Gruczołowo tłuszczowe

Rozpoznanie raka sutka (piersi)

... gruczołową i tłuszczową. Czytaj o mammografii w chorobach sutka ( piersi ). Jedną z oznak zmiany złośliwej w piersi mogą być mikrozwapnienia. Mogą one powstawać w samej tkance gruczołu piersiowego, w przewodach mlekowych czy też w naczyniach krwionoś ...

Obraz prawidłowy w badaniu mammograficznym

... gruczołową o niskiej gęstości P1 - sutek gruczołowo - tłuszczowy ( przeważa tkanka tłuszczowa, tkanka gruczołowa w okolicy zabrodawkowej, zajmuje obszar nie większy niż jeden kwadrant ) P2 - sutek gruczołowo - tłuszczowy z drobnoguzkowym utkaniem na ...

Zmniejszenie piersi a rak

... gruczołowej, a nie z tłuszczowej. Zanik ten może być asymetryczny. Może Pani wybrać się do ginekologa, który ewentualnie zaproponuje hormonoterapię zastępczą, która może spowodować poprawę wizerunku Pani piersi. Jeśli w mammografii nie było nic podej ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Skupisko mikrozwapnień w mammografii

... gruczołowo - tłuszczowym. W projekcji skośnej piersi lewej na granicy kwadrantów widoczne jest skupisko mikrozwapnień ( zalecenie - kontakt z onkologiem ). Mam 35 lat. Czy to rak? Taki opis w mammografii skupiska mikrozwapnień może być podejrzany o p ...

Gruczolak w piersi - USG czy mamografia?

... gruczołową, która nadaje się najlepiej do badania ultrasonograficznego, a nie radiologicznego. Mammografia jest lepszym badanie kiedy kobieta jest starsza ( po 40 roku życia, gdy pojawia się więcej tkanki tłuszczowej w sutkach ). Aby Pani uspokoiła s ...

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... gruczołowo - tłuszczowej, z odczynem włóknistym. Przewody mlekowe nieposzerzone. W sutku prawym na godz. 11.00 widoczna jest torbielka o śr. 5,9 mm. W sutku lewym na godz. 14,00 w ogonie Spence*a gruczolako - włókniak? o śr. 7,8 mm. Weryfikacja możli ...

Płynowe ogniska w USG sutków

... gruczołowo - tłuszczowym, w sutku prawym na godz.8, ok. 3 cm od brodawki widoczne płynowe ognisko: 8x4mm. W sutku lewym na godz.15, 3cm od brodawki ognisko o takiej samej morfologii: 10x6mm. Regionalne węzły chłonne niebadalne. Wsk. BAC. Od 8 lat jes ...

Wewnątrzustkowy węzeł chłonny w piersi

... gruczołowo - tłuszczowej. Zmian ogniskowych, w szczególnośći podejrzanych o malignizację nie stwierdzam.W lewej piersi na godz.2 prawidłowy wewnątrzustkowy węzeł chłonny wielkości 6X3 mm.Doły pachowe bez zmienionych lub powiększonych węzłów chłonnych ...

Miąższ gruczołowo-łącznotkankowy w piersi

... gruczołowo - łącznotkankowego - w kwadracie górnym zewnętrzym piersi prawej jest ich więcej i są silniej wysycone na obszarze ok.3x2,5x2cm ( godz.10 - 11 ok 9 - 9cm od brodawki ).W obrębie skóry i tkanki tłuszczowej podskórnej nie uwidoczniono zmian. ...

Badanie USG piersi i zabieg wycięcia guzków

... gruczołowo - tłuszczowej. W piersi prawej na godz 10 obwodowo hypoehogeniczny guzek 9x6mm do chirurgicznego wycięcia, na godz 1 przy otoczce hypoheniczny obszar 12x8mm najpewniej zrazik tłuszczowy. W piersi lewej na godz 12 nad otoczką hypoheniczny g ...

Mikrozwapnienia piersi

... gruczołowo - tłuszczowej, mastopatycznej. gruczoły piersiowe w mmr bez podejrzanych zagęszczeń i mikrozwapnień. obustronnie zagęszczenia typu łagodnego do ok.10 mm i obustronne poj. mikrozwapnienia. doły pachowe bez patologicznych węzłów chłonnych. M ...

Skupisko mikrozwapnień dysplatycznych w piersi

... gruczołowo - tłuszczowej. W kgz piersi prawej skupisko mikrozwapnień dysplatycznych. Od czego powstają mikrozwapnienia? jakie są następstwa tego schorzenia?i jak można zapobiegać temu? Z tym wynikiem należy udać się do lekarza. Mikrozwapnienia mogą w ...

Wklęsły sutek u dziewczyny

... gruczołowa a nie tłuszczowa.dopiero później przybywa tkanki tłuszczowej.wielkość piersi zależy też od dziedziczności oraz pielęgnacji biustu.im większe zainetresowanie biustem,tym lepszy jego wygląd. To może byc rzeczywiscie krępująca sprawa,szczegól ...

Guzki w piersiach i hypoechogeniczna zmiana

... gruczołowo - tłuszczowe w k.g.z.piersi prawej jest widoczna hypoechogeniczna zmiana o śred.14mm innych zmian nie ma usg2008rgruczoły piersiowe o zachowanym utkaniu z obfitą ilościa tkanki gruczołowej w piersi prawej widoczny obszar skąpoechowy o wym. ...

Policykliczny guz piersi z towarzyszącymi mikrozwapnieniami

... gruczołowo tłuszczowej z cechami łagodnej dysplazji. W piersi lewej pomiędzy 11 a 12 guzek o policyklicznych, dość gładkich obrysach i wymiarze 24x10 mm z towarzyszącymi mikrozwapnieniami*. Zmiana podejrzana o nowotworzenie. Raczej wymaga weryfikacji ...

W piersi tkanka gruczołowa mastopatyczna z cechami włóknienia

... gruczołowo - tłuszczowej, tkanka gruczołowa mastopatycznaz cechamiwłóknienia o nieco asymetrycznym rozmieszczeniu - więcej tkanki gruczolowej w piersi pawej. Ewidentnych radiologicznych cech procesu naciekowego ani mikrozwapnień podejrzanych o złośli ...

Zgrubienie w piersi i inne objawy

... gruczołowo - tłuszczowa bez zmian litych i torbieli, przewody mlekowe nieposzerzone. Ostatnio, wskazane zgrubienie zostało zdiagnozowane jako prawidłowa tkanka gruczołowa układająca się na żebrze. Wszystko wygląda prawidłowo, ale martwią mnie pozosta ...

Piersi o budowie gruczołowo-tłuszczowej z dysplazją

... gruczołowo - tłuszczowej z dysplazją. w piersi prawej na godz.8 zmiana ogniskowa o mieszanej echogenności wielkości ok.7mm a w piersi lewej na godz.12ok.8mm. jamy pachowe wolne proszę o diagnozę Diagnozę trudno ustalić na podstawie samego USG. Są dwa ...

Obustronne zmiany dysplastyczne w piersi

... gruczołowo - tłuszczowe. Obustronne zmiany dysplastyczne. Widoczne jest wyraznie bogatsze ukrwienie piersi lewej. Doły pachwowe i okolica przymostkowa w normie. Mam 31 lat i rok temu urodziłam dziecko, byc moze jest to istotne. Badanie MR świadczy o ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... gruczołowo tłuszczowej przewody mlekowe nieporuszone.W sutku lewym na godz.12ok.2 - 3cm od otoczki brodawki uwidoczniono obszaro wym.ok 27x18mm o zaburzonej echostrukturze w obrębi tkanki tłuszczowej dostępne badaniu węzły chłonne spływu chłonki z su ...

Gruczoły piersiowe o utkaniu tłuszczowym

... gruczołowego w kwadrancie górnym zewnętrznym piersi lewej ( niewidoczna w badaniu poprzednim ). Proszę aby mi ktoś odpisał najlepiej jakiś lekarz i poradził co mam robić lub pić jakieś zioła czy jest coś takiego. Wynik oznacza, że główną składową pie ...

Guzki piersi BIRADS 2

... gruczołowo - tłuszczowym.W piersi lewej na godz 1 przy otoczce,obecny poszerzony do ok. 4 mm przewód.W piersi prawej zmian nie stwierdzono.Nie stwierdzono zmienionych okolicznych węzłów chłonnych. dostałam Skierowanie na momografię wynik: piersi o ut ...

Sutki z obecnością zmian mastopatycznych

... gruczołowo - tłuszczowe z obecnością zmian mastopatycznych. W sutku prawym na godz.10 granicy otoczki, na głębokości około 1 cm widoczna jest dwuogniskowa zmiana hypoechogeniczna zmiana o łącznych wymiarach 18x7 mm - wskazane BAC. Węzły chłonne pacho ...

Lite, owalne zmiany w sutkach

... gruczołowo - tłuszczowym. W sutku prawym na godzinie 8. ok. 4cm od otoczki brodawki widoczna lita, owalna, dobrze odgraniczona zmiana o jednorodnym rozkładzie ech wewnętrznych o wym. 8,7x4,9cm Zmanan o analogicznym charakterze w sutku lewym na godzin ...

BAC piersi - płaty wysoko dojrzałego nabłonka przewodowego

... gruczołowo - tłuszczowej z wewnątrzgruczołową tkanką tłuszczową, bez podejrzanych zmian ogniskowych.... co to znaczy? wizytę konsultacyjną mam dopiero 21 grudnia a bardzo się tym przejmuje.. czy jest czym? Bardzo proszę o odpowiedź. Po mamografi okaz ...

W piersi owalna zmiana

... gruczołowo - tłuszczowym, z przebudową mastopatyczną. W piersi lewej na godz.2 widoczna owalna zmiana hypoechogeniczna wielk.10x5mm., raczej jako węzeł chłonny. Przewody mlekowe nieposzerzone. Doły pachowe wolne. Co może oznaczać ten wynik? Zmiana ws ...

Zmiana w piersi o gładkich obrysach

... gruczołowo - tłuszczowej. Na granicy kwadrantów górnych piersi lewej widoczna jest dobrze ograniczona zmiana hypoechogeniczna wielkości 7 X5,5 X 5,5mm - prawdopodobnie zrazik inwolucyjnej tkanki tłuszczowej. Poza tym nie uwidoczniono w obrębie piersi ...