Gruczolakorak G2 rokowania

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... gruczolakoraka śluzówki. Niestety brak danych co do miejsca pobrania wycinków, stanu chorego, wyników dodatkowych badań utrudnia określenie rokowania. Dziękuje za odpowiedź. Zmiana znajduje się w odbytnicy, umiejscowiona okrężnie wielkość do 21 milim ...

Adenocarcinoma inestini crassi w esicy

... gruczolakoraka jelita grubego. Ogólna zasada leczenia to doszczętne usunięcie guza, często również z nacieczonymi okolicznymi tkankami i narządami. Np. odcinka jelita czy pęcherza moczowego. Leczenie wspomagające to radio i chemioterapia. Rokowanie z ...

Foci adenocarcinomatosi endometrioidales

... gruczolakoraka błony śluzowej macicy ( endometrium ). Nowotwory, które rozwijające się na podłożu rozrostów endometrium są rakami wysoce zróżnicowanymi o korzystnym rokowaniu i ogólnie z dobrą reakcją na leczenie. Poza tym cechują się długim wzrostem ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Adenocarcinoma infiltrans G2

... Gruczolakorak naciekający ( G2 w skali 3 stopniowej ) częściowo owrzodziały. To złośliwy nowotwór. Nie znam wielkości guza i czy istnieją przerzuty, jaki jest stan kliniczny pacjenta. Trudno określić rokowania, ale są poważne. Z pewnością należy oper ...

Biopsja skrawkowo guza trzonu trzustki

Gruczolakorak - typ przewodowy G3. Co oznacza ten typ oraz jakie rokowania dla pacjenta? Jeszcze w wyniku badania histopatologicznego napisano rozpoznanie kliniczne: nowotwór o nieokreślonym charakterze - co to oznacza? Niestety informacje przedstawi ...

Adenocarcinoma coli mediocri differentiatum

... Gruczolakorak o średnim zróżnicowaniu. Nie znam szczegółów klinicznych, aby pisać o rokowaniu ( czy pacjent jest po zabiegu, jak duży guz, czy są przerzuty, stan kliniczny pacjenta, jakie są badania obrazowe i laboratoryjne ). ...

Adencorcinoma G2 i inne i rokowania

... gruczolakorak ( średniozróżnicowany, 2 stopień zróżnicowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) ściana: naciek raka śródścienny uchyłek: przewlekłe zapalenie uchyłka krezka: bez nacieku margines: naciek raka rozprzestrzeniający się węzły chło ...

Adenocarcinoma tubulare G-2 internini crassi

... gruczolakorak cewkowy średnio zróżnicowany. Rokowanie ze względu na przerzuty do wątroby nie są najlepsze. Dodatkowo stwardnienie rozsiane będące chorobą autoimmunologiczną może kolidować z leczeniem. Konieczna jest konsultacja specjalistów ( onkolog ...

Adenocarcinoma scirrhosum

... Gruczolakorak włóknisty. Co to może oznaczać? I jakie są rokowania dla starszej osoby z tego typu rakiem? Jest to nowotwór złośliwy. Odnośnie rokowania trzeba konsultować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz prowadzący wysyła jedynie do poradni onkolog ...

Foci adenocarcinomatosi - adenocarcinoma G1

... gruczolakorak G1 ( 1 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ). Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne. Rokowanie co do zaawansowania miejscowego nowotworu jest dobre. Oczywiście obciążający jest wiek i s ...

Brodawkowaty rozrost z cechami neoplazji wewnątrznabłonkowej

... gruczolakoraka Jeśli zmiana jest niewielka dobrze ograniczona, nie przekracza ściany jelita rokowanie jest dobre. Taka zmiana wymaga leczenia operacyjnego. Dokładnie rokowaniu będzie można powiedzieć po operacji i wyniku badania histopatologicznego p ...

Adenocarcinoma tubulare G1 infiltratio membranae muscularis propriae

... gruczolakorak cewkowy G1 ( w skali 3stopniowej 1 stopień zaawansowania histopatologicznego ) naciekający blaszkę mięśniową właściwą Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o opinię, jakie są rokowania, co mnie *czeka*. Stopień zaawansowania raka j ...

Rokowania i leczenie przy adenocarcinoma papillare G2 kości udowej

... gruczolakorak brodawkowaty ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) przerzutowy Musi Pani zdawać sobie sprawę, że został usunięty przerzut nowotworu nie samo ognisko nowotworowe. Teraz trzeba znaleźć ognisko pierwotne raka ...

Adenocarcinoma partin mucocellulare ventriculi

... gruczolakorak częściowo śluzowokomórkowy żołądka Trudno mi określić bez szczegółów klinicznych ( wielkość guza, stan kliniczny pacjenta, opis gastroskopii i innych badań laboratoryjnych i obrazowych ) rokowanie. Jeśli guz jest niewielki, bez przerzut ...