Guzki płuc

Diagnozować guzy w płucach przy raku tarczycy?

... Guzki mogą świadczyć o przerzutach raka brodawkowatego tarczycy. Jedynie scyntygrafia całego ciała może wyjaśnić podłoże tych guzków. Jeśli guzki zawierają komórki raka będą jodowochwytne. Wtedy niestety jedynym sposobem leczenia będzie powtórna tera ...

Skierowanie na badanie BMFSK lub R przy guzkach w płucu

... guzki w lewym płucu 0,45cm i 0,06cm. W tylnych partiach obu płuc objawy rozedmy. Czy można przeprowadzać biopsje? Pozdrawiam. Pewnie chodzi o bronchofiberoskopię ( czyli bronchoskopię wykonaną giętkim instrumentem optycznym ) z pobraniem materiałów z ...

Guzy zapalne w płucach

... guzki ok 1 - 1,5 cm ). Podczas operacji okazała się, że są to guzki zapalne ( a więc nie nowotworowe ? ). W związku z powyższym, chciałbym dowiedzieć się, co to są guzki zapalne w płucach, czy mogły one przeobrazić się w nowotwór ? Nadmienię, iż po o ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Niedrobnokomórkowy raka płuca z przesiewam

... guzki, ale tata ma przeżut i znajduje się on na szyji dokładnie gdzieś tam w srodku karku, są 2 guzki pomiędzy tymi kręgami szyjnymi niestety lekarz u którego tata się leczy powiedział że nie da rady mu ich w żaden sposób wyciąć gdyż utrzymuje się na ...

Adenocarcinoma tubulare G2

... guzki śr 8 i 5 mm. Drobne podopłucnowe pęcherze rozedmowe w płucu prawym o śr. do 18 mm. Węzły chłonne przedoskrzelowe o śr do 16 mm, podostrogowe o śr. 11 mm z drobnymi zwapnieniami, przednaczyniowe o wym 14/7mm. Tetnica płucna i aorta nieposzerzone ...