Guz piersi TNM

Rozpoznanie i klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego

... guza pęcherzyka żółciowego ( Klasyfikacja patologiczna pT, pN odpowiada klasyfikacji klinicznej T, N ) T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić obecności guza T0 - nie stwierdza się obecności guza Tis - rak przedinwazyjny ( carcinoma in situ ) T1 - gu ...

Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

... guz pierwotny TX – brak ewidentnych cech guza Tis – rak przedinwazyjny ( carcinoma in situ ) T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego T1 – guz ograniczony do trzustki do 2 cm średnicy T2 – guz ograniczony do trz ...

Klasyfikacja TNM zaawansowania raka przełyku

... guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny T1 - rak nacieka błonę śluzową lub błonę podśluzową T2 - rak nacieka błonę mięśniową T3 - rak nacieka przydankę przełyku T4 - rak na ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry

... guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny T1 - guz nacieka na głębokość 4mm a - bez owrzodzenia b - z owrzodzeniem Cecha N - regionalne węzły chłonne Nx - nie można ocenić wę ...

Klasyfikacja TNM raka nerki

... guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza T0 - brak obecności guza T1 - obecność guza < 7cm średnicy, ograniczony do nerki T2 - obecność guza > 7cm średnicy, ograniczony do nerki T3 - czop nowotworowy w żyle nerkowej, żyle głównej dolnej lub nacieczen ...