Kątnica guz

Rak okrężnicy

... kątnica ). Następnie po około 2 tygodniach usuwa się całkowicie jelito wraz z guzem oraz wykonuje zespolenie jelitowe z zamknięciem przetoki kałowej. Kiedy guz umiejscowiony jest po prawej stronie okrężnicy wykonuje się hemikolektomię prawostronną, c ...

Co oznacza Ca coeci. Cholelithiasis?

... kątnicy. Kamica pęcherzyka żółciowego ( reszta to kody międzynarodowe tych schorzeń ). Niestety na podstawie tych rozpoznań trudno cokolwiek powiedzieć o rokowani. Jeśli bym miał dokładne informacje jak: opis zabiegu operacyjnego, wielkość guza, jego ...

Stan zapalny jelita cienkiego i grubego

... Kątnica poszerzona o nieznacznie pogrubionych ścianach. Obraz CT sugeruje zmiany o etiologii zapalnej. Mama w ubieglym roku miała również przeprowadzaną resekcję częściową jelita cienkiego ( ok. 10 cm ) z powodu guza zapalnego. Badania histopatologic ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guz na esicy

... kątnicy. W esicy na głębokości ok. 28 - 30 cm od zwieraczy przysadzista polipowata zmiana bez wyrażnej granicy, wielkości ok. 1,5 cm, podejrzenia o malegnizację.Pobrano liczne wycinki do weryfikacji mikroskopowej.W esicy pojedyncze uchyłki. Wynik his ...

Zespół jelita drażliwego i poszerzone guzki krwawnicze

... kątnicy. Okolica odbytu niezmieniona. Przy wprowadzaniu kolonoskopu widoczne poszerzone guzki krwawnicze. Bańka odbytnicy o prawidłowym rysunku naczyniowym. Esica bez zmian, zstępnica prawidłowa. W poprzecznicy wyraźna spastyczność. W kątnicy nie stw ...

Przerzuty guza kątnicy do wątroby - jakie rokowania?

... kątnicy. W czasie operacji stwierdzono liczne przerzuty do obu płatów wątroby, wykonano uzupełniającą diagnostyke zmian w odbytnicy z pobraniem wycinków. 1.guzek wątroby. 2 prawa połowa okrężnicy. Wynik histopatologiczny: w tkance tłuszczowej okołoje ...

Guz w zagięciu prostnico-esicznym

... kątnicy. Zwieracz zwarty. W zagięciu prostnico - esicznym kalafiorowaty guz śr. 4cm. z owrzodzeniem w centrum, broczliwy - hist - pat.W esicy na 30 cm polipy na grubych szypułkach śr.15 - 20mm, powyżej polip śr.10mm, uszypułowany. Poza tym bez zmian. ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... kątnicy naciekający ( G2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej, T3 wielkość guza w skali 1 - 4, Dukes C zaawansowanie patomorfologiczne w skali A - D ) Przerzuty nowotworowe do regionalnych węzłów chłonnych i krezki ( 7 węzłó ...

Guz kątnicy z rozsianym procesem nowotworowym

... kątnicy,z rozsianym procesem nowotworowym w postaci licznych niepoliczalnych nieostro odgraniczonych hypowaskularyzowanych struktur w obrębie wątroby ,płuc,otrzewnej o charakterze wtórnych węzłów chłonnych,miał robioną kolonoskopie i był pobrany wyci ...

Guz kątnicy

... kątnicy dł 9cm z kątnicą i wstępnicą łącznej dł 19cm. Proszę Pana o przetłumaczenie wyniku badania histopatologicznego. Adenocarcinoma tubularae partim mucinosum coli. G3, pT3, pN1a Astler - Coller C2 Invasio carcinomatosa tunicae muscularis propiae ...