Kolektomia

Polipy jelita grubego

... kolektomia ) lub całe jelito grube z utworzeniem nowej odbytnicy za pomocą zbiornika z jelita cienkiego i zespolenie go z odbytem ( operacja typu pouch ). Dorota Kozera Bibliografia: - A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1. - W. Noszczyk: Chirurgia ...

Choroba Leśniowskiego - Crohna

... kolektomia ). Natomiast przy zmianach o większym zasięgu konieczna jest resekcja jelita grubego ( kolektomia ) z wytworzeniem zespolenia pomiędzy jelitem krętym a odbytnicą lub jelitem krętym a odbytnicą ( proktolektomia ) z wytworzeniem stałej ileos ...