Hypodensyjna torbielka

Scyntygrafia naczyniaków wątroby

... hypodensyjne, które ulegają niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu w kolejnych fazach badania, a w 10 min. po podaniu kontrastu stają się normodensyjne w stosunku do pozostałego miąższu wątroby. Poza tym widocznych jest kilka torbieli wątroby. Obr ...

Złe samopoczucie po ciężkim OZT

... Hypodensyjne ognisko bez wzmocnienia po kontraście w okolicy ogona trzustki 40x23mm oraz poniżej trzonu trzustki, ciągnąca się do wysokości wnęk nerek o wymiarach 32x20mm. Czy to są torbiele, czy guzy? W 4. tyg. pobytu w szpitalu dostałam ponad 40 st ...

Atypowy naczyniak wątroby

... hypodensyjna, w fazie tętniczej z wąskim hyperdensyjnym rąbkiem, w fazie wrotnej hypodensyjna i izodensyjna w fazie opóźnionej - TK sugeruje ATYPOWEGO naczyniaka. Przestrzenie płynowe w rzucie obu przydatków 33/21 i 21/19 - najpewniej torbiele czynno ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Torbiela korowa z rozrostem w ścianie nerki

... hypodensyjną zawartością o gładkim obrysie i zachowanej torebce. Zmiania zniekształca zewn obrys nerki od str przyśrodkowej nieznacznie modeluje układ zbiorczy, bez cech naciekania. Obraz przemawia za torbielą korową z rozrostem w ścianie. Czy wynik ...

Ubytek kątnicy

... hypodensyjne o współczynniku densyjności 42 HU,mogące odpowiadać torbieli z uwagi na zmiany w kątnicy należy brać pod uwagę meta. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że na podstawie TK zostało postawione podejrzenie występowania zmiany typu now ...

Torbiele na nerkach

... hypodensyjny obszar wielkości ok.4mm - najpewniej drobna zmiana torbielowata - trudny do określenia współczynnik pochłaniania ze względu na wielkość zmiany.Nadnercza prawidłowe.Nerka lewa prawidłowa.W nerce prawej w części górnej policykliczna zmiana ...