Kolonoskopia polipy usunięte

Jak poprawić jakość życia po resekcji przedniej odbytnicy?

... kolonoskopię, wycięto mu trzy polipy, w jednym z nich wykryto zmianę nowotworową o wielkości 5 mm do granicy cięcia. Polip był umiejscowiony 11 cm od zwieraczy. Z końcem maja miał operację i usunięto mu 17 cm jelita. W badaniu histopatologicznym w wy ...

Gruczolak z cechami dysplazji dużego stopnia w esicy

... kolonoskopii usunięto mi dwa polipy. Jeden mały ( w kątnicy ) ok. 2 mm i drugi oznaczony w czasie kolonoskopii jako 11 mm ( w esicy, siedzący z żywo czerwoną głową ), ale na wyniku badania histopatologicznego jest wym. 0,6x3x0,3 cm. Wynik jego badani ...

Mnogie polipy jelita grubego

... kolonoskopię, której rezultat był następujący: Na odcinku 30, 60 cm usunięto szczypczykami biopsyjnymi 14 siedzących polipów wielkości 2, 3 mm. Wniosek z badania: Mnogie polipy jelita grubego. Rezultat badania histopatologicznego był następujący: Fra ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Przysadzisty polip typu adenoma - leczenie

... kolonoskopii z polipektomią lekarz stwierdził - niewielkie żylaki odbytu, w esicy na 50 cm przysadzisty polip śr. 0,5 cm, który usunięto i przekazano do badań hist.pat. - stąd ten wynik. Rozpoznanie po polsku brzmi: Gruczolak cewkowy z dysplazją nabł ...

Polip rakowaciejący jelita grubego

... kolonoskopii wykryto polipa 2 cm w esicy o szerokiej szypule, którego usunięto. W opisie z badani kolonoskopowego zapisano, że usunięto go wraz ze zdrowa tkanką. Bez cech krwawienia po polipektomii. Poza tym w zakresie błony śluzowej zmian nie stwier ...

Adenoma serratum

... kolonoskopi: W zastępnicy w odległości ok.55cm od zwieraczy 3mm polipowato uniesiona błona śluzowa, Usunięto szczypczykami, Poza tym endoskopowo bez zmian badania histopatologicznego: wynik badania histopatologicznego: Adenoma serratum cum dysplasia ...

Polip w dystalnej odbytnicy

... kolonoskopii. Zidentyfikowano ujście wyrostka robaczkowego i zastawkę krętniczo - kątniczną stwierdzając w dystalnej odbytnicy polip o średnicy 2mm, który usunięto kleszczykami biopsyjnymi.Poza tym obraz jelita bez zmian. Wszystko jest wporządku. Pol ...

Bóle pomimo usunięcia polipa jelita grubego (adenoma tubulare)

... kolonoskopii wycięto mi polip zdiagnozowany jako adenoma tubulare. Było to ponad miesiąc temu, a niestety dolegliwości nadal odczuwam. Gdzie upatrywać przyczyn? Jeśli ginekologiczne wszystko jest w porządku może warto wykonać jeszcze ogólne badanie U ...

Niedoszczętne usunięcie polipów jelita grubego

... kolonoskopii usunięto mi cztery polipy.Wszystkie nieuszypułowane. Rozpoznanie histopat. brzmi: 1.Polip hiperplastyczny o śr 2mm w kątnicy,usunięty /szczypczykami/ doszczętnie 2Polip hiperplastyczny wstępnicy o śr.3mm doszczętność wycięcia trudna do o ...

Krwawienie z odbytu i wystający guzek

... kolonoskopowym, jeżeli są małe można je usunąć przy badaniu, jedynie takie badanie pozwoli na wykrycie polipa i usunięcie jego, oczywiście jeżeli taki istnieje. Badanie to polega na wprowadzeniu przez odbyt wziernika, który jest zakończony kamerą. Ba ...

Co dalej po polipectomii?

... kolonoskopowe za 3 - 6 miesięcy. Na język polski brzmi: Gruczolak cewkowopęcherzykowy jelita grubego z dysplazją ( zaburzenie rozwoju tkanek ) małego stopnia. Jeśli zmiana została usunięta w całości ( niepewne ) leczenie powinno być zakończone. Najle ...

Adenomata tubularia cum dysplasia gradus minoris

... kolonoskopię w trakcie, której stwierdzono w poprzecznicy, bliżej zagięcia śledzionowego drobny, płaski polip śr. ok. 4 mm i w dystalnej esicy przysadzisty polip o śr. ok 6 - 7 mm. Obydwa usunięto odpowiednio pętlą but.1 i but.2. Innej patologii w je ...

Adenoma tubulare coli. Dysplasia levis.

... kolonoskopi diagnostycznej ( kolonoskop wprowadzono do kątnicy i końcowego odcinka jelita cienkiego ) rozpozoznano polip wstępnicy o średnicy 9 mm i usunięto pętlą diatermiczną.Krwawienia po usunięciu polipa nie stwierdzono.W lewej połowie okrężnicy ...

Fragmenta adenomatis tubularis cum dysplasia focali gradu magno

... kolonoskopii podczas, której usunięto z esicy jelita grubego płaski polip ok. 4mm i pobrano wycinki z ognisk wyglądajacych jak po wygojonych nadżerkach. Kolonoskopie wykonano ze względu na częste biegunki ( 2 - 3 razy w tygodniu ) i pobolewaniu z lew ...

Polypus hyperplasticus karmin

... kolonoskopię i usunięte kilka płaskich polipów o średnicy 1 do 2 mm. Znajdowały się w odbytnicy i dolnej części esicy. Dostałam wynik badania hitopatologicznego: polypus hyperplasticus karmin+. Zostałam skierowana na badanie ze względu możliwych obci ...

Wzrost markera CEA po usunięciu gruczolakoraka jelita grubego

... kolonoskopię, która wykazała polip tuż powyżej zwieraczy o średnicy 2 mm ( usunięto go ) oraz mierne przekrwienie zespolenia. W dniu 13.10.2009 r. badania krwi wykazały znaczny wzrost markera CEA do poziomu 3,55 ( norma 4,6 ), w tym dniu morfologia k ...

Przekrwienie zespolenia po operacji jelita grubego

... kolonoskopię, podczas której pobrano dwa wycinki polipa o średnicy 2 mm z odbytnicy ( polip usunięto kleszczykami ) oraz wycinki z zespolenia. Wyniki badań histopatologicznych były następujące: 1 ) w przypadku polipa - *polypus hyperplasticus*, 2 ) w ...