Jelito gruge

Błona śluzowa jelita cienkiego z intensywnym naciekiem zapalnym

... jelita cienkiego ale nie wiem co oznaczają. Oto one: W dwóch wycinkach: blona sluzowa jelita cienkiego z intensywnym naciekiem zapalnym, glownie z limfocytow, z formowaniem grugek chlonnych, bez obecnosci ziarniakow i bez cech zaniku kosmków. W trzec ...