Gruczolak trzustki

Zespół Zollingera-Ellisona

... gruczolak wysepek trzustkowych, wydzielający gastrynę. Leczenie: wycięcie żołądka oraz guza, jeśli uda się go zlokalizować. Skuteczne, u niektórych pacjentów, jest leczenie blokerami receptorów histaminowych H2. ...

Rak trzustki

... gruczolakowata jelita grubego ( FAP ) - ekspresja czynników wzrostu i nabłonkowego receptora czynnika wzrostu C - erb B - 2 i C - erb B - 3 – różnorodne kombinacje zmian molekularnych, związane z agresywnością komórek raka trzustki, mogą prowad ...

Nieoperacyjny gruczolak trzustki

... Gruczolak oplótł już tętnice wątrobowe. Otwarto pacjenta i zaszyto. Pacjent jest Polakiem, który pojechał w odwiedziny do córki. Jaki szpital w Polsce mógłby mu pomóc? Myślę, że chodzi Panu o gruczolakoraka, a nie gruczolaka. Właśnie gruczolakorak je ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gruczolakorak przerzutowy trzustki

... gruczolakorak przerzutowy dokładny wynik badania to : "adenocarcinoma metastaticum - AB ( M - 8095/3 )" A - fragment pakietu węzłów chłonnych okolicy pnia trzewnego :2x2x1 cm .jak naciek nowotworowy B - z guza trzustki :drobne fr. co to zna ...

Raport histopatologiczny z guza trzustki

... gruczolakoraka ( adenocarcinoma ) Brak węzła chłonnego Z uwagi na dodatni wynik barwienia mucykarminem obraz jest niejednoznaczny . Nie można wykluczyć sprawy pierwotnej w żołądku lub dwunastnicy* czy mogę prosić o objaśnienie .wizyta u lekarza dopie ...

Nietypowa postać fnh? gruczolaka wątroby?

... gruczolaka wątroby? Pęcherzyk żółciowy bez uwapnionych złogów.Drogi żółciowe nieposzerzone. Trzustka, śledziona, obie nerki i nadnercza o prawidłowym obrazie. Pęcherz moczowy o gładkich obrysach. Grubościenna torbiel o śr. ok. 20mm w rzucie jajnika p ...

Tomografia komputerowa nerek

... gruczolakowi nerki, rakowi nerkowokomórkowemu lub innej zmianie. Najlepiej z wynikiem udać się do lekarza, który je zlecił. Badanie zlecił chirurg po zapaleniu trzustki, i powiedział, że nie interesują go nerki. Na pytanie o nerki powiedział, żeby zg ...

Biopsja skrawkowo guza trzonu trzustki

Gruczolakorak - typ przewodowy G3. Co oznacza ten typ oraz jakie rokowania dla pacjenta? Jeszcze w wyniku badania histopatologicznego napisano rozpoznanie kliniczne: nowotwór o nieokreślonym charakterze - co to oznacza? Niestety informacje przedstawi ...

Nieresekcyjny guz głowy trzustki

... Gruczolakorak 3. Gruczolakorak przerzutowy 4. Gruczolakorak przerzutowy 5. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego Rak trzustki jest bardzo zaawansowany, z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, nieresekcyjny. Operacja miała za zadanie zapo ...

Różnica między gruczolakiem a gruczolakorakiem trzustki

... gruczolaka. Babcia od lat choruje na cukrzycę i do tej pory była na tabletkach. Obecnie po pobycie w szpitalu jest przygotowana do operacji wymiany stawu kolanowego i przyjmuje insulinę w zastrzykach cztery razy dziennie. Po przejściu na zastrzyki cz ...

Disseminatio npl.Tu.tegmenti abdominis.

... gruczolakoraka jest zaawansowany. Nowotwór prawdopodobnie wychodzi z trzustki i daje przerzuty do wątroby i węzłów chłonnych jamy brzusznej - klinicznie jest nieoperacyjny. Najlepiej w tej sprawie pilnie udać się do onkologa. Być może zostanie włączo ...