Gruczolakorak

Choroba refluksowa przełyku

... gruczolakorak przełyku. Diagnostyka choroby refluksowej W celu zdiagnozowania choroby refluksowej wykonuje się badanie rentgenowskie przełyku z użyciem środka cieniującego, endoskopię z biopsją błony śluzowej, 24 - godzinne monitorowanie pH przełyku ...

Ca recti, adenocarcinoma recti - czy to jest nowotwór złośliwy?

... gruczolakorak odbytnicy stopień G - I, stopień G mówi o liczbie namnażających się komórek nowotworowych, G - I to stadium z małą ilością komórek aktywnych ) Stopień zaawansowanie: pT3N1Mx oznacza guz przekraczający ścianę odbytnicy, nowotwór dał prze ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Po kolonoskopii: Adenocarcinoma tubulare intestini crassi

... Gruczolakorak cewkowy jelita grubego G II. Zaawansowanie histopatologiczne czyli G II oznacza, że jest średnie ( w skali I do III ). Trzeba operować i wyciąć doszczętnie nowotwór. Nie ma innego sposobu leczenia. ...

Rak jelita grubego - rokowania, sposób leczenia

... gruczolakorak cewkowy naciekający o zaawansowaniu G2 ( na 3 stopnie złośliwości stopień 2 - gi ). Jaki będzie wykonany zabieg zależy od umiejscowienia zmiany rakowej, jej wielkości oraz obecności lub braku nacieków i przerzutów. O tym zadecyduje chir ...

Nieoperacyjny gruczolak trzustki

... gruczolakoraka, a nie gruczolaka. Właśnie gruczolakorak jest rakiem o bardzo dużej złośliwości. Gruczolak jest nowotworem łagodnym rzadko występującym w trzustce. Z opisu wynika, że nowotwór jest bardzo zaawansowany miejscowo z uwagi na nacieki na na ...

Częściowa resekcja żołądka w raku pT1N1Mx

... Gruczolakorak G2 ( w skali 3 stopniowej zróżnicowania komórkowego stopień 2 – średnio zróżnicowane komórki raka, średnia agresywność ). Guz T1 dobrze rokuje – jest niewielki i nacieka bardzo płytko ścianę żołądka. Niekorzystne jest wykryc ...

Foci adenocarcinomatosi po kolonoskopii

... gruczolakoraka. Gruczolakorak to nowotwór o dużej złośliwości dlatego wynik jest bardzo niekorzystny. Dalsze postępowanie zależy od stanu klinicznego pacjenta, wielkości guza, umiejscowienia guza, obecności przerzutów. Na pewno trzeba się z tym wynik ...

Adenocarcinoma tubulare GII sigme

... Gruczolakorak cewkowy G2 ( 2 stopień zaawansowania w skali 3 stopniowej ) esicy, naciek nowotworowy częściowo całkowity. W linii cięcia chirurgicznego pierwszego i drugiego naciek nowotworowy ( absunt - nie ma takiego słowa, błąd ). ...

Adenocarcinoma inestini crassi w esicy

... gruczolakoraka jelita grubego. Ogólna zasada leczenia to doszczętne usunięcie guza, często również z nacieczonymi okolicznymi tkankami i narządami. Np. odcinka jelita czy pęcherza moczowego. Leczenie wspomagające to radio i chemioterapia. Rokowanie z ...

Foci adenocarcinomatosi endometrioidales

... gruczolakoraka błony śluzowej macicy ( endometrium ). Nowotwory, które rozwijające się na podłożu rozrostów endometrium są rakami wysoce zróżnicowanymi o korzystnym rokowaniu i ogólnie z dobrą reakcją na leczenie. Poza tym cechują się długim wzrostem ...

Adenocarcinoma G-1

... Gruczolakorak G - 1. Jest to nowotwór złośliwy o stopniu zaawansowania histopatologicznego G - 1 ( w skali 3 stopniowej ). Według zaawansowania histopatologicznego stadium małego stopnia ( mała ilość niezróżnicowanych komórek, które to są najbardziej ...

Adenocarcinoma nacrctisans GIII

... gruczolakoraka martwiczy o trzecim stopniu dojrzałości. dziękuję za szybką odpowiedź. Czy mogę prosić o jakieś szczegóły? Gruczolakorak jest nowotworem, a G3 oznacza jego niski stopień zróżnicowania, czyli większą złośliwość. 3 stopień to znaczy, że ...

Adenocarcinoma G-III coli transversi ulcerans

... Gruczolakorak ( III stopień zaawansowania histopatologicznego ) poprzecznicy, wrzodziejący. Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej podsurowicówkowej poprzecznicy. Zaawansowanie T3 świadczy o tym, że rak praktycznie nacieka całą ścianę jelita grubego, ...

In lineae sectio chirurgica I et II infiltrationes absent

... Gruczolakorak cewkowy ( stopnia II w zaawansowaniu histopatologicznym ) kątnicy. Naciekanie nowotworowe całej ściany ( guz o 3 stopniu zaawansowania pod względem wielkości histopatologicznej ). Zapalenie przewlekłe węzłów chłonnych III poziomu węzłów ...

Guz w zagięciu prostnico-esicznym

... gruczolakorak. To złośliwy nowotwór. Skutecznym sposobem leczenia jest operacja. Zapewne zostanie usunięta odbytnica wraz z esicą. O wszystkim jednak zadecyduje chirurg w czasie zabiegu. Z małego wycinka z guza otrzymanego w czasie kolonoskopii nie m ...

Adenocarcinoma tubulare i naciekanie muscularis mucosae

... gruczolakorak. Jest to nowotwór złośliwy, który prawdopodobnie nie przekracza grubości ściany jelita ( muscularis mucosae czyli mięśniówka śluzówki, cześć ściany jelita bliższa wnętrzu ). Niestety, ale obraz TK jamy brzusznej bardziej przemawia za na ...

Ca recti C 20. St. post resectionem recti anterior.

... gruczolakorak o średnim zaawansowaniu. Nacieki z komórek rakowatych na krezce. Mój tata otrzymał wynik z badania his - pat podczas badania kolonoskopii pobrano wycinek Wynik brzmi Infiltratio carcinomatosa.AdenocarcinomaG2. Co to oznacza i jakie sa r ...

Adenocarcinoma papillare necroticans

... Gruczolakorak brodawkowaty martwiczy. Jest to nowotwór złośliwy. Najlepiej zgłosić się z tym wynikiem do swojego lekarza prowadzącego. Czekam właśnie na wizytę u onkologa, na która skierował mnie chirurg który przeprowadzał zabieg ,ponieważ był on ni ...

Guz esicy i guz u podstawy lewego płuca

... gruczolakorak ). Na pewno trzeba w tej sprawie skonsultować się z onkologiem. Być może na początku zadecyduje o wstępnej chemioterapii. Dopiero po reakcji organizmu na leczenie zostanie podjęta decyzja co do dalszego sposobu postępowania ( operacja ) ...

Adenocarcinoma tubulare G-2 internini crassi

... gruczolakorak cewkowy średnio zróżnicowany. Rokowanie ze względu na przerzuty do wątroby nie są najlepsze. Dodatkowo stwardnienie rozsiane będące chorobą autoimmunologiczną może kolidować z leczeniem. Konieczna jest konsultacja specjalistów ( onkolog ...

Adenocarcinoma papillare G 2 exulcerans cole

... Gruczolakorak brodawkowaty ( G2 czyli 2 stopień - stopień zróżnicowania histopatologicznego komórek w skali 3 stopniowej ) wrzodziejący okrężnicy ( jelita grubego ). ...

Adenocarcinoma GIII (M-8140/3)

... gruczolakoraka w stadium dosyć zaawansowanym. Decyzja jest ciężka i należy do chirurgów w oparciu o wszystkie dostępne badania. ...

Rak kątnicy Adenocarcinoma G2 coeci invasium exulcerans (fragmenta)

... Gruczolakorak ( G2 średnie zróżnicowanie komórkowe, 2 stopień histopatologiczny w skali 3 stopniowej ) kątnicy, naciekający, wrzodziejący ( fragmenty ). Jeśli to rzeczywiście wynik badania histopatologicznego z kolonoskopii trzeba poddać się operacji ...

Gruczolakorak Adenocarcinoma coli G2 Klasyfikacja Astlera i Collera

... Gruczolakorak kątnicy średnicy 4 - 4,5cm, częściowo egzofityczny, częściowo naciekający, śródściennie. Guz nacieka całą grubość warstwy mięśniowej, dochodzi do warstwy podsurowicówkowej na odcinku 6 - 7cm i wnika w tkankę tłuszczową około jelitową. M ...

Żoładek z guzem Adenocarcinoma mucinosum

... gruczolakorak nie stosuje się radioterapii ). Jeśli niebezpieczeństwo powikłań będzie większe od uzyskanych korzyści na pewno nie zostanie włączona chemioterapia, która w rakach żołądka także ma małą skuteczność. Pozdrawiam. ...

Adenocarcinoma intestini crasi G1

... Gruczolakorak jelita grubego o małej złośliwości. Stopień zaawansowania choroby trzeci ( w czterostopniowej skali ). Musi Pani pozostawać pod stałą kontrolą lekarza. ...

Foci adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1

... gruczolakorak G1 ( 1 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ). Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne. Rokowanie co do zaawansowania miejscowego nowotworu jest dobre. Oczywiście obciążający jest wiek i s ...

Brodawkowaty rozrost z cechami neoplazji wewnątrznabłonkowej

... gruczolakoraka Jeśli zmiana jest niewielka dobrze ograniczona, nie przekracza ściany jelita rokowanie jest dobre. Taka zmiana wymaga leczenia operacyjnego. Dokładnie rokowaniu będzie można powiedzieć po operacji i wyniku badania histopatologicznego p ...

Zespół jelita drażliwego czy rak?

... gruczolakorak j.grubego bez przerzutów.Jestem 5 mies.po operacji.Bad .kontrolne co 6mies. do aniacivic Czy Twoje objawy potwierdzily zespol jelita drazliwego, czy bylo to cos jeszcze innego? Mam dokladnie takie same, jestem w podobnym wieku ( 33 l. ) ...

Tubulare artim mucinosum G2 coli

... Gruczolakorak cewkowy częściowo śluzowaciejący jelita grubego o średnim stopniu zaawansowania ( 2 stadium zaawansowania ). Całkowite naciekanie ściany jelita. W cięciu chirurgicznym bez uszkodzenia. Węzły chłonne bez przerzutów. Cewkowy części śluzów ...

Adenocarcinoma coli transversi

... Gruczolakorak poprzecznicy ( części jelita grubego ). Po wyjściu ze szpitala tata musi pilnie skonsultować się z onkologiem, gdyż może będzie konieczne leczenie dodatkowe ( np. chemioterapia ). dziękuje za odpowiedź ...

Okrężnica esowata

... Gruczolakorak cewkowy inwazyjny jelita grubego o średnim stopniu zaawansowania. ...

Rak trzonu żołądka

... gruczolakoraka. W tym wypadku konieczna jest operacja. Żadne leki ziołowe czy inne nie są skuteczne w tym wypadku, a nie warto ryzykować życiem. ...

Adenocarcinoma tubulare G3 infiltrans

... Gruczolakorak cewkowy naciekający o dużym zróżnicowaniu histologicznym. Rak przenika przez ścianę jelita i nacieka tkankę okołojelitową. To pierwszy stopień zaawansowania choroby nowotworowej. ...

Adenocarcinoma G3 partim mucocellulare cum ulceratione

... Gruczolakorak o zaawansowanym stopniu histologicznym częściowo śluzowokomórkowy z owrzodzeniem. Naciek nowotworowy blaszki mięśniowej i ciała tłuszczowego żołądka. Zatory gruczolakowate w blaszcze naczyniowej. Naciek okołokorzeniowy. Małe węzły chłon ...

Ca recti. Meta ad hepar.

... gruczolakorak z martwicą, M - 8140/3 - to numer kolejnego badania histopatologicznego Opis świadczy o bardzo zaawansowanym raku odbytnicy z przerzutami do wątroby ...

Adenocarcinima exulcerans

... gruczolakoraka wrzodziejącego czyli złośliwą zmianę nowotworową, bardzo zaawansowaną miejscowo Należy pilnie w tej sprawie skonsultować się z chirurgiem i onkologiem. Zapewne zostanie podjęta decyzja o leczeniu opracyjnym guza ( resekcja żołądka ). P ...