Klasyfikacja TNM rak piersi

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... Klasyfikacja TNM: TisN0M0, T1N0M0, T1N1M0, T2N0 - 1M0 czyli guz nie większy niż 3 cm w wymiarze mammograficznym ) 2. możliwość osiągnięcia korzystnego efektu kosmetycznego 3. brak przerzutów do węzłów chłonnych 4. zmiana, która da się usunąć z margin ...

Rozpoznanie i klasyfikacja TNM raka pęcherzyka żółciowego

... Klasyfikacja TNM guza pęcherzyka żółciowego ( Klasyfikacja patologiczna pT, pN odpowiada klasyfikacji klinicznej T, N ) T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić obecności guza T0 - nie stwierdza się obecności guza Tis - rak przedinwazyjny ( carcinoma ...

Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

... klasyfikacji TNM/UICC w modyfikacji z 1997 roku: T – guz pierwotny TX – brak ewidentnych cech guza Tis – rak przedinwazyjny ( carcinoma in situ ) T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego T1 – guz ograniczony do ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Rak odbytu

... Klasyfikacja TNM zaawansowania raka odbytu Cecha T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny ( rak in situ ) T1 - guz o średnicy < 2 cm T2 - guz o średnicy 2 - 5 ...

Rak skóry

... Klasyfikacja TNM zaawansowania raka skóry ( poza rakiem powiek, sromu i prącia ) Cecha T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się obecności guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny - nie naciekający warstwy broda ...

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry ( wg AJCC ) Cecha T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza pierwotnego T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego Tis - rak przedinwazyjny T1 - guz nacieka na głębokość 4mm a - bez owrzodzenia b ...

Klasyfikacja TNM raka nerki

T - guz pierwotny Tx - nie można ocenić guza T0 - brak obecności guza T1 - obecność guza < 7cm średnicy, ograniczony do nerki T2 - obecność guza > 7cm średnicy, ograniczony do nerki T3 - czop nowotworowy w żyle nerkowej, żyle głównej dolnej lub nacie ...

Rozpoznanie C50 i T4N0Mx i powikłania chemioterapii

... klasyfikacji ICD trzyznakowej oznacza rak sutka. Rozpoznanie kliniczne według klasyfikacji TNM oznacza: T4 to guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę oraz rak zapalny, N0 to brak przerzutów do węzłów chłonnych, Mx to brak ...