Infiltrans

Rak jelita grubego - rokowania, sposób leczenia

... infiltrans G2. Proszę podąć, jakie leczenie i jakie rokowania przeżycia. Jeśli są to wycinki z guza lub polipa należy się liczyć z resekcją częściową jelita grubego wraz ze zmianą. Rozpoznanie to: gruczolakorak cewkowy naciekający o zaawansowaniu G2 ...

Zapalenie brodawki Vatera - postępowanie

... Infiltratio deuodeni. Co to oznacza? Tłumaczenie na polski brzmi: Zapalenie brodawki, przewlekłe, aktywne, nadżerkowe. Rozpoznanie kliniczne mówi: Guz brodawki Vatera. Naciek dwunastnicy. Wynika z tego, że guz to zapalenie brodawki Vatera czyli struk ...

Naciek raka płaskonabłonkowego warg sromowych

Infiltratio carcinomatosa planoepithelialis - głównie na wargach sromowych. Jaka jest szansa na wyleczenie, jak przebiega leczenie i jaka jest umieralność, dotyczy to kobiety 36 letniej, początkowe stadium. Nie znam dokładnie zasięgu zmiany, stopnia ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Rak jelita grubego Adenocarcinoma tubulare infiltrans

... infiltrans 2. Polipy poprzecznicy Adenoma tubulare coli. Dysplasia epithelii gradus mediocris ( low grade ) 1. Rak gruczołowy cewkowy naciekający. 2. Gruczolak cewkowy okrężnicy. Dysplazja nabłonka. ( zagrożenie ryzykiem przemiany nowotworowej ) Lecz ...

Adenocarcinoma tubulare GII sigme

... infiltrationes naoplazmaticae absunt. Z góry dziękuję i pozdrawiam Gruczolakorak cewkowy G2 ( 2 stopień zaawansowania w skali 3 stopniowej ) esicy, naciek nowotworowy częściowo całkowity. W linii cięcia chirurgicznego pierwszego i drugiego naciek now ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... infiltrans węzły chłonne - metastases carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to nowotwór o stopniu zaawansowania III? Fragment jelita grubego dł 24 cm. W odległości 4 cm od jednej z linii cięcia stwierdzono lity, powierzchownie ...

Rak esicy z naciekami

... Infiltratio carcinomatosa transmuralis intestini crassi cum infiltratione focali texti adiposi periintestinalis. Peritnitis fibrinosopurulenta. Proliferatio mesothelii reactiva. Lymphonodi regionales cum lymphadenitide chronica non specifica reactiva ...

Adenocarcinoma G-III coli transversi ulcerans

... Infiltratio carcinomatosa telae adiposae subserosae coli transversi Lymphadenitis chronica reactiva regionalis ( 5/5 ) Structura omenti normalis Granica odcięcia wolna od nacieku raka Badanie w trakcie diagnostyki immunohistochemicznej ( podejrzenie ...

In lineae sectio chirurgica I et II infiltrationes absent

... infiltrationes absent. Adenocarcinoma tubulare GII coeci. Infiltrationes carcinomatosae parietis totius pT3 Lymphadenitis chronica III lymphonodorum. Tłumaczenie na język polski brzmi: W cięciu chirurgicznym I i II naciek nieobecny. Gruczolakorak cew ...

Infiltratio adenocarcinoma i hyperplasia nodularis prostatae

... infiltratio adenocarcinoma - typ jelitowy hyperplasia nodularis prostatae jest to wynik po biopsji przez odbyt, wczesniej tata mial nowotwor zlosliwy jelita grubego ( 5 lat temu ). Bede wdzieczna za udzielenie wyjasnienia. Nacieczenie gruczolakorakie ...

Adenocarcinoma neuroendocrinale partim muscinum

... Infiltratio carcinomalaris tunicae muscularis propriae et subserosae coli. Linie cięcia wolne od zmian nowotworowych. Minimalny margines boczny wynosi 1,1cm. Metastases carcinomatosae in lymphonodis ( No IV/XIII ). Infiltratio carcimatosa capsulae ly ...

Rak skóry C44 jakie rokowania po operacji?

... infiltrans cutis. Minimalny margines wycięcia chirurgicznego w die*0,1cm . Proszę mi powiedzieć co to znaczy i co dalej mamy robić, tato jest pod opieką chirurga onkologa , ale czemu lakarz nie zlecił jakiś dodatkowych badań ?? zdesperowana proszę o ...

Mastopathia fibrosa et cystica, hyperplasia ductalis simple

... infiltratio capsulae lymphonodi. wynik badania: carcinoma ductale invasivum mammae sinistrae. micrometastases carcinomatosae in lymphonodo axillae ( no i/xxi ) ( nhg3,pt2,pn1a ( mic ) ). jestem po zabiegu mastektomi i usunięciu węzłów chłonnych. czek ...

Carcinoma ductale infiltrans G3

... infiltrans G3 – oligobiopsja, badanie receptorów w toku. Poziom receptorów: ER - 100% komórek/3 TS 8/8 ( pozytywny ) PR - 70% komórek TS 8/8 ( pozytywny ) HER - 2 - 2 ( niejednoznaczny ) Prosze o przetłumaczenie tych wyników czy sa dobre czy zl ...

Carcinoma planoepitheliale keratodes infiltrans G1 cutis

... infiltrans G1 cutis. Wznowa raka lokalna w bliźnie. Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący naciekający ( stopień 1 w skali 4 stopniowej ) skórę. A jakie są metody tego leczenia ?. Wyciąć w całości w granicach zdrowych tkanek. mój tata dostał wyniki i ma ...

Carcinoma galatinosum exulcerans G3 pT4 NO

... Infiltratio adenocarcinomatosa diffusa intestini ilei. Fragment jelita cienkiego długość 7cm. Guz 3x3cm nacieka całą ścianę jelita, częściowo zwężając światło. Marginesy chirurgiczne bez utkania nowotworowego. Nie znaleziono przerzutów w okolicznych ...

Degeneratio elastoidea cutis propriae subepithelialis

... Infiltratio inflammatoria focalis. Hyperplasia glandularum sebacearum. W przebadanym wycinku skóry: zwyrodnienie włoókien elastynowych skóry zwłaszcza podnabłonkowe. Ogniskowe nacieki zapalne. Rozrost gruczołów łojowych. Bardzo dziękuję : ) ...

Papilla mammae normalis - sine laesionibus focalibus

... infiltrans mammae /G - 3/ multifocale. Ogniska naciekającego raka o śr. od 0,1 do 0,5 cm stwierdza się w obszarze zmian włóknistotorbielowatych z licznymi ogniskami: Carcinoma intraductale cribriforme et comedocarcinoma oraz carcinoma partim papillar ...

Ca recti C 20. St. post resectionem recti anterior.

... infiltratio carcinomatosa Ca to nowotwór Rak odbytnicy. Stan po resekcji przedniej osbytnicy z usunięciem pętli jelita krętego. Wynik badania: gruczolakorak o średnim zaawansowaniu. Nacieki z komórek rakowatych na krezce. Mój tata otrzymał wynik z ba ...

Adencorcinoma G2 i inne i rokowania

... infiltratio adenocarcinomatosa transumalis Ściana nad uchyłkiem: diverticulitischronica Koniec I,II kreska z naczyniami: sine infiltratione Magnes : infiltratio adenocarcinomatosa dispersa Węzły chłonne: lymphonodi sine metastases Jakie są rokowania? ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae ( adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o od ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... infiltrans G2pT3.Dukes C. Metastases carcinomatosae lymphonodorum et mesenteri NR VII Lymphonodulitis reactiva Gastritis activa et phlegmonosa chronica Lymphonodulitis reactiva Gruczolakorak kątnicy naciekający ( G2 stopień zaawansowania histopatolog ...

Ulceratio et infiltratio carcinomatosa cutis

... infiltratio carcinomatosa cutis - carcinoma basocellulare cum differentiatione focali planoepitheliali. Examinatio materiae totae, fragmentatae. Excisio probatoria - non - radicalis. Rozpoznanie kliniczne: Owrzodzenie uda prawego Wynik badania histop ...

Tu recti. Ca sups. Adenocarcinoma tubulare

... infiltrans parietis recti g.II Guz odbytnicy. Podejrzenie raka. Gruczolakorak cewkowy naciekający ścianę odbytnicy. W stadium GII, czyli średnizróżnicowany. Dziekuje i pozdrawaim ...

Adenocarcinoma tubulare partim muciparum et gelatinosum

... Infiltrariones carcinomatosae absunt marginis chirurgici. Lymphadenitis reactiva et lipomatis lymphonoduli NO/1 - węzły chłonne szcytowe ( ozn. 2 nici ). Lymphadenitis reactiva lymphonoduli NO/3 - węzły chłonne pośrednie. Lymphadenitis reactiva et si ...

Adenocarcinoma tubulare coli infiltratio intentini tenui

... infiltratio intentini tenui et mesovarii astler coller d p t 4 pno lymphonodullitis reactiva no 3. Jakie są rokowania? Dodam jeszcze, że mama jest już po operacji, usunięto jej jajnik częć jelita gurbego i cienkiego. Jest bardzo osłabiona i od jutra ...

Metastases carcinomatosae multiplices III lymphonodulorum

... infiltrans. 7. Metastases carcinomatosae multiplices III lymphonodulorum. Lymphadenitis reactiva I lymphonoduli. Tata jest teraz w trakcie chemipterapii i przed radioterapią. Bardzo prosze o przetłumaczenie i opinię. Bardzo ! Tkanka tłuszczowa. Zapal ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

... Infiltratio carcinomatosa telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis vermicularis [M - 58000] . Linie cięcia chirurgic ...

Infiltratio cardiae fundi et corporis ventriculi mal v susp

Infiltratio cardiae fundi et corporis ventriculi mal v susp ? Co to jest? Jak się to leczy? Czy to jest grożne? Czy, aby dokładnie przepisała Pani rozpoznanie tak jak jest napisane. Uważam, że jest tu gdzieś błąd. Sformułowanie w w łacinie - mal v ni ...

In oligobioptate - carcinoma ductale infiltrativum

... infiltrativum. Wynik badania immunohistochemicznego: 1. marker: ER estrogen receptor wynik: ( +++ ) komentarz: ( +++ ) w ok. 70% komórek neo. IS 3 PS 5 TS 8 /status dodatni/ 2. marker: PGR progesteron receptor wynik: ( +++ ) komentarz: ( +++ ) w ok. ...

Ca ductale infiltrativum

... infiltrativum ER ( - ) PGR( - ) HER2( +1 ) Miałam juz pierwsza chemie typu AT co to wszystko oznacza Nie znam szczegółów klinicznych ( wielkość guza, dokładna lokalizacja, wyniki badań obrazowych, stan kliniczny ), aby dokładnie odpowiedzieć na to py ...

Adenocarcinoma papillare G2

... Infiltratio carcinomatosa transmuralis. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Gruczolakorak brodawkowaty G2 ( drugi stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) Średnica guza 3 cm Naciek nowotworowy przezścienny Czy to oznacza nowo ...

Adenocarcinoma tubulare G1 infiltratio membranae muscularis propriae

... infiltratio membranae muscularis propriae Dziękuję gruczolakorak cewkowy G1 ( w skali 3stopniowej 1 stopień zaawansowania histopatologicznego ) naciekający blaszkę mięśniową właściwą Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o opinię, jakie są rokow ...

Carcinoma infiltrans mammae partim necrotians

... infiltrans mammae partim necrotians. 93447 - 450 - materiał po intrze - guz, 93451 - receptor - Carcinoma ductale infiltrans G3 mammae. 93452 - skóra znad guza - bez istotnych zmian. 93453 - margines górny z powięzią - Materiał sr. 4,5, grubości 1,5c ...

Adenocarcinoma GII infiltrans

... infiltrans ICD - O 8140/3 - fragneta rozpoznanie kliniczne: Tu sigmae ponadto na USG: wątrona niejednorodna z licznymi obszarami owalnymi o charakterze meta obejmującymi oba płaty, pęcherzyk żołciowy b. słono wypełniony, prawdop. obkuroczony, bezkama ...

Adenocarcinoma G2 jelita grubego i sine infiltratione

... infiltratione. Węzły chłonne ( 5 ): w 1 lymphonodi cum metastases. pT3N1 Zmiana ( gruczolakorak o 2 stopniu zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) zaawansowana jest głównie miejscowo, bez przekroczenia ściany jelita, z zajętym przer ...

Po mastektomii Carcinoma ductale infiltrativum

... infiltrativum. Bloom G - IV, Max.diam 3,5 cm pT2. Lymphangiosis carcinomatosa. Brak cech uszkodzenia komórek nowotworowych po chemioterapii. Brodawka sutkowa: Lymphangiosis carcinomatosa Próbka 03 I kwadrant 05 - III kwadrant, 06 - IV kwadrant:Lympha ...

Infiltratio adenocarcinomatosa

... Infiltratio adenocarcinomatosa( M - 8140/3 ). Fr. wiezadla watrobowo - dwunastnicznego fragment tk. tluszczowej z powierzchownymi drobnymi szarawymi guzkami. Z gory dziekuje za pomoc i poswiecony czas. Naciek gruczolakoraka ( statystyczny numer kolej ...

Carcinoma lobulare invasivum

... infiltrationes carcinomatosae Receptory - estrogen40%,progesteron 40%,Her2 - *0* 440360 - 5 ( to kolejny numer statystyczny badania histopatologicznego ) guzek - Carcinoma lobulare invasivum ( rak płacikowy inwazyjny ) 440366 - 8 włókniste ognisko o ...