości - leczenie

... Gruczolak cewkowo - kosmkowaty z dysplazją małego stopnia. Jest to więc zmiana nowotworowa, ale o bardzo łagodnym charakterze i oprócz tego jak Pani opisuje bardzo niewielka. Została wycięta w całości za pomocą diatermii. I to właśnie jest jedyną, sk ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gruczolak z cechami dysplazji dużego stopnia w esicy

... gruczolak cewkowo - kosmkowy błony śluzowej jelita grubego z cechami dysplazji dużego stopnia, usunięty w całości. Pytania mam dwa. Po pierwsze, czy ta różnica w rozmiarze może wynikać z uszkodzenia samej próbki do badania? I drugie zasadnicze pytani ...

Adenoma tubulovillosum cum dysplasia epithelii medii gradus

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( nieprawidłowy rozrost ) nabłonka stopnia średniego. Drugie rozpoznanie brzmi: Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( nieprawidłowy rozrost ) nabłonka łagodną. Są to zmiany nowotworowe łagodne. Dalsze pos ...

Fragmenty gruczolaka cewkowo-kosmkowego i polip w odbytnicy

... gruczolaka cewkowo - kosmkowego z cechami dysplazji dużego stopnia i ogniskowym utkaniu typu wysoko dojrzałego gruczolakoraka cewkowego. charakter badanego materiału nie pozwala na określenie głębokości i naciekania ani doszczętności zabiegu. Polip - ...

Colitis chronika et adenoma tubulo-villosum

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy jelita grubego. Dysplazja ( nieprawidłowy rozwój ) lekkiego stopnia nabłonka gruczołowego. Wycięcie całkowite. Zmiany polipowate wycięto w całości dlatego nie wymagają dalszego leczenia. Jednak zapalenie przewlekłe jelita ...

Adenoma tubulo-villosum cum dysplasia non magni gradus

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( nieprawidłowy rozwój ) niedużego stopnia 2 ) Lekkie, przewlekłe zapalenie okrężnicy 3 ) Polip hyperplastyczny ( rozrostowy ) Gruczolak ( zmiana łagodna nowotworowa ) jeśli został wycięty w całości to jego le ...

Gruczolak cewkowo-kosmkowy z dysplazją małego stopnia

... gruczolak w 15 fragmentach o śr. 1 - 2 mm, ocena doszczętności usunięcia niemożliwa - to wynik badania przesiewowego po kolonoskopii. Czy to oznacza, że gruczolak nie został w całości usunięty i może przerodzić się w raka złośliwego? Niestety, ale ni ...

Adenoma tubulo-villosum coli cum dysplasia gradus minoris

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy okrężnicy z dysplazją ( zaburzenie w strukturze nabłonka wskazujące na wczesny krok w kierunku transformacji nowotworowej ) stopnia małego. Jesli o takiej diagnozie beda mowili miedzy soba lekarze, to super,ale diagnoza p ...

Adenoma tubulovillosum cum dysplasia gradus maioris

... Gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( zaburzeniem rozwoju nabłonka ) stopnia dużego. Jest to nowotwór łagodny, ale o dużym stopniu zaburzenia rozwojowego. Najlepszym sposobem postępowania ( jeśli jest to możliwe ) powinno być doszczętnego usunię ...

Valices haemorrhoidales gr I i II vcolonis ascendentis

... gruczolakowej cewkowo - kosmkowej z dysplazją małego stopnia. Takiego polipa będzie trzeba w całości usunąć. Z tym wynikiem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. chciałam zapytać czy te fragmenty tkanki mogą być na podłożu raka złośliwego p ...

Gruczolak zstępnicy

... gruczolak kosmkowo - cewkowy słabo zróżnicowany histologicznie ( o małym stopniu zaawansowania ) z niewielkiego stopnia dysplazją. To zmiana nienowotworowa, ale zwiększająca ryzyko nowotworu. Lekarz prowadzący powinien konsekwentnie stawiać diagnozy, ...

Adenoma tubulo-villosum cum dysplasia gradus maioris

... gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją czyli zaburzeniem różnicowania komórkowego dużego stopnia ) ognisko struktury ca in situ czyli raka lokalnego w błonie śluzowej ( patrz http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_%28choroba%29 ) rozpoznanie kliniczne tu ...

Adenoma tubulo-villosum cum dysplasia gradu magno

... gruczolak cewkowo - kosmkowy z dysplazją ( zaburzenie różnicowania komórkowego ) stopnia dużego jelita grubego, wycięto doszczętnie czy ten wynik jest zły Gruczolak został wycięty doszczętnie, zakończono leczenie, jest to zmiana łagodna, jednak należ ...

Foci adenocarcinoma (GII) ex adenomate tubulo

... gruczolakoraka ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) z gruczołowatością cewkowo - kosmkową z dysplazją ( zaburzeniami różnicowania komórkowego ) dużego stopnia ...