Histologiczne badanie sutka

Rozpoznanie raka sutka (piersi)

... histologicznego. Leczenie raka sutka zawsze powinno opierać się na wyniku badania histologicznego. Wskazaniem do biopsji są: - każdy guz lub stwardnienie w sutku - krwisty wyciek z brodawki - dodatni wynik mammografii Rysunek 1. Biopsja cienkoigłowa ...