Infiltrans T3

Naciek raka płaskonabłonkowego warg sromowych

Infiltratio carcinomatosa planoepithelialis - głównie na wargach sromowych. Jaka jest szansa na wyleczenie, jak przebiega leczenie i jaka jest umieralność, dotyczy to kobiety 36 letniej, początkowe stadium. Nie znam dokładnie zasięgu zmiany, stopnia ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... infiltrans węzły chłonne - metastases carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to nowotwór o stopniu zaawansowania III? Fragment jelita grubego dł 24 cm. W odległości 4 cm od jednej z linii cięcia stwierdzono lity, powierzchownie ...

Adenocarcinoma G2 necroticans

... Infiltratio transmuralis coeci et infitatio parietis intestini tenui. Tłumaczenie na język polski brzmi: Gruczolakorak G2 ( w skali 3 stopniowej ) martwiczy. Naciek śródścienny kątnicy i naciek ścienny jelita cienkiego. Pozdrawiam. witam,prosze o por ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Metastases carcinomatosae in lymphonodis

... Infiltratio carcinomatosa capsulae lymphonodorum et telae adiposae perinodales. pN1a Myślę, że materiał to zawartość dołu pachowego po amputacji sutka w leczeniu operacyjnym doszczętnym lub wycięciu guza w leczeniu operacyjnym oszczędzającym. Tłumacz ...

Chemioterapia po operacji jelita czy jest jakaś alternatywa?

... Infiltratio adenocarcinomatosa parietis muscularis intestini pT2N1Mx. Wiem, iż najgorsze mam już za sobą bardzo chcę, aby wszystko się udało, nie ukrywam, że bardzo obawiam się chemioterapii, a właściwie wszelkich dolegliwości związanych z w/w. terap ...

Adenocarcinoma infiltrans G2

... infiltrans G2 partim exulcerans - fragmenta ICD - 08140/3 - co to oznacza i jakie są rokowania na przyszłośc Rozpoznanie: guz odbytnicy, z góry dziękuje za udzielenie odpowiedzi. Gruczolakorak naciekający ( G2 w skali 3 stopniowej ) częściowo owrzodz ...

Infiltratio carcinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma

... INFILTRATIO CARCINOMATOSA TELAE ADIPOSAE - ADENOCARCINOMA Z góry bardzo dziękuje Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej - gruczolakorak dziękuję Proszę o odpowiedź jak długo można przeżyć po zdiagnozowaniu Adenocarcinoma G2 zgięcia esiczo - odbytnicze ...

Adenocarcinoma neuroendocrinale partim muscinum

... Infiltratio carcinomalaris tunicae muscularis propriae et subserosae coli. Linie cięcia wolne od zmian nowotworowych. Minimalny margines boczny wynosi 1,1cm. Metastases carcinomatosae in lymphonodis ( No IV/XIII ). Infiltratio carcimatosa capsulae ly ...

Rak skóry C44 jakie rokowania po operacji?

... infiltrans cutis. Minimalny margines wycięcia chirurgicznego w die*0,1cm . Proszę mi powiedzieć co to znaczy i co dalej mamy robić, tato jest pod opieką chirurga onkologa , ale czemu lakarz nie zlecił jakiś dodatkowych badań ?? zdesperowana proszę o ...

Mastopathia fibrosa et cystica, hyperplasia ductalis simple

... infiltratio capsulae lymphonodi. wynik badania: carcinoma ductale invasivum mammae sinistrae. micrometastases carcinomatosae in lymphonodo axillae ( no i/xxi ) ( nhg3,pt2,pn1a ( mic ) ). jestem po zabiegu mastektomi i usunięciu węzłów chłonnych. czek ...

Carcinoma ductale infiltrans G3

... infiltrans G3 – oligobiopsja, badanie receptorów w toku. Poziom receptorów: ER - 100% komórek/3 TS 8/8 ( pozytywny ) PR - 70% komórek TS 8/8 ( pozytywny ) HER - 2 - 2 ( niejednoznaczny ) Prosze o przetłumaczenie tych wyników czy sa dobre czy zl ...

Carcinoma galatinosum exulcerans G3 pT4 NO

... Infiltratio adenocarcinomatosa diffusa intestini ilei. Fragment jelita cienkiego długość 7cm. Guz 3x3cm nacieka całą ścianę jelita, częściowo zwężając światło. Marginesy chirurgiczne bez utkania nowotworowego. Nie znaleziono przerzutów w okolicznych ...

Papilla mammae normalis - sine laesionibus focalibus

... infiltrans mammae /G - 3/ multifocale. Ogniska naciekającego raka o śr. od 0,1 do 0,5 cm stwierdza się w obszarze zmian włóknistotorbielowatych z licznymi ogniskami: Carcinoma intraductale cribriforme et comedocarcinoma oraz carcinoma partim papillar ...

Infiltratio adenocarcinomatosa GIN infiltratio cacinomatosa

... infiltratio adenocarcinomatosa GIN infiltratio cacinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma Rozsiew nowotworowy jamy otrzewnej. Tłumaczenie na język polski brzmi: Występowanie tkanek nowotworowych wewnątrz jelita, naciekanie gruczolakoraka, naciekani ...

Adencorcinoma G2 i inne i rokowania

... infiltratio adenocarcinomatosa transumalis Ściana nad uchyłkiem: diverticulitischronica Koniec I,II kreska z naczyniami: sine infiltratione Magnes : infiltratio adenocarcinomatosa dispersa Węzły chłonne: lymphonodi sine metastases Jakie są rokowania? ...

Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae

... Infiltratio carcinomatosa talae conjunctivae prostatae ( adenocarcinoma ) Zróżnicowanie nowotworu wg klasyfikacji Gleasona 6 ( 3+3 )/10 Mikrowycinki gruczołu krokowego z obrazem guzkowego rozrostu ( hyperplasia nodularis prostatae )Bardzo proszę o od ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... infiltrans G2pT3.Dukes C. Metastases carcinomatosae lymphonodorum et mesenteri NR VII Lymphonodulitis reactiva Gastritis activa et phlegmonosa chronica Lymphonodulitis reactiva Gruczolakorak kątnicy naciekający ( G2 stopień zaawansowania histopatolog ...

Ulceratio et infiltratio carcinomatosa cutis

... infiltratio carcinomatosa cutis - carcinoma basocellulare cum differentiatione focali planoepitheliali. Examinatio materiae totae, fragmentatae. Excisio probatoria - non - radicalis. Rozpoznanie kliniczne: Owrzodzenie uda prawego Wynik badania histop ...

Tu recti. Ca sups. Adenocarcinoma tubulare

... infiltrans parietis recti g.II Guz odbytnicy. Podejrzenie raka. Gruczolakorak cewkowy naciekający ścianę odbytnicy. W stadium GII, czyli średnizróżnicowany. Dziekuje i pozdrawaim ...

Adenocarcinoma papilare serosu corporis uteri

... Infiltratio carcinomatosa myometrii superficialis [M - 8010/3] Leiomyomata corporis uteri [M - 8810/0] Cervicitis chronica [M - 43000] Ovaria sine laesionibus [M - 00100] Salpinges sine laesinoibus [M - 00100] Parametra sine leasinoibus ad dextram et ...

Adenocarcinoma tubulare coli infiltratio intentini tenui

... infiltratio intentini tenui et mesovarii astler coller d p t 4 pno lymphonodullitis reactiva no 3. Jakie są rokowania? Dodam jeszcze, że mama jest już po operacji, usunięto jej jajnik częć jelita gurbego i cienkiego. Jest bardzo osłabiona i od jutra ...

Guz esicy

... Infiltratenes carcinomatosae absunt margini chirurgici. Adenocarcinoma tabulare coli focale muciparum et galatinosum ( mucinosum ) ( GII ) exulcerans parietem coli totalem et telae adiposae infiltrans. Matastases carcinomatosae multiplices VI lymphon ...

Operacja czy inna terapia przy Carcinoma ex cellularum renalium G2

... Infiltratio carcinomatosa / carcinoma clarocellulare ( naciek nerki lewej oraz guz z powłok brzusznych ). 2. Carcinoma ex cellularum renalium G2 / carcinoma clarocellulare / renis dextri / diam. tu 1,5 cm / z ogniskowym naciekaniem torebki włóknistej ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... Infiltratio carcinomatosa cutis mamillae. Bardzo proszę o odpowiedź czy rodzaj raka jaki rozpoznano należy do złośliwych? Rak płacikowy naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutk ...

Infiltratio microcellularis probabiliter Carcinonatosa

... Infiltratio microcellularis probabiliter Carcinonatosa. Jesli mozna wiedziec to jakie sa rokowania?? Z góry dziekuje i pozdrawiam Naciek drobnokomórkowy prawdopodobnie rakowy. Niestety na podstawie tych wyników nie można określić rokowania. Najlepiej ...

Ca ductale infiltrativum

... infiltrativum ER ( - ) PGR( - ) HER2( +1 ) Miałam juz pierwsza chemie typu AT co to wszystko oznacza Nie znam szczegółów klinicznych ( wielkość guza, dokładna lokalizacja, wyniki badań obrazowych, stan kliniczny ), aby dokładnie odpowiedzieć na to py ...

Adenocarcinoma tubulare G1 infiltratio membranae muscularis propriae

... infiltratio membranae muscularis propriae Dziękuję gruczolakorak cewkowy G1 ( w skali 3stopniowej 1 stopień zaawansowania histopatologicznego ) naciekający blaszkę mięśniową właściwą Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o opinię, jakie są rokow ...

Carcinoma infiltrans mammae partim necrotians

... infiltrans mammae partim necrotians. 93447 - 450 - materiał po intrze - guz, 93451 - receptor - Carcinoma ductale infiltrans G3 mammae. 93452 - skóra znad guza - bez istotnych zmian. 93453 - margines górny z powięzią - Materiał sr. 4,5, grubości 1,5c ...

Adenocarcinoma tubulare G3 infiltrans

... infiltrans. Nowotwór nacieka całą grubość błony mięśniowej jelita oraz tkankę tłuszczową. W liniach cięcia tkania nowotworu nie stwierdza się. w znalezionych 13 węzłach chłonnych okołojelitowych przerzutów nowotworu nie stwierdza się. pT3N0, Dukes B. ...

Masa guzowata śródpiersia górnego

... infiltracje.Pola płucne o zachowanej powietrzności,bez zmian ogniskowych. Naczynia śródpiersia nieposzerzone.Elementy kostne bez ognisk patologicznej przebudowy utkania. Dziękuje za odpowiedz. W tej sprawie należy skonsultować się najlepiej z torakoc ...

Adenocarcinoma GII infiltrans

... infiltrans ICD - O 8140/3 - fragneta rozpoznanie kliniczne: Tu sigmae ponadto na USG: wątrona niejednorodna z licznymi obszarami owalnymi o charakterze meta obejmującymi oba płaty, pęcherzyk żołciowy b. słono wypełniony, prawdop. obkuroczony, bezkama ...

Adenocarcinoma G2 jelita grubego i sine infiltratione

... infiltratione. Węzły chłonne ( 5 ): w 1 lymphonodi cum metastases. pT3N1 Zmiana ( gruczolakorak o 2 stopniu zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) zaawansowana jest głównie miejscowo, bez przekroczenia ściany jelita, z zajętym przer ...

Adenocarcinoma G3 partim mucocellulare cum ulceratione

... infiltratio adenocarcinomatosa parietis muscularis et telae adiposae ventriculi. emboliae adenocarcinomatosae in lumine vasorum. infiltratio adenocarcinomatosa perineuralis. lymphonodus parvus sine metastases Rozpoznanie dla wycinka 714 Infiltratio a ...

Adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3

... infiltratio carcinomatos tunicae muscularis proprie.linia ciecia wolna od nacieku nowotworowego.nastepnie wynik badania brzmi tak.adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3, pt2, pno dukesa astler coller b1.pozdrawiam!!!! adenocarcinoma tubular ...

Granulatione inflammatoria et resorptiva cutis et cum fibrosae

... infiltratio inflammatoria chronica partim suppurativa cum granulatione inflammatoria et resorptiva cutis et cum fibrosae Bardzo prosze o tłumaczenie i dziekuje ,, W przebadanym wycinku skóry - naciek zapalny przewlekły częściowo ropowiczy z ziarninow ...

Carcinoma lobulare invasivum

... infiltrationes carcinomatosae Receptory - estrogen40%,progesteron 40%,Her2 - *0* 440360 - 5 ( to kolejny numer statystyczny badania histopatologicznego ) guzek - Carcinoma lobulare invasivum ( rak płacikowy inwazyjny ) 440366 - 8 włókniste ognisko o ...